• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Цивільний захист ОГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ОГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

E-mail Печать PDF

                       щодо навчання населенна міста  Ізмаїла  діям у надзвичайних ситуаціях на 2016 рік

 

Керуючись вимогами статті 40 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) і пункту 7 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 (Постанова N 444), Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях (Наказ N 310), затвердженої наказом ДСНС України від 08.08.2014 N 458 (Наказ N 458) (далі - Програма загальної підготовки), та Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 2014 N 934 (Порядок N 934) (далі - Порядок проведення навчань і тренувань ЦЗ), РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

 

1. організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб  міськради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради на базі навчально-методичного центру (Навчально-консультаційного пункту у м.Ізмаїл,далі НКП) цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Одеської  області (далі - НМЦ ЦЗ області);

забезпечити контроль за ходом і якістю підготовки спеціалізованих служб і територіальних формувань ЦЗ та їх готовності до дій за призначенням;

спланувати і провести збори з керівним складом спеціалізованих служб цивільного захисту та керівниками комунальних підприємств, установ та організацій з підбиття підсумків виконання основних заходів з навчання працівників за минулий рік і визначення завдань на наступний навчальний рік;

організувати навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі - навчання працівників), у тому числі, у складі створених спеціалізованих служб цивільного захисту, та контроль за підготовкою встановленим порядком осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління;

розробити і затвердити план-графіки надання НКП у м.Ізмаїл НМЦ ЦЗ області освітніх послуг підприємствам, установам, організаціям з підготовки та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань;

спільно з фахівцем НКП у м.Ізмаїл НМЦ ЦЗ області надати практичну допомогу та організувати контроль у підготовці та проведенні спеціальних об'єктових навчань і тренувань на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління;

навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях організувати та здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях;

інформаційно-просвітницьку роботу з населенням з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій проводити через створену мережу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при ЖЕК, шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами;

визначити конкретні заходи з підтримання і подальшого вдосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки працівників, щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) за тематикою цивільного захисту;

 відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ізмаїльської міської ради подавати до департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації підсумкові доповіді про стан підготовки керівного складу, формувань ЦЗ, населення до дій у НС до 10 грудня та 10 червня за формами 7/1 НН згідно вищезазначеного табелю термінових та строкових донесень.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, навчальних закладів - суб'єктам забезпечення цивільного захисту:

2.1. Навчання працівників організовувати безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях і на договірній основі на базі НКП у м.Ізмаїл НМЦ ЦЗ області.

2.2. Навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких визначено Програмою загальної підготовки (Наказ N 310) у відповідності до тематики, що додається.

2.2.1. Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій.

Призначити своїм наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки на базі НКП у м.Ізмаїл НМЦ ЦЗ області.

До проведення занять з надання до медичної допомоги залучити медичних працівників підприємств, установ та організацій.

При організації індивідуального навчання забезпечити кожного працівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників, а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій з керівниками навчальних груп.

2.2.2. З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно - правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затвердити керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту з міським відділом управління ДСНС України в області.

2.2.3. При прийомі на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим суб'єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму, та затверджена ним за погодженням з міським відділом управління ДСНС України в області.

У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на базі НМЦ ЦЗ області.

2.3. Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443 (Постанова N 443), та згідно Порядку проведення навчань (Порядок N 934) і тренувань ЦЗ, який зазначений нижче:

2.3.1. Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту проводяться у робочий час за рахунок коштів роботодавця та залежно від складу учасників поділяються на:

комплексні об'єктові навчання (тренування);

об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

протипожежні та протиаварійні об'єктові тренування і навчальні тривоги.

2.3.2. Графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань щороку затверджуються керівниками підприємств, установ, організацій після попереднього погодження з відділами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  Ізмаїльської міської ради та з міським відділом управління ДСНС України в області, за формою що надається зазначеними органами управління цивільного захисту.

2.3.3. Комплексні об'єктові навчання

Комплексні об'єктові навчання (далі - навчання) проводяться підприємствами, установами та організаціями з чисельністю працюючих 50 осіб і більше з метою комплексного відпрацювання їх учасниками алгоритмів дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.

Навчання проводяться на завершальному етапі трирічного періоду об'єктової підготовки з цивільного захисту працівників після того, як вони оволодіють у повному обсязі теоретичним матеріалом відповідних програм підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Навчання проводяться тривалістю до двох діб на навчально-виробничій базі підприємства, установи, організації, що включає територію підприємства, установи або організації з виробничими будівлями, спорудами, різного роду комунікаціями, а також спеціально створені навчальні місця з урахуванням специфіки діяльності та особливостей територіального розміщення.

