• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Цивільна оборона День ЦЗ в ЗОШ міста Ізмаїл

День ЦЗ в ЗОШ міста Ізмаїл

E-mail Печать PDF

( сценарій, рекомендації )

       Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров'я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. У світі постійно виникають різного роду небезпеки, які пов’язані з природними катаклізмами, аваріями і катастрофами.

      Кінець ХХ століття та початок ХХІ принесли рекордну кількість небезпек природного, техногенного та соціально-політичного характеру. Виникнення небезпечних ситуацій, як правило загрожує життю людей, завдає великих матеріальних збитків.

      Статистика свідчить, що переважна кількість аварій, катастроф відбувається за свідомих чи несвідомих дій людини. Головною причиною такого становища є низький рівень обізнаності населення з існуючою небезпекою техногенного і природного характеру

      Однією з особливостей сьогодення є високе фізичне та психологічне напруження при вирішенні всіх життєвих завдань, у тому числі в побуті, на підприємстві, в навчальному закладі. Виникають ситуації, за яких підприємства, установи, навчальні заклади піддаються серйозному впливу досить напружених, майже критичних обставин, що характеризуються високим рівнем загрози здоров’ю, життю та діяльності

       Пункт 1 статті 41 Кодексу цивільного захисту України визначає шляхи формування культури безпеки життєдіяльності населення, в тому числі учнів, студентів та дітей дошкільного віку.

       У зв’язку з проведенням цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо запобігання травматизму невиробничого характеру, з метою формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності населення в Україні та м.Ізмаїлї зокрема, кожного року двічі на рік проходять Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних (ДНЗ), загальноосвітніх (ЗНЗ) та професійно-технічних (ПТНЗ) навчальних закладах.

       В ході Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в ЗНЗ та ПТНЗ проводять День цивільного захисту (далі - День ЦЗ), під час якого учні за їх віковими категоріями практично відпрацьовують теоретичні знання та навички, які отримали під час вивчення теорії на уроках предметів „Основи здоров'я” та „Захист Вітчизни”.  

        Підготовка та проведення практичних заходів Дня цивільного захисту передбачається планом роботи навчального закладу на поточний рік.

        Щороку Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством освіти і науки України видається спільний наказ „Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України”. Відповідно до наказу в квітні-травні та жовтні –листопаді у навчальних закладах проходять Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності в ході яких проводиться День цивільного захисту (квітень-травень)

 

                 Плануючі документи з підготовки та проведення дня ЦЗ

     

     Основними плануючими документами з підготовки та проведення Дня ЦЗ є:

 

 1. Наказ директора навчального закладу „Про підготовку і проведення Дня цивільного захисту” (Додаток 1).

 2. План підготовки і проведення Дня цивільного захисту (Додаток 2).

 3. Графік проведення Дня цивільного захисту в навчальному закладі (Додаток 3).

 4. Наказ директора навчального закладу „Про підсумки проведення Дня цивільного захисту” (Додаток 4).

         Розроблення проекту наказу та основних плануючих документів покладається, як правило, на відповідального з питань ЦЗ – заступника директора навчального закладу.             Наказ керівника навчального закладу „Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту” розробляється з урахуванням вимог нормативних документів МОН України, методичних вказівок Державної служби України з надзвичайних ситуацій або її територіальних органів та наказу начальника відділу (управління) освіти району (міста), райдержадміністрації.

       Внаказі повинні бути визначені:  мета;·  термін проведення Дня ЦЗ;·  склад учасників;·  відповідальні організатори.·

        З виданням та доведенням до виконавців вимог наказу „Про підготовку та проведення Дня ЦЗ” починається безпосереднє планування його заходів. Для повного охоплення плануванням всіх заходів, які повинні бути відпрацьовані під час проведення Дня ЦЗ, необхідно передбачити виконання навчально-методичних та практичних заходів.

 

 “План підготовки і проведення Дня ЦЗ” розробляється відповідальним з питань ЦЗ (заступником директора) та затверджується керівником навчального закладу. У плані визначаються підготовчі заходи, заходи, які виконуються при проведенні Дня ЦЗ, їх послідовність, відповідальні виконавці та термін виконання.

