• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Пенсійне забезпечення Щодо порядку подання Податкового розрахунку

Щодо порядку подання Податкового розрахунку

E-mail Печать PDF

Державна податкова служба України до листа Пенсійного фонду України щодо порядку подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі-Розрахунок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4” (далі-наказ № 773) повідомляє наступне.

       Щодо порядку заповнення реквізиту “номер Розрахунку”

1. З якого номера буде починатися нумерація при подачі Розрахунку з типом “Уточнюючий” за періоди до 2021 року, з “1” чи нумерація буде залежати від попереднього номера Розрахунку?

       Для виправлення помилок за періоди до 2021 року платник має подати Розрахунок за звітний (податковий) період та використовуючи коди типу нарахувань, передбачені пунктом 1 розділу ІV цього Порядку, здійснює коригування у Розрахунку за періоди до 2021 року.

       Окремий Розрахунок з типом “Уточнюючий” за періоди до 2021 року для коригування сум єдиного внеску не подається.

       Таким чином в рядку 02 буде зазначатися номер Розрахунку у хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку, що подається.

2. Які правила нумерації для Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» та Розрахунку з типом «Звітний»? Якщо платник подав Розрахунок «Звітний» як «Довідковий» до початку строку подання Розрахунку, то наступний Розрахунок буде подаватися «Звітний» чи «Звітний новий»? Як при цьому зазначається нумерація звітності?

Як вже було зазначено, в рядку 02 зазначається номер Розрахунку (в хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

Отже, якщо платник подав Розрахунок «Звітний» як «Довідковий» до початку строку подання Розрахунку номер Розрахунку буде «1».

При цьому, інформацію за осіб, зазначених у Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» необхідно також дублювати у Розрахунку з типом «Звітний» за відповідний звітний період.

Відповідно після настання строку для подання Розрахунку за звітний (податковий) період, платник подає Розрахунок з типом «Звітний», номер Розрахунку буде «2».

Якщо платник до закінчення граничного строку хоче уточнити суми, зокрема, нарахованого єдиного внеску та/або реквізити, такий платник подасть Розрахунок з типом «Звітний новий», номер Розрахунку буде «З».

Якщо платник після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду подасть Розрахунок з типом «Уточнюючий» з даними про уточнення в сумах нарахованого єдиного внеску та/або реквізитах, номер такого Розрахунку буде «4».

3. Які правила нумерації звітності будуть застосовуватись для юридичних осіб під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ?

Відображення платниками, що мають відокремлені підрозділи сум нарахованого єдиного внеску та нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку в Розрахунку та додатках до нього є різним.

Пунктом 2 частини першої статті 1 Закону № 2464 визначено, що єдиний внесок - це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Єдиний внесок не входить до системи оподаткування (частина друга статті 8 Закону № 2464).

Щодо порядку відображення платниками єдиного внеску що мають відокремлені підрозділи в Розрахунку та додатках до нього відомостей по застрахованим особам.

Пунктом 2 розділу І Загальних положень Порядку зазначено, зокрема, що:

податковий агент - це податковий агент визначений підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ;

платник єдиного внеску - це платник єдиного внеску, визначений пунктами 1 та 16 частини першої статті Закону № 2464;

платник - податковий агент та платник єдиного внеску.

Ці визначення відображені в Розрахунку та додатках до нього, та визначають відповідно особливості подання Розрахунку для податкових агентів та платників єдиного внеску.

Підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ та відповідно абзацом другим пункту 3 розділу II Порядку визначено, що у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Відповідно Розрахунок містить:

рядок 032 -в якому зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Цей рядок є обов’язковим для заповнення платником незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи або не має їх.

рядок 033 - зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо Розрахунок подається податковим агентом за відокремлений підрозділ.

Цей рядок заповнюється виключно податковими агентами при поданні Розрахунку за відокремлений підрозділ.

При цьому, слід зазначити, що додатки до Розрахунку, що містять відомості про суми нарахованого єдиного внеску, не містять рядків де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Це означає, що при поданні платником Розрахунку головним підприємством, такий Розрахунок буде містити інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску по застрахованих особах головного підприємства і всіх його структурних підрозділах.

Отже, окремо Розрахунок та додатки до нього, що містять виключно відомості щодо сум нарахованого єдиного внеску по застрахованим особам структурних підрозділів не подається головним підприємством.

Такий підхід пов'язаний з метою упередження помилок у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування які б могли виникнути при поданні Розрахунку з типом «Уточнюючий» за відокремлені підрозділи, у разі подання головним підприємством окремих Розрахунків по кожному відокремленому підрозділу.

З огляду на викладене у юридичної особи, яка має, наприклад два відокремлених підрозділи, номер Розрахунку з типом «Звітний» за звітний (податковий) період буде «1», в такому Розрахунку буде міститися інформація щодо сум нарахованого єдиного внеску по застрахованих особах головного підприємства і всіх його структурних підрозділах.

Потім таке підприємство подасть Розрахунок з типом «Звітний» за відокремлені підрозділи в частцці нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, при цьому такі Розрахунки не будуть містити інформацію щодо сум нараховано єдиного внеску, відповідно номера таких Розрахунків будуть «2» та «З».

Якщо такому платнику необхідно буде уточнити інформацію в Розрахунку з типом «Звітний», який містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску», номер такого Розрахунку буде «4».

Щодо порядку виправлення помилок в заголовній частині Розрахунку.

Порядком не передбачено проведення коригувань показників заголовної частини Розрахунку.

Щодо Порядку виправлення помилок узагальнюючої частини додатків до Розрахунку (Д2, ДЗ).

Порядком не передбачено проведення коригувань показників узагальнюючої частини додатків до Розрахунку (Д2, ДЗ).

Чи може платник єдиного внеску декілька разів здійснювати коригування сумових показників з використанням типів нарахувань 2 та 3 за один і той самий звітний (податковий) період стосовної однієї і тієї ж особи, шляхом подання Розрахунку з типом «Уточнюючий»?

Діючий Порядок не містить обмежень щодо подання Розрахунку з типом «Уточнюючий» за якими здійснюється коригування сумових показників з використанням типів нарахувань 2 та 3 за один і той самий звітний (податковий) період стосовної однієї і тієї ж особи.

Яким чином у травні 2021 року платник єдиного внеску буде подавати Розрахунок за перший квартал 2015 року, у випадку, якщо страхувальником раніше було подано звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску за січень та березень 2015 року та не було подано звітність за лютий 2015 року?

Згідно з підпунктом 9 пункту 9 розділу V Порядку, якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку.

З огляду на викладене, такий платник зобов’язаний сформувати Розрахунок з типом «Звітний» в рядку 02 якого зазначити звітний (податковий) період рік- 2015, квартал - 1, відповідний звітний (податковий) період відображається в додатках до Розрахунку (Д1, Д2 або ДЗ), крім цього в додатку зазначається номер місяця в кварталі, в нашому випадку - 2.

 

                                                           Заступник начальника відділу ведення карток

реєстру застрахованих осіб № 3 управління

інформаційних систем та електронних реєстрів

Головного управління Пенсійного фонду України

в Одеській області

Кристина АКОБІДЗЕ

      

 

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 4 по 11 жовтня у м. Ізмаїл народилося 15 малюків -  7 дівчинок (з них одна двійня) та  8 хлопчиків 

 

Сейчас 325 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13850884

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Пенсійне забезпечення Щодо порядку подання Податкового розрахунку