На великих підприємствах навчання проводяться по виробництвах, групах цехів.

Для забезпечення проведення навчання керівником підприємства, установи, організації за погодженням з міським відділом управління ДСНС України у Одеській області затверджується план проведення спеціального об'єктового навчання з питань цивільного захисту.

2.3.4. Комплексні об'єктові тренування з питань цивільного захисту

У вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб з метою комплексного відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій персоналу у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, замість навчання щороку тривалістю до 8 годин проводиться комплексне об'єктове тренування.

Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту.

План проведення об'єктового тренування з питань цивільного захисту вищого навчального закладу, підприємства, установи, організації з чисельністю працюючих менше 50 осіб погоджується з територіальним органом ДСНС України та затверджується керівником вищого навчального закладу, підприємства, установи, організації.

План проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту погоджується з управлінням освіти міської ради та затверджується керівником навчального закладу.

Зведений план-графік проведення цих заходів надсилається управлінням освіти до міського відділу управління ДСНС України у Одеській області.

Тренування у навчальних закладах проводяться без припинення навчально-виховного процесу, у найбільш зручний для навчального закладу час, під час яких практично відпрацьовуються, перевіряються і оцінюються дії персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

2.3.3. Об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежні та протиаварійні тренування і навчальні тривоги.

Спеціальні об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежні та протиаварійні тренування плануються і проводяться підприємствами, установами, організаціями щороку, крім років, коли на підприємствах, в установах і організаціях проводяться спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту.

Тренування проводяться щороку тривалістю до 8 годин керівниками спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

Для підготовки і проведення тренування його керівником розробляється план-календар тренування, що за погодженням зі штатним (позаштатним) працівником з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації затверджується головою об'єктової комісії з надзвичайних ситуацій.

Протипожежні тренування (тренування персоналу у діях на випадок пожежі) проводяться на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від чисельності працюючих.

Кожен працівник протягом року (крім року проведення на підприємстві, в установі, організації спеціального об'єктового навчання) має взяти участь у протипожежному тренуванні, темою якого є порушення з причини пожежі режиму роботи об'єкта в цілому, а також у протипожежному тренуванні по структурних підрозділах підприємства, установи, організації.

Протипожежні тренування можуть проводитися за участю пожежно-рятувальних підрозділів, що обслуговують відповідне підприємство, установу, організацію.

На підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб та навчальних закладах протипожежні тренування, темою яких є порушення з причини пожежі режиму роботи об'єкта в цілому, проводяться під час об'єктових тренувань з питань цивільного захисту.

На об'єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводяться як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

Керівництво організацією та проведенням протипожежних тренувань відповідно покладається на керівників спеціалізованих протипожежних служб (відповідальних за пожежну безпеку) або керівників підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів.

Плани проведення протипожежних тренувань складаються їх керівниками і затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

Протиаварійні тренування (тренування персоналу щодо дій у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій) проводяться усіма підприємствами, установами, організаціями, що мають хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.

Керівником тренування є керівник об'єкта підвищеної небезпеки.

До тренування залучаються працівники підприємств, установ, організацій, участь яких передбачена оперативною частиною плану локалізації і ліквідації наслідків аварій.

Плани проведення протиаварійних тренувань складаються керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

Протягом кожного року (у тому числі і року проведення спеціального об'єктового навчання) з працівниками об'єктів підвищеної небезпеки у порядку та з періодичністю, передбаченими планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, додатково проводяться навчальні тривоги.

Протиаварійні тренування можуть проводитися за участю аварійно-рятувальних служб, що обслуговують відповідне підприємство, установу або організацію.

2.4. Забезпечити підготовку осіб керівного складу та фахівців згідно з Переліком категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. N 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Постанова N 819), за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту на базі НМЦ ЦЗ області, а також в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

2.5. Забезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань тощо).

2.6. Обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідкового куточку повинні відповідати наявним можливостям та ресурсам підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що передбачені об'єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а її зміст узгоджений з міським відділом управління ДСНС України в області, у разі потреби, з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ізмаїльської міської ради.

2.7. Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення в навчальних цілях ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних містечок, пунктів, класів тощо.

2.8. Навчання працюючого населення здійснювати у робочий час за рахунок коштів підприємств, установ та організацій.

