• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Цивільна оборона ЗАГРОЗА, ЯКУ НЕСЕ СПАЛЮВАННЯ СМІТТЯ !

ЗАГРОЗА, ЯКУ НЕСЕ СПАЛЮВАННЯ СМІТТЯ !

E-mail Печать PDF

З кожним роком питання вирішення проблеми знищення побутового сміття стає все більш актуальним. В Україні щорічно утворюється близько 50 мільйонів кубометрів твердих побуто­вих відходів, 97 % з яких викидаються, вивозяться на сміттєзвалища і полігони для захоронення. полігони для захоронення.

Часто для вирішення цієї проблеми вдаються до спалювання сміття, але ж наскільки це шкідливо? 22 Розглянемо, скільки шкоди може принести таке рішення, рівень залежить від складу сміття. Спектр токсичних шкідливих для людського організму ре­човин, які виділяються при цьому надзвичайно ши­рокий.

Світовий досвід свідчить, що безпечних сміттє­спалювальних технологій не існує. Ніякі санітарно-захисні Зони не зможуть захистити людей від мас­штабних токсичних викидів. Такий спосіб поводжен­ня з відходами завдає шкоди навколишньому середо­вищу і є економічно витратним. Весь світ прагне зменшувати кількість відходів, які постійно утворю­ються, якомога повніше переробляти їх і вже на стадії розробки нових товарів знати шляхи їх утилізації. До того ж, ні в одній соціально й економічно розви­неній країні не ведеться спалювання «непідготовле-них» відходів.

Восени прийнято спалювати опале листя, на­весні - торішню траву. Проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різно­манітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери хімічними речовинами з токсичним (небезпечним) впливом.

Спалювання пластикового сміття надзвичай­но шкідливе як для навколишнього середовища, так і для здоров'я людини. У продуктах горіння містять­ся дуже небезпечні речовини - оксиди азоту, сірка, феноли, токсичні вуглеводи, канцерогенні діокси-ни, які можуть впливати на спадковість, не кажучи про сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів.

Відомі випадки отруєння шкідливими талів речо­винами, що виділяються при спалюванні пластико­вого сміття. Серед них дуже сильна отрута, створе­на людиною - діоксин, який може накопичуватися в організмі людини, постійно отруюючи та вбива­ючи організм.

Спалювання пластикового сміття принесе більшої шкоди, ніж навіть просто залишений, вики­нутий чи розплавлений пластик у певних умовах. Відмовитись від використання такої тари немож­ливо. Люди використовують одноразовий посуд всюди. При цьому ніхто не задумується про шкоду, яку він несе. Діоксин через повітря всмоктується в землю, продукти та добре розчиняється в жирах. І знову потрапляє в організм людини. Отже, пласти-кову тару, квіти, вінки необхідно вивозити на сміттєзвалища і ні в якому разі не спалювати.

Коли горить сміття, воно з димом у навко­лишнє середовище виділяє токсичні речовини. Дим містить пари та тверді часточки, які залиша­ються у повітрі на довгий час у завислому стані. Ці часточки та токсичні гази сильно впливають на здоров'я населення, у результаті чого виникають подразнення очей, носової порожнини, труднощі з диханням, кашель та головний біль. Це все знижує імунітет людини, часто посилює негативний пе­ребіг хронічних захворювань.

Ще одним джерелом ризику є старі дерев'яні споруди. Раніше для захисту від гниття деревини широко використовували консервант пентахлор-фенол - при низькотемпературному горінні - дже­рело діоксину. Крім того, уламки споруд можуть бу­ти забарвлені масляною фарбою, що містить сви­нець, причому, чим старіпіе фарбування, тим більше в ній свинцю. При горінні таких фарб з'єднання свинцю потрапляють у повітря і прони­кають в організм через легені.

Тому в Україні низкою чинних законодавчо-нормативних актів заборонено спалювання листя і побутових відходів, а саме: ст. 50 Конституції Ук­раїни, ст. 9 та 12 Закону України «Про охорону навко­лишнього природного середовища>>, ст. 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Не даваймо себе труїти! Хочеться побажати кожному жителю не бути байдужим як до довкілля, так і до власного здоров'я і не забувати - щоразу, коли бачите спалювання листя, трави чи побутових відходів повідомте відповідні служби.

Підготував: Завідувач курсів

ЦЗ м.Ізмаїл Юревич М.П.

 

 

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 4 по 11 жовтня у м. Ізмаїл народилося 15 малюків -  7 дівчинок (з них одна двійня) та  8 хлопчиків 

 

Сейчас 324 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13878335

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Цивільна оборона ЗАГРОЗА, ЯКУ НЕСЕ СПАЛЮВАННЯ СМІТТЯ !