Строки подання Декларації

18.03.2014 08:28 odmin
Печать

Відповідно до вимог ст. 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” всі державні службовці  зобов'язані щорічно до І квітня подавати за місцем роботи (служби) Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов¢язання фінансового характеру особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особи, які претендують на зайнятгя посади державного службовця посадової особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичної особи публічного права до призначення або обрання на відповідну посаду подають Декларацію під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у конкурсі на зайнятгя посади державного службовця.

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) Декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологими або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку Декларацію за звітний рік до 31 грудня.

Змінами до Закону, що набрали чинності 09.06.2013 р.. зокрема абз. 2 ч. 1 ст. 12. передбачено таке. Особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Тобто якщо, наприклад, особа звільняється І жовтня відповідного року, то вона маг подати декларацію за період з 1 січня по 1 жовтня цього року. Особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевою самоврядування, подають Декларацію у день звільнення (припинення діяльності), а тому їх необхідно завчасно інформувати про наявність згаданого обов'язку. Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою і в порядку, визначеними Законом. На думку Мін'юсту (лист від 11.12.2013 р. № 19937-0-33-13/11). під неохопленим раніше поданими деклараціями періодом слід розуміти часовий проміжок, за який суб'єктами декларування декларація не подавалася в установленому Законом порядку, за місцем роботи чи служби. Отже, суб'єкт декларування, який звільнився (припинив діяльність) в поточному ропі подає за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за період з 1 січня до дати звільнення (припинення діяльності) із зазначенням дати її заповнення та протягом одною року за минулий рік за формою, яка встановлена Законом.

Також внесено певні зміни у ч. 2 цієї статті. Так, якщо у попередній деклараційній кампанії (2013 рік) певна категорія посадовців мала оприлюднювати протягом 30 днів з дня подання відомості, зазначені у своїх деклараціях, лише в офіційних друкованих виданнях, то наразі ці відомості підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розмішені на офіційних веб-сайтах державних органів га органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року (набрання чинності 09.06.2013 р.).

Перший заступник начальника управління ПФУ

в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Грамма Г.О.

Обновлено 18.03.2014 08:29