 

Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій
та ЦЗН
, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами м.Ізмаїл

М. М. Вєлєв

 Завідувач НКП у м.Ізмаїл

М.П.Юревич

 

Додаток 1
до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення міста
Ізмаїл діям у надзвичайних ситуаціях на 2016 рік

ТЕМАТИКА
загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях
. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами програми та формами навчання

Найменування розділу

Форма навчання, години

курсове навчання

індивідуальне навчання

спеціальні об'єктові навчання, тренування

Теоретична складова

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

1

5

-

Надання першої допомоги потерпілим

1

1

-

Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації

1

2

-

Перевірка знань

1

-

-

Усього

4

8

-

Практична складова

Протипожежні тренування

-

-

2

Спеціальне об'єктове навчання (тренування) з питань цивільного захисту

-

-

до 8

Усього

-

-

до 10

Разом

4

8

до 10

Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами програми:

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС.

Основні поняття про НС. Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. Попереджувальний сигнал "Увага всім!".

Захисні споруди цивільного захисту, їх призначення та облаштування. Порядок заповнення захисних споруд та правила поведінки працівників, які укриваються в них.

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їх призначення. Індивідуальний перев'язочний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети.

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов'язки евакуйованих працівників.

Тема 2. Правила поведінки працівників під час НС природного характеру.

Правила поведінки і дії працівників при землетрусах.

Безпечні дії працівників у разі виникнення геологічних НС (пов'язаних із зсувами, обвалами або осипами, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням).

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення.

Тема 3. Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування.

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.

Тема 4. Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.

Тема 5. Вибухо- та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

Основні поняття вибухобезпеки виробництва. Небезпечні фактори вибуху і захист від них. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, установи, організації. Протипожежний режим на робочому місці. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори пожежі.

Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під час пожежі.

Тема 6. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

Безпека при масових скупченнях людей. Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового скупчення людей.

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції.

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, обсервація, карантин). Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах.

Основні напрямки профілактики інфекційних хвороб. Методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні засоби.

Надання першої допомоги потерпілим.

Тема 1. Порядок і правила надання першої допомоги при різних типах ушкоджень.

Основні правила надання першої допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги.

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинки роботи серця. Проведення непрямого масажу серця.

Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. Правила та прийоми накладання пов'язок на рани.

Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних засобів.

Тема 2. Порядок і правила надання першої допомоги при ураженні небезпечними речовинами, при опіках тощо.

Невідкладна та перша допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами.

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах.

Правила надання допомоги при утопленні.

Способи і правила транспортування потерпілих.

Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.

Тема 1. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань з цивільного захисту

Повноваження суб'єктів забезпечення цивільного захисту. Організаційна структура управління цивільним захистом підприємства, установи, організації. Об'єктові комісія з питань НС та евакооргани.

Відомості щодо об'єктових спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ, організацій. Система керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Права і обов'язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. Заходи життєзабезпечення постраждалих та соціального захисту і відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок НС.

Тема 2. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами реагування на НС

Об'єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об'єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.

Об'єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва. Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації.

Інформування працівників щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій з населенням та заходів безпеки в зоні НС.

Примітка.

Вибір тем для занять визначається керівниками навчальних груп з урахуванням категорій, змісту об'єктових планів реагування на НС (планів ліквідації аварійних ситуацій).

 

Начальник відділу з ПНС та ЦЗН, мобілізаційної роботи та взаїмодії з правоохоронними органами м.Ізмаїл 

М. М.Вєлєв  

 Завідувач НКП у м.Ізмаїл

М.П.Юревич

 

Додаток 2
до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення міста
 Ізмаїл діям у надзвичайних ситуаціях на 2016 рік

Тематика
за програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

Загальна тематика

1. Кодекс цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. N 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту" (Постанова N 443), постанова Кабінету Міністрів України та від 26.06.2013 N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населенням діям у надзвичайних ситуаціях" (Постанова N 444), постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 N 787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту" (Постанова N 787). Єдина державна система запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру. Організаційна структура цивільного захисту підприємства, установи, організації.

2. Законодавство України у сфері рятувальної справи. Обов'язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальників цивільного захисту.

3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку, життя і здоров'я людей. Характеристика небезпечних промислових факторів об'єкту.

4. Функціональні обв'язки особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту та його дії при приведенні формувань у готовність.

5. Організація захисту особового складу формувань цивільного захисту у ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості, при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах та в особливий період.

6. Радіаційно-небезпечні об'єкти. Радіоактивні речовини. Прилади радіаційної розвідки, дозиметричного контролю та порядок їх використання за призначенням. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 (Д-2000). Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту.

7. Хімічно-небезпечні об'єкти. Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті. Небезпечні хімічні речовини, особливості їх впливу на організм людини. Промислові засоби індивідуального захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки для хімічно небезпечних та бойових отруйних речовин.

8. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальна обробка техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та бактеріальними речовинами.

9. Прийоми надання само- та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах. Перша медична та долікарняна допомога при гострих отруєннях хімічно небезпечними речовинами.

10. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт в районах НС. Участь формувань у заходах життєзабезпечення населення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли від наслідків НС.

11. Заходи безпеки при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Спеціальна тематика

1. Для формувань загального призначення:

1.1. Розшук та визволення потерпілих з-під завалів будівель, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель.

1.2. Завалення нестійких конструкцій, споруд та їх підсилення. Дії формувань з рятування людей із завалених захисних споруд цивільного захисту.

1.3. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення) осередків пожеж та забруднених територій радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами.

1.4. Прокладання колонних шляхів. Ремонт шляхових дільниць та споруд. розчищення доріг від завалів.

1.5. Підготовка машин та механізмів до дій в осередках ураження, аварій, катастроф та в особливий період.

1.6. Зведення насипів, дамб, водовідвідних каналів. Ліквідування наслідків підтоплення будівель та споруд.

1.7. Ліквідування масових пожеж. Влаштування протипожежних бар'єрів, насипів, просік.

1.8. Дії формувань цивільного захисту при проведенні евакуації населення.

2. Для медичних формувань:

2.1. Призначення медичних формувань цивільного захисту. Склад та оснащення медичного формування цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу медичного формування. Організація та порядок дій особового складу медичного формування у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

2.2. Сучасне розуміння циклу медичної допомоги. Перша медична допомога при невідкладних станах. Зовнішні ознаки внутрішніх хвороб.

2.3. Способи транспортування хворих (потерпілих). Вантаження хворих (потерпілих) на транспортні засоби. Загальний догляд за хворими (потерпілими).

2.4. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збуджуючих речовин. Застосування сучасних методів та засобів дезінфекції та стерилізації. Санітарно - епідеміологічні вимоги до приміщень з масовим перебуванням людей. Дотримання санепідрежиму.

2.5. Промислові та підручні засоби органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.

3. Для аварійно-відновлювальних формувань:

3.1. Призначення аварійно-відновлювальних формувань цивільного захисту. Склад та оснащення аварійно - відновлювального формування цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу аварійно-відновлювального формування. Організація та порядок дій особового складу аварійно - відновлювального формування у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

3.2. Ймовірний характер руйнування та пошкодження на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

3.3. Способи усунення аварій на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

3.4. Ліквідування витоків та нейтралізація хімічно небезпечних речовин.

3.5. Поновлення ліній електропередач та енергетичних споруд. Відновлення тепловодопостачання.

3.6. Аварійні роботи на пошкоджених будівлях, транспортних та підземних спорудах.

4. Для формувань радіаційного і хімічного спостереження:

4.1. Призначення формувань радіаційного і хімічного спостереження цивільного захисту. Склад та оснащення аварійно-відновлювального формування цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу аварійно - відновлювального формування. Організація та порядок дій особового складу аварійно - відновлювального формування у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

4.2. Порядок ведення радіаційної і хімічної розвідки.

4.3. Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю України. Оснащеність підрозділів МСЛК місцевого та об'єктового рівнів.

4.4. Поняття дегазації, нейтралізації і дезактивації. Речовини і способи дегазації, нейтралізації і дезактивації. Спеціальна обробка техніки, місцевості та предметів. Часткова та повна спеціальна обробка.

4.5. Мережі спостереження і лабораторного контролю.

4.6. Пункти видачі засобів захисту. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів захисту.

5. Для формувань матеріально-технічного та продовольчого забезпечення:

5.1. Призначення формувань матеріально - технічного та продовольчого

забезпечення цивільного захисту. Склад та оснащення формування матеріально-технічного та продовольчого забезпечення цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу формування матеріально-технічного та продовольчого забезпечення. Організація та порядок дій особового складу формування матеріально-технічного та продовольчого забезпечення у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

5.2. Організація матеріально-технічного забезпечення цивільного захисту. Розгортання та дії рухомого пункту технічного обслуговування. Розгортання та дії рухомого пункту харчування. Розгортання та дії рухомого пункту продовольчого постачання. Розгортання та дії рухомого пункту речового постачання.

