• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Соціальний захист Соціальний захист Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу?  

         До складу сім’ї включаються:

- чоловік, дружина;

- рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

- особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

       При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

         Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

          Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

            Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

             У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

            Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

            Для отримання допомоги потрібно подати заяву, у якій дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

-          документ, що посвідчує особу;

-          довідка про склад сім’ї;

-          декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

-          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

         Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

          Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

         Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

       У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

-      працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

-       під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

-      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди ) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

          Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

          Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.

           Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

           Відповідно до статті 9 Закону України “ Про державний бюджет України на 2013 рік” рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  у відсотковому співвідношенні до прожитковому мінімуму дя основних і демографічних груп населення становить:                                                                                                               

для працездатних осіб- 21%;

 з 01.01.2013р.- 1147 грн.x21%=240,87 грн., з 01.12.2013 р.- 1218x21%=255,78 грн.;

для непрацездатних осіб та інвалідів – 100%;

 з 01.01.2013р.- 894 грн.x 100%=894.0 грн., з 01.12.2013 р.- 949 x 100%=255,78 грн.;

для дітей – 75%;

з 01.01.2013р.:

для дітей віком до 6 років - 972 грн. x 75%= 729,0 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1210 грн. x 75 %= 907,5 грн.;

з 01.12.2013 р.:

для дітей віком до 6 років – 1032 грн. x 75%= 774,0  грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1286,0  грн. x 75 %= 964,5 грн.;

            Зверніть увагу,що на виконання соціальних ініціатив Президента України планується збільшення  рівня забезпечення для дітей, які виховуються в малозабезпечених сім’ях з 1 липня поточного року з 75% до 80%, з 1 жовтня з 80% до 90% прожиткового мінімуму.

              Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами  I чи II групи, - на 20%.

       Остаточний  розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років  у 2013 році — на 180, у 2014 році — на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується, у 2013 році — на 360, у 2014 році — на 500 гривень.

Приклад розрахунку  допомоги  малозабезпеченим сім’ям у 2013 році:

        За призначенням допомоги звертається  у червні 2013 р.сім’я, яка складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати);

       Середньомісячний доход сім’ї з 01.12..2012 р. по 31.05.2013 р. становить 1500 грн. 
       Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2085.54 грн. (240,87 грн. х 2 працездатних + 801,9 грн. х 2 дітей до 6 років).

        Розмір допомоги складає 585,54 грн. (2085,54 грн – 1500 грн.).

        Остаточний розмір  допомоги з урахуванням доплати на дітей складає:   945,54 грн.  (585,54 грн.+180,0 грн. +180,0 грн.).

        Допомога у розмірі 945,54 грн. щомісячно призначена на 6 місяців: з 01.06.2013 р.     по 30.11.2013 року         

З питань призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім′ям необхідно звертатись до громадської приймальні УПтаСЗН

за адресою м. Ізмаїл, вул. І. Франка,10. справки за телефоном 5-33-87,5-32-68.

Начальник УТиСЗН                                                                  А.В. Рудак

Кирьянова С.А.  5-35-74

Обновлено 14.06.2013 10:26  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 193 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13738304

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Соціальний захист Соціальний захист Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям