• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Пенсійне забезпечення Про достроковий вихід жінки на пенсію

Про достроковий вихід жінки на пенсію

E-mail Печать PDF

Роз’яснює начальник управління Пенсійного фонду України в м.Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Одеської області Надоленко Ірина Олександрівна:

На початку грудня 2014 р. жінці виповнюється 55 років. Чи може вона ще в цьому році скористатися пра­вом на призначення їй достроко­вої пенси? Куди їй треба зверну­тися за призначенням пенсії і чи є обов'язковою умовою звільнен­ня з роботи? Який стаж потрібно для цього мати? На скільки від­сотків буде зменшено розмір до­строково призначеної пенсії?

Якщо через рік після при­значення дострокової пенсії жінка працевлаштується, що буде з призначеною пенсією, чи треба буде її повертати?

Який показник середньої зар­плати буде зараховуватися в разі дострокового призначення у грудні 2014 р. пенсії?

Жінка через рік після при­значення їй дострокової пенсії працевлаштувалася і звернулася вже за пенсією за досягнення загальновстановленого пенсійного віку. Чи буде застосовуватись для цього перерахунку новий показник середньої зарплати, такий, як і для її однолітків, які звернулися за пенсією впер­ше? Чи зарахують до її стажу ті місяці, що вона відпрацювала після дострокового виходу на пенсію?

Статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) перед­бачено, що жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1959 р. до 31 березня 1960 р., мають право на пенсію за ві­ком після досягнення 58 років шести місяців.

Проте до 1 січня 2015 р. вони можуть скористатися правом виходу на дострокову пенсію за досягнення віку 55 років.

Для цього слід обов'язково мати 30 років страхово­го стажу та під час отримання дострокової пенсії не працювати до досягнення віку 58 років шести місяців.

У цьому разі розмір пенсії, обчислений від страхового стажу та заробітку (із забезпеченням мінімальним розмі­ром пенсії), з урахуванням доплати за понаднормовий стаж буде зменшено на піввідсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. Таке зменшення розміру пенсії буде застосовуватися протя­гом усього періоду одержання пенсії незалежно від її ви­ду. У разі призначення пенсії цій жінці у грудні цього року її пенсію буде зменшено на 21 %.

Під час призначення пенсії буде застосовано показник се­редньої заробітної плати в країні за 2011-2013 рр. - 2700,98 грн. (за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, за ст. 40 Закону). Пенсія за віком при­значається довічно, тому за досягнення цією жінкою загальновстановленого пенсійного віку (58 років шість місяців) по­казник середньої заробітної плати в країні, який уже застосо­вано для обчислення розміру її пенсії, не буде переглянутий.

Чи підлягатиме дострокова пенсія перерахунку у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму?

Так. У разі збільшення розміру прожиткового мініму­му, встановленого для осіб, які втратили працездатність, ця пенсія також буде перераховуватися. Але й перерахо­ваний розмір пенсії за віком буде зменшуватися на вже встановлені відсотки за достроковий вихід на пенсію (у нашому випадку - на 21 %).

Якщо після призначення дострокової пенсії за віком, але до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону, жінка працевлаштується, вона повинна обов'язково про це пові­домити орган Пенсійного фонду, який нараховує пенсію. Виплату дострокової пенсії на час роботи буде припинено.

Після досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону, відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, буде пе­реглянутий (у бік зменшення) з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, який було набуто в пері­од роботи після дострокового виходу на пенсію.

А цей стаж донарахують за досягнення пенсійно­го віку?

Частиною 4 ст. 42 Закону визначено порядок прове­дення перерахунку пенсії, якщо після її призначення осо­ба продовжує працювати. Такий перерахунок провадить­ся через кожні два роки. Тому цей страховий стаж дона­рахують на підставі поданої жінкою заяви, яку вона має подати до Пенсійного фонду України за місцем одержан­ня пенсії через два роки після призначення їй пенсії.

Чи є можливість повернути той відсоток, на який зменшено розмір пенси?

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо жінка після досяг­нення віку, передбаченого ст. 26 Закону, продовжить пра­цювати і відмовиться від одержання пенсії.

А якщо пенсія за віком, зменшена на 21%, буде менш ніж прожитковий мінімум, установлений для непрацездатних осіб?

У такому разі за постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 буде надано щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не ви­стачає до 949 грн. Проте така допомога встановлюється, якщо щомісячний розмір пенсійної виплати особи (з ура­хуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільо­вої грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 949 грн.

Ще пам'ятаємо, що жінкам, які народилися в період до 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досяг­нення ними 60-річного віку. Отже, в разі призначення до­строкової пенсії жінка втрачає право на таке підвищення до пенсії. У нашому випадку для цієї жінки - 17,5% пенсії, яку б їй призначили у 2018 р. від стажу та заробітку.

Куди звертатися із заявою на призначення пенси?

Згідно з Порядком подання та оформлення доку­ментів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованою в Мін'юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, заява про призначення пенсії непра­цюючим особам подається заявником особисто або че­рез представника, який діє на підставі виданої йому до­віреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у місті та районі за місцем прожи­вання (реєстрації).

В управлінні ПФУ в м.Ізмаїлі та Ізмаїльському районі працює постійно діюча телефонна лінія за номером 5-92-25, звернувшись на яку можливо отримати консультації з питань пенсійного забезпечення. Прийом та обслуговування громадян ведеться щодня відповідно графіку роботи управління.

Обновлено 09.12.2014 09:52  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 3502 гостей онлайн
Просмотры материалов : 16395032

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Пенсійне забезпечення Про достроковий вихід жінки на пенсію