6. Для пожежних формувань:

6.1 Призначення пожежних формувань цивільного захисту. Склад та оснащення пожежних формувань цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу пожежних формувань. Організація та порядок дій особового складу пожежних формувань у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

6.2. Пожежно-технічне спорядження. Речовини для гасіння та область її застосування.

6.3. Локалізація та гасіння пожеж.

6.4. Протипожежні профілактичні заходи на об'єкті.

6.5. Особливості гасіння пожеж на об'єктах господарської діяльності.

7. Для формування охорони громадського порядку:

7.1 Призначення формування охорони громадського порядку. Склад та оснащення формування охорони громадського порядку цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу формування охорони громадського порядку. Організація та порядок дій особового складу формування охорони громадського порядку у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

7.2. Умови і порядок введення та припинення дій надзвичайного стану. Заходи, що застосовуються в цих умовах. Гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного стану.

7.3. Забезпечення громадського порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

7.4. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.

8. Для транспортних формувань:

8.1. Призначення транспортних формувань цивільного захисту. Склад та оснащення транспортних формувань цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу транспортних формувань. Організація та порядок дій особового складу транспортних формувань у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації.

8.2. Спорядження автотранспорту для перевезення населення та вантажів.

8.3. Здійснення перевезення населення і вантажів.

8.4. Спорядження автотранспорту для перевезення постраждалих при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

9. Для формувань зв'язку:

9.1. Призначення формувань зв'язку цивільного захисту. Склад та оснащення формування зв'язку цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу формування зв'язку. Організація та порядок дій особового складу формування зв'язку.

9.2. Організація та здійснення сталого зв'язку у районах стихійного лиха, аварій та катастроф.

9.3. Розгортання та експлуатація засобів зв'язку.

10. Для формувань евакуації:

10.1. Призначення формувань евакуації цивільного захисту. Склад та оснащення формувань евакуації цивільного захисту на підприємстві (організації), установі. Функціональні обов'язки особового складу формувань евакуації. Організація та порядок дій особового складу формувань евакуації.

10.2. Порядок проведення евакуаційних заходів.

10.3. Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій, катастроф та в особливий період.

10.4. Евакуація людей та вантажів, матеріальних цінностей, обладнання при загрозі стихійного лиха, аварій та катастроф.

Примітка.

Для спеціалізованих аварійно-технічних груп та аварійних ланок на хімічно небезпечних об'єктах тематика спеціальної підготовки визначається керівником об'єкту, виходячи із завдань за призначенням формувань та специфіки виробництва, (15 годинний обсяг підготовки).

 

Начальник відділу з ПНС та ЦЗН, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами м.Ізмаїл

М. М.Вєлєв

 Завідувач НКП у м.Ізмаїл

М.П.Юревич

 

Додаток 3
до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення міста
Ізмаїл діям у надзвичайних ситуаціях на 2016 рік

Тематика
за програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об'єктів підвищеної небезпеки

1. Порядок ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 956. Паспортизація ОПН.

2. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, установах та на безпечних територіях (наказ МНС України від 15.08.2007 р. N 557).

3. Хімічно-небезпечні об'єкти (ХНО). Небезпечні хімічні речовини, які використовуються на ХНО міста, особливості їх впливу на організм людини.

4. Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті.

5. Порядок забезпечення населення і особового складу формувань засобами радіаційного та хімічного захисту (постанова КМУ від 19.08.2002 р. N 1200). Промислові засоби індивідуального  захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки. Організація захисту населення та працюючого персоналу при аваріях на ОПН.

6. Перша медична допомога при отруєннях хімічно-небезпечними речовинами. Прийоми надання само та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт.

7. Обладнання ОПН системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення.

8. Порядок проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на ОПН.

Примітка. Вибір тем для навчання визначається керівником навчання з урахуванням об'єктового плану реагування на НС (плану ліквідації аварійних ситуацій).

 

Начальник відділу з ПНС та ЦЗН, мобілізаційної

роботи та взаємодії з правоохоронними органами

м.Ізмаїл                                                                                     М.М.Вєлєв

 

Завідувач НКП у м.Ізмаїл                                                       М.П.Юревич

 

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 3138 гостей онлайн
Просмотры материалов : 16390185

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Цивільний захист ОГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