• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Пенсійне забезпечення Кроки Пенсійного фонду в напрямку легалізації заробітних плат

Кроки Пенсійного фонду в напрямку легалізації заробітних плат

E-mail Печать PDF

«Тіньова», або «сіра», заробітна плата, яка криється за офіційними трудовими відносинами і виплачується на рівні або нижче мінімальної, приховує в собі великі фінансові резерви для надходжень до бюджету Пенсійного фонду України. 

Внески З мінімальної зарплати сьогодні не можуть забезпечити великих за розміром пенсій або інших страхових виплат, навіть якщо вони сплачувалися упродовж всієї трудової діяльності десятки років. Тому легалізація зарплати і відповідальність страхувальни¬ка за своїх найманих працівників, а водночас і нетер¬пимість до нелегальної зарплати і зайнятості з боку громадян, які наймаються на роботу, збільшення чи¬сельності тих, хто працює, і ФОП - усе це є запорукою достойних пенсій і соціального спокою, розв'язання питань зменшення навантаження на  роботодавця..

ДОВІДКОВО

Відповідно до звітності платників за травень 2015 року в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі 18,2%, або 4315  застрахованих осіб отримують заробітну плату на рівні (2983 застраховані особи – 12,6%) або менше мі¬німальної (1332 застраховані особи – 5,6 %), при цьому сотні   людей отримують офіційно від 100  до 1000 грн..

 

Пенсійний фонд нині вдосконалює взаємодію з орга¬нами Державної фіскальної служби України, а в пер¬спективі - і з органами Державної служби України з питань праці, спрямовану на детінізацію заробітної плати і трудових відносин.

Аби підвищити ефективність роботи органів Пенсій¬ного фонду України з ведення обліку осіб, які підляга¬ють загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, для реалізації функцій, повноважень та завдань, покладених на Фонд та його територіальні органи, виявлення фактів, що негативно впливають на гарантії пенсійного та соціального забезпечення застрахованих осіб, Пенсійним фондом України за¬проваджено здійснення моніторингу та аналізу відо¬мостей Реєстру застрахованих осіб на регіональному  рівні, а саме:

щодо чисельності застрахованих осіб, фонду оплати праці найманих працівників, грошового забез-печення та сум допомоги у зв'язку з вагітністю та по¬логами за звітний місяць;

про застрахованих осіб та діапазони нарахованої заробітної плати відповідно до звітності страхуваль-ників за звітний місяць;

щодо чисельності штатних працівників та фонду оплати праці в розрізі юридичних та фізичних осіб-підприємців;

переліку страхувальників, у яких наявна інформа¬ція про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, але відсутній звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, гро-шового забезпечення, допомоги, компенсації) застра¬хованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

переліку страхувальників, у яких наявний звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, гро¬шового забезпечення, допомоги, компенсації) застра¬хованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, але немає інформації про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

переліку застрахованих осіб, які мають одне місце роботи і заробітна плата яких на рівні або менше міні¬мальної;

переліку застрахованих осіб, які за основним місцем роботи отримують заробітну плату менше мінімальної та за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван¬ня в розмірі не менше мінімального; 

    • щодо страхувальників, які нараховують заробітну найманим працівникам на рівні або менше мінімальної заробітної плати за звітний місяць. 

За   результатами  аналітично-моніторингових дослі¬джень Пенсійний  фонд  інформує:

страхувальників щодо з'ясованих невідповіднос¬тей для вирішення в установленому порядку питання щодо коригування (скасування) поданих відомостей;

контролюючі органи, у разі встановлення обста¬вин, що підлягають перевірці (мають ризики щодо несплати податків, зборів, обов'язкових платежів, не¬виконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи;

органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, контролюючі органи, сторони соціального діалогу з питань, пов'язаних з веденням

Реєстру застрахованих осіб, легалізацією  виплати  заробітної плати,  зайнятості населення та обліку, прав за-страхованих осіб на пенсійне та соціальне страхуван¬ня, ведення  інформаційно-роз'яснювальної роботи та з іншою метою - лише у вигляді знеособлених персо¬нальних даних, крім випадків, передбачених законом.

                 Питання легалізації заробітної плати нині дуже акту¬альне, тому лише завдяки спільні роботі всіх держав¬них структур у цьому напрямі, обміну інформацією

і застосуванню інформаційних технологій для прове¬дення аналізу щодо виявлення осіб, яких треба пере-віряти за допомогою контролюючих органів, можна досягнути позитивного результату.

Г.О. Грамма – перший заступник

начальника управління ПФУ  

в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі

 

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 610 гостей онлайн
Просмотры материалов : 21410650

Голосування:

Баннер

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Пенсійне забезпечення Кроки Пенсійного фонду в напрямку легалізації заробітних плат