• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Пенсійне забезпечення Антикорупційні заходи Ізмаїльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області на 2017 рік

Антикорупційні заходи Ізмаїльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області на 2017 рік

E-mail Печать PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ    Ізмаїльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області

від 13.07.2017 р. № 53 

Антикорупційні заходи Ізмаїльського об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Одеської області

 на 2017 рік

1. Удосконалення нормативно-правової бази

1.1.  Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність управління, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

Синєволнова О.І.,   Гіржева О.А.  керівники     структурних підрозділів     управління.

Протягом 2017 року

2. Заходи щодо усунення організаційних корупційних ризиків

2.1. Проведення аналізу існуючої практики взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів в управлінні при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Синєволнова О.І., Гіржева О.А. керівники     структурних підрозділів     управління.

Протягом 2017 року

2.2.  Вивчення діючих нормативно — правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.

Синєволнова О.І.,  Гіржева О.А.   керівники     структурних підрозділів     управління.

Протягом 2017 року

2.3.  Моніторінг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій  працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., Гіржева О.А.  керівники     структурних підрозділів     управління.

Протягом місяця, у разі змін в законодавстві

2.4.  Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Синєволнова О.І.,  Лєщєва О.Ф., Корнєва Г.І., Гіржева О.А., керівники     структурних підрозділів     управління.     

Щокварталу

2.5.  Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Синєволнова О.І.,  Лєщєва О.Ф., Акобідзе  К.В., керівники     структурних підрозділів     управління.     Протягом 2017року,  за окремим графіком

2.6.   Оприлюднення заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в
роботу органів Пенсійного фонду України.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., керівники     структурних підрозділів     управління.    

 ІІІ, ІV квартали

2.7.  Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.

Синєволнова О.І.,  Гіржева О.А., керівники     структурних підрозділів     управління.    

III, IVквартали

2.8.   Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.

Синєволнова О.І.,  Зюбанова Т.Д., Щербина О.С..    У встановлені законодавством  строки

2.9.     Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання звіту про результати виконання антикорупційних заходів.

Синєволнова О.І.,  Гіржева О.А., керівники     структурних підрозділів     управління

 Протягом року, за окремими графіками.    

2.10. Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

Синєволнова О.І.,  Гіржева О.А.,  керівники     структурних підрозділів     управління.    

Протягом 2017року

 

 

 

3. Заходи щодо усунення кадрових корупційних ризиків

3.1.  Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління, що надходять до органів Пенсійного фонду України. У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією  правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками управління - вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Синєволнова О.І.,  Гіржева О.А.,  керівники     структурних підрозділів     управління.     Протягом 2017 року, відповідно до встановлених законодавством термінів

3.2 Проведення за принципом "таємничих покупців" оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в управлінні із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.

Синєволнова О.І.,  Лєщєва О.Ф., Пасічник Н.А., керівники     структурних підрозділів     управління.    

Щокварталу

3.4.     Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Лєщєва О.Ф., Пасічник Н.А., Акобідзе К.В., Зюбанова Т.Д., керівники структурних підрозділів     управління.    

За     окремим  графіком  в межах  фінансових

можливостей

3.5.       Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., Гіржева О.А.,   керівники     структурних підрозділів  управління.     

Щокварталу

3.6.   Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні, та направлення повідомлень Національному агенству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам управління у їх заповненні.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., Гіржева О.А.,    керівники     структурних підрозділів   управління.    

 У встановлені законодавством терміни

3.7.    Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., керівники     структурних підрозділів     управління.    

За окремим планом

3.8. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників управління щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., Гіржева О.А., керівники     структурних підрозділів     управління.    Протягом 2017року

3.9.  Проведення тестування працівників управління для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Синєволнова О.І.,  Міхова Н.І., керівники     структурних підрозділів     управління.    

 IVквартал 2017року

4. Заходи щодо усунення  фінансово-господарських корупційних ризиків

4.1.  Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Синєволнова О.І.,  Зюбанова Т.Д., керівники     структурних підрозділів     управління.     Протягом 2017року

4.2.  Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій.

Синєволнова О.І.,  Лєщєва О.Ф., Зюбанова Т.Д.

 Протягом 2017 року

4.3.   Здійснення управлінням закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством, та відповідно до вимог наказу Пенсійного фонду України від 01.04.2016 р. № 35 «Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України Про публічні закупівлі».

Синєволнова О.І.,  Зюбанова Т.Д., Щербина О.С. Протягом 2017 року

4.4.      Здійснення моніторингу організації та проведення управлінням процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

Синєволнова О.І.,  Зюбанова Т.Д., Щербина О.С.  За окремим графіком

Перший заступник начальника управління                           О.І. Синєволнова

 

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 4 по 11 жовтня у м. Ізмаїл народилося 15 малюків -  7 дівчинок (з них одна двійня) та  8 хлопчиків 

 

Сейчас 360 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13876274

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Пенсійне забезпечення Антикорупційні заходи Ізмаїльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області на 2017 рік