       Для більш планомірного використання матеріально-технічної бази школи з ЦЗ, здійснення контролю за ходом проведення “Дня ЦЗ” складається “Графік проведення Дня ЦЗ”, який вивішується на інформаційному стенді закладу. У Графіку вказується час та місце проведення кожного запланованого заходу

 

                                 Основні заходи проведення Дня ЦЗ .

 

          Основними заходами, що плануються до Дня ЦЗ є:

         а) Практичні заходи: збір постійного складу навчального закладу, школярів; відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту; проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів; відпрацювання практичних дій відповідно до Плану реагування на надзвичайні ситуації.

         б) Навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини і відкриті уроки з залученням до їх проведення фахівців Ізмаїльського відділу  ДСНС України у Одеськїй   області, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м.Ізмаїл, НКП (навчально-консультаційного пункту у м.Ізмаїл (раніше була назва Курси ЦЗ м.Ізмаїл))     навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області.

          в) Агітаційно-пропагандистські заходи: тематичні радіогазети, огляди-конкурси стіннівок, малюнків, демонстрація відеоматеріалів, виставки засобів індивідуального захисту (3І3), навчально-матеріальної бази; спортивні змагання, естафети, тренування.

     Учасниками заходів Дня ЦЗ є учні класів, які вивчають предмети „Основи здоров'я” та “Захист Вітчизни”, педагогічний колектив та працівники навчального закладу, зі складу яких комплектуються формування ЦЗ.

         З формуваннями ЦЗ відпрацьовується комплекс евакозаходів щодо уточнення списків евакуйованих, уточнення місць посадки у транспорт або формування пішої колони, розміщення у заміській зоні, визначається кількість і обсяг вантажу, що вивозиться.

         У день проведення Дня ЦЗ, до початку занять з педагогічним колективом та персоналом школи відпрацьовуються питання оповіщення і збору, уточнюються та доводяться до виконавців дії при виникненні НС відповідно до плану, а також проводиться перевірка готовності формувань ЦЗ до дій за призначенням .

                                       День ЦЗ проводиться у чотири етапи:

          І етап. Проведення планових занять;

          ІІ етап. Дії постійного складу і учнів з «ввідних» можливої обстановки на  території школи при виникненні аварій та катастроф;

          ІІІ етап. Проведення заходів;  

          IV етап. Підбиття підсумків Дня ЦЗ.

  · І етап.  Проведення планових занять День ЦЗ починається з проведення загальношкільної лінійки - урочистого відкриття Дня ЦЗ тривалістю до 30 хвилин до початку першого уроку чи оголошення про цю подію по шкільному радіо. Під час проведення лінійки посадові особи, учні та запрошені до заходу гості виступають з промовами з нагоди Дня ЦЗ. Після урочистої лінійки-відкриття Дня ЦЗ, розпочинаються відкриті, підсумкові уроки, інші заходи, на які можуть бути запрошені представники управління, фахівців з питань НС та ЦЗН м.Ізмаїл,  Ізмаїльського відділу ДСНС України у  Одеській області , НКП у м.Ізмаїл  навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД  Одеської області, УМВС, санепідемстанції, МОЗ, ветерани цивільного захисту, батьки учнів.

       Вчителі по класах, доводять інформацію про заходи, що проводитимуться у цей день в навчальному закладі, і ступінь участі в них учнів. На цей день розкладом уроків бажано передбачити опрацювання підсумкових тем програм з предметів „Основи здоров'я”, „Захист Вітчизни” у вигляді відкритих уроків для відповідної вікової групи. Усі інші уроки проводяться відповідно до розкладу занять з виконанням практичних та навчально-методичних заходів згідно з Планом проведення Дня ЦЗ.

       При плануванні заходів Дня цивільного захисту учнів навчального закладу доцільно поділити їх на три вікові категорії: І категорія – 1-4 класи ЗНЗ, II категорія – 5-9 класи ЗНЗ, III категорія – 10-11 класи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Це дозволить вчасно довести до відома всіх учасників завдання, місце та час їх проведення до кожної вікової категорії. Такий підхід дозволить максимально ефективно відпрацювати питання цивільного захисту на кожному навчальному місці.

         Головною умовою успішного проведення Дня ЦЗ повинна бути його насиченість практичними заходами, які б викликали жвавий інтерес в учнів. Тому, у залежності від тематики й обсягів навчання дітей з предметів „Захист Вітчизни” та „Основи здоров’я” під час Дня ЦЗ можуть проводитися:

    1. У молодших класах: Вікторини, рольові ігри, змагання, до програми яких включається від однієї до декількох вправ, тренування, відпрацювання дій за сигналами оповіщення   при надзвичайній ситуації по класах. Заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріалів, що висвітлюють різні види надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

    2. У середніх класах: Вікторини, відкриті уроки, змагання, естафети по класах і групах паралельних класів. Учні шостих-сьомих класів активно беруть участь в оперативному випуску стіннівок за тематикою цивільного захисту, а з числа накопичених матеріалів оформляються фотовітрини, фотоальбоми.

     3. У старших класах : Змагання, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття з вирішення ситуаційних завдань з ЦЗ. У підготовчий період і в ході проведення заходів учні старших класів готують і озвучують радіогазету „Знай і умій”, організовують змістовні радіопередачі під час перерв, а також беруть участь у суддівстві вікторин і естафет в молодших та середніх класах.

         Крім планових занять, учні під час Дня ЦЗ беруть участь:  у конкурсі малюнків з тематики надзвичайних ситуацій, безпеки  життєдіяльності - на уроках малювання;  у виготовленні найпростіших засобів захисту - на уроках праці;   у вивченні теми „Радіаційна небезпека” - на практичних заняттях і  тренуванні.

       У цей день використовуються міжпредметні зв'язки для поглибленого вивчення факторів, що призводять до НС (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія), гуманітарні предмети (обговорення художніх, історичних творів, у яких висвітлюється тематика надзвичайних ситуацій).

 

       ІІ етап.   Дії постійного складу і учнів з  «ввідних» можливої обстановки на території школи при виникненні аварій та катастроф.  Опрацювання цього етапу починається на останньому уроці, залежно від групи за віком або за рішенням директора школи – на будь-якому іншому уроці.

     Оповіщення по «ввідній»  проводиться дзвінковою сигналізацією школи або індивідуальною мовною інформацією.

 

     Перша «ввідна»: „Радіаційна небезпека”

         а) Одержана інформація оперативного чергового  відділу з питань НС та ЦЗН  міста Ізмаїл  про можливу загрозу зараження (забруднення) унаслідок аварії на АЕС (м.Черноводе, Румунія).   У кабінеті директора збирається керівний склад (адміністрація) школи, здійснюється оповіщення всіх інших працівників (вчителів). Перевіряється надійність зв'язку з пунктом управління (ПУ)  міста Ізмаїл, ПУ школи  та сусідніми районами. Директор школи організує чергування на пункті управління, контроль і участь у   заходах школи (по класах).

         Розгортається пункт видачі засобів індивідуального захисту. Із вчителів-спеціалістів (хімія, фізика) організовується контроль за навколишнім середовищем із залученням для цього учнів 10-11-х класів. Учні  у 2-5-х класах здійснюється виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання із завчасно підготовленого матеріалу. У 6-9-х класах організовується робота з герметизації шкільних приміщень. У 10-11-х класах одержують майно для господарських робіт та приводять у готовність підвальні приміщення й територію, яка закріплена.

      В усіх класах проводяться протипожежні заходи (прибирання приміщень), складаються списки для одержання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

           б) Початок радіоактивного зараження (забруднення) із підвищенням рівня радіації більше, ніж 30 мкр/год.  . Збір персоналу ПУ і постановка завдань. Решта вчителів розходяться у класи і проводять роз'яснювальну роботу серед учнів. Проводиться оповіще    ння через шкільний радіовузол, доводиться обстановка і пояснюються правила поведінки в умовах можливого зараження. Інформація може бути доведена індивідуально до кожного посадовими особами ЦЗ.

            в) Підвищення рівня радіації до 60 мкр/год і більше. Подається ввідна „Виникнення загрози радіоактивного зараження”, і дається команда про укриття всіх у захисних спорудах. Припиняються заняття, і всі спускаються у сховище (підвальне приміщення) відповідно до встановленого графіка. Після прибуття у захисну споруду класні керівники (старости класів) уточнюють наявність засобів індивідуального захисту і подають списки на пункт видачі для одержання ЗІЗ. Відповідно до графіка й наявності ЗІЗ, класи одержують протигази і медичні засоби захисту на пункті видачі протигазів. Ті класи, які не одержали ЗІЗ, приводять у готовність найпростіші засоби захисту органів дихання.

       Фахівці ЦЗ, вчителі доводять до відома учнів правила поведінки їх на території школи в умовах підвищеного радіаційного фону, в режимі радіаційного захисту, ведуть роз'яснювальну роботу для недопущення паніки. Під час опрацювання першої ввідної перевіряючі враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні заходів; точність і якість виконання поставлених завдань  при заповненні захисних споруд – час прибуття класу в дане місце.

        Крім того, враховуються правильність складання списків на одержання ЗІЗ і наявність найпростіших засобів захисту. Виставляються бали кожному класу.

 

  Друга ввідна: «Хімічне зараження»:

  а) Одержання сигналу оперативного чергового управління з питань НС та ЦЗН м.Ізмаїл про аварію на одному з підприємств міста (міський м’ясокомбінат ) і ймовірність зараження небезпечними хімічними речовинами (НХР), аміак.    Збір керівників (адміністрації) школи у директора. Дається завдання. Організовується спостереження за навколишньою ситуацією, а також постійний зв'язок із штабом ЦЗ м.Ізмаїл.  Всі в школі  повідомляються про хімічне зараження. Учні одержують ЗІЗ на пунктах видачі протигазів, виготовляють найпростіші засоби захисту.

        б) Виникнення небезпеки хімічного зараження. Подається ввідна „Виникнення небезпеки хімічного зараження” (дзвінкова сигналізація). Керівники (адміністрація) школи й вчителі керують діями учнів. Залежно від характеру НХР укриваються у захисних спорудах, піднімаються на верхні поверхи, одягають ЗІЗ або найпростіші засоби захисту органів дихання. Залежно від місця аварії відпрацьовуються елементи евакуації. На цьому етапі можуть відпрацьовуватися нормативи по одяганню ЗІЗ. Перевіряючі враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні поставлених завдань, кожному класу виставляється певна кількість балів. Окрема оцінка виставляється класу за відпрацювання дій з евакуації .

  Тетретя ввідна. « Землетрус «

    Діям при землетрусі учні та працівники школи повинні навчитися заздалегідь на уроках ( учні) та під час занять з ЦЗ за місцем роботи ( працівники школи).

   Практично це може бути так:

Відбуваеться землетрус перший повштурх .

 1. учні в класі. По сигналу вчителя всі ховаються під парти. Другий варіант: теж по сигналу вчителя всі міттево становяться біля капітальної стіни в класі. По закінченні повштурху всі без паніки вибігають ( евакуіруються ) із приміщення школи во двір і займають середину шкільного двору. Потім організовано виходять на відкриту місцевість (наприклад вилиця, парк).

Примітка: План евакуаціі повинен бути розроблено заздалегідь і всі повінні його знати

                    Місце евакуації повінно бути означено заздалегідь і всі про нього теж повіани знати.

2. учні на перерві. Ті що в приміщенні, становляться біля капітальної стіни в школі, чи ховаються під парту, а потім (після завершення штовшку) хутко вибігають во двір школи в його центр, а учні що ві дворі – теж гуртуються в центрі двору. Далі всі евакуіруються за планом евакуації.

В подальшому,

 після евакуації, діяти за сигналами штабу цивільного захисту м Ізмаїл. Сигнали будуть передаватись різними шляхами: пересувні засоби оповіщення, через мережу гучномовців, працівниками ЖЕК (двірники). Для звертання уваги будуть включено сирени цивільного захисту м.Ізмаїл.

ДО ВІДОМА   всіх  мешканців м. Ізмаїл:  час і потужність землетрусу в місці ніхто вам не скаже ( ще вчені до етого не дошлі ! ) Є різні ознаки можливого землетрусу ( поведінка тварин, зміна кольору листьїв дерев, зміна рівня води в водоймах, характерний гул, характерний запах, «свечение» на небі, відблиски ( спалохи) на стінах  домів ). Но всі вони для нашого міста не характерні.  І ще , на протязі многолітнього спостереження в  Ізмаїлі землетрус не надае великих пошкоджень будівль, не кажучи про людськи втрати. Все це завдяки тому, що м.Ізмаїл построено на мягких грунтах, хоть сила землетрусу може досягать 8 балів – 1940 рік, (шкала МСК), чи до 5-6 балів – 1977 рік, (шкала Ріхтера).

 

          ІІІ етап. Проведення заходів Дня ЦЗ

      Після закінчення останнього уроку (відпрацювання ввідних) організовується загальне шикування класів, які брали участь у попередньому етапі. Нагадується порядок проведення вікторин, комбінованих естафет та інших заходів, про черговість участі у яких видаються маршрутні листи. Варіанти проведення заходів:

       1. Бесіда.

       Мета бесіди - роз'яснення положень цивільного захисту, які потребують прищеплення учням практичних навиків. Бесіда з питань цивільного захисту методично будується так, як і з інших предметів. Бажано ширше використовувати приклади і порівняння, які зрозумілі учням і беруться з повсякденного життя. Щоб бесіда була більш зрозумілою .

        Необхідно використовувати різні посібники, пам'ятки, плакати з цивільного захисту. Особливе місце серед наочності повинні займати диски з відеофільмами з питань цивільного захисту, відеоролики про роботу Ізмаїльського відділу ДСНС України у  Одеськїй області, супроводжуючи їх відповідним коментарем. Цей порядок проведення заняття методом бесіди з демонстрацією плакатів, фрагментів з відеофільмів можна вважати типовим.

      Можливі інші варіанти бесід, в залежності від рівня знань учнів і навчально-матеріальної бази ЦЗ. Все це викликає інтерес і сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу з питань цивільного захисту.

      2. Вікторини.

     Вікторина проводиться тематично, тобто, тільки з питань цивільного захисту або комплексно, коли поєднані питання предметів „Основи здоров'я”, „Захисту Вітчизни” та розглядаються їх зв'язки з іншими предметами. Для участі у вікторині від кожного класу виставляється команда. Інші учні класів беруть участь у якості вболівальників. Розпочати вікторину бажано з розминки капітанів чи безпосередньо з постановки питань керівником вікторини (вчитель предмету „Основи здоров'я”, класний керівник) і відповідей її учасників. Керівник вікторини ставить запитання з розрахунку підготовленості і вікових особливостей учнів. При відповідях учні можуть використовувати плакати, наочні посібники, засоби індивідуального захисту, макети, прилади тощо.

      Щоб зацікавити учнів, сприяти вихованню їх активної життєвої позиції та підготовки до самостійного життя, питання і відповіді не повинні носити характер іспиту чи заліку.

     Для підбиття підсумків вікторини створюється журі з вчителів, медичних працівників,    фахівців відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м.Ізмаїл, відділу  ДСНС  Ізмаїла, батьків, старших учнів. Журі реєструє отримані бали за відповіді з кожного питання, підбиває підсумки і визначає місце, яке зайняв клас, ланка, команда у вікторині.

       Різновидами вікторини можуть бути радіовікторини, брейн-ринги

      3. Радіовікторина.

     Підготовка до проведення такої вікторини розпочинається заздалегідь. На видному місці вивішується кольорова програма, в якій вказано місце і час проведення, коло питань і література для підготовки, а також нагороди переможцям. Кількість груп учасників визначається в залежності від динаміки потужності радіовузла. Групи розміщуються, наприклад, в актовому залі на однаковій відстані від журі. Питання задаються для всіх. Кожне питання обговорюється в команді, письмово складається відповідь і зв'язківець команди подає журі відповідь у конверті. Час на відповідь надається з моменту закінчення оголошення запитання. Правильність відповідей оцінюється в балах.

      Бажано, після надання  відповідей до журі, оголошувати правильну відповідь по радіо для того, щоб команди мали можливість перевірити правильність своїх відповідей

     4. Аукціон (брейн-ринг).

      Аукціон (брейн-ринг) відбувається в масштабі класу, паралельних класів. Якщо у радіовікторині бере участь і заохочується команда, то при проведенні аукціону (брейн-рингу) заохочуються окремі учасники, які швидко і правильно відповідали на запитання. Керівник брейн- рингу повертає барабан з пронумерованими кульками, виймає кульку, називає номер, зачитує питання, і за оцінкою суддів називає кількість балів за відповідь. Встановлюється час на відповідь.

        5. Тренування

        Тренування організовуються для класу, групи під керівництвом вчителя. Його мета – набуття учнями навичок, умінь у користуванні протигазом, ватно- марлевою пов'язкою, при необхідності вміння надати допомогу як собі, так і іншим. Час тренування не більше 30 хв. Місцем його проведення можуть бути відкриті майданчики, стадіон, клас. При проведенні тренування всі учні повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Якщо протигазів не вистачає, можна використати респіратори. Необхідно особливо наголошувати, що надійність захисту органів дихання, шкіри від небезпечних хімічних речовин, залежить від підготовки засобів індивідуального захисту і вмілого користування ними. До демонстрації він може підготувати одного чи двох учнів.

        Керівник тренувань повинен зрозуміло довести відповідні нормативи до дітей, розповісти і показати порядок виконання нормативів, після цього продемонструвати їх по елементах

       Тренування повторюється до тих пір, поки учень не досягне нормативного результату, дотримуючись принципу - від простого до складного. Керівнику тренування слід брати до уваги вікові, фізіологічні, психологічні особливості дітей. При визначенні часу їх перебування у засобах захисту - пам'ятати, що багато з них ще не володіють достатньою фізичною витривалістю. Тому, необхідно суворо дотримуватись заходів безпеки та санітарно-гігієнічних правил користування засобами індивідуального захисту. На тренуваннях рекомендується відпрацювати наступні навички та уміння (з урахуванням нормативів):

      визначення розміру маски протигазу;  

      одягання протигазу та зняття його;  

      виготовлення та одягання ватно-марлевої пов'язки;

      накладання гумового джгута;

      проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки зараження;

      радіоактивного забруднення; 

      проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки зараження;

      пристосування звичайного одягу для захисту шкіри;

      дії за сигналом „Увага всім!”.

           6. Змагання

          Змагання є найактивнішою, масовою формою закріплення знань і удосконалення практичних навичок учнями. По своєму змісту і об'єму вони поділяються на два види: змагання з однієї вправи або комплексні змагання з послідовним відпрацюванням цілого ряду різноманітних вправ. Вони можуть бути як командні, так і особисті. Висока організація змагань, узгодженість у роботі суддів залежить від правильно розробленої документації, яка передбачається при підготовці і проведенні змагань, їх підготовки і інструктажу

      . До першої вікової групи в програму змагань можуть бути включені такі вправи як:  укриття у захисній споруді за сигналом „Увага всім!”;·  одягання респіратора (протигаза), ватно-марлевої пов’язки;·  перебування в протигазі з фізичним навантаженням.·

       Для другої вікової групи в програму змагань включаються ті ж вправи, що і для першої групи, крім того:  одягання протигазу на „ураженого”;·  виготовлення ватно-марлевої пов'язки;·  накладання первинної пов'язки на різні ділянки тіла;·  накладання гумового джгута на стегно (плече);·  накладання закрутки за допомогою хустинки і інших підручних засобів  на стегно (плече).

       7. Естафета

        Проведення естафети спрямовано на:  виховання в учнів таких важливих рис характеру, як сміливість,  рішучість, наполегливість, спритність, витривалість;  сприяння зміцненню фізичного здоров'я;   розвиток тактичного мислення, вміння в обмежений час приймати  рішення і діяти в складних обставинах.

      Щоб гра пройшла повчально і цікаво, необхідно здійснити підготовчу роботу. Створити суддівську групу, яка керує грою, в складі головного судді і його помічників (вони вибирають місце проведення, готують учасників і матеріальне забезпечення, обладнують місце проведення естафети, визначають вихідний рубіж, маршрути прямування, рубежі виконання навчання питань та кінцевий пункт). Керуючий грою, готує для неї своїх помічників, тобто суддів. Вони вивчають план проведення естафети, розