Щодо зарахування до страхового стажу періодів навчання на денному відділенні вищого навчального закладу

11.08.2015 13:52 odmin
Печать

Статтею 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), який вступив в дію з 01.01.2004 року, визначено періоди трудової діяльності, які враховуються до страхового стажу.

Пунктом 4 зазначеної статті передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (тобто, до 01.01.2004 року), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а саме за умовами Закону України «Про пенсійне забезпечення». Так, згідно ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи.

Вищі навчальні заклади зазвичай мають у своєму складі підготовчі відділення, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів тощо. Однак, час навчання у вищих навчальних закладах в обов'язковому порядку необхідно підтвердити дипломом, посвідченням, свідоцтвом, довідками чи іншими документами, які видано на підставі архівних даних і які містять відомості про періоди навчання. Таку вимогу, щодо підтвердження факту навчання, передбачено в пункту 8 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року № 637.

Оскільки після закінчення навчання на підготовчому денному відділенні вищого навчального закладу особі не дають диплом про здобуття певного освітнього рівня, а в дипломі про здобуття вищої освіти період навчання не включає час навчання на підготовчому відділенні, підстав для зарахування в страховий стаж періоду навчання на підготовчому денному відділенні немає.

Ю.Д.Криворучко – головний спеціаліст

сектору персоналу та організаційно

-інформаційної роботи управління ПФУ в

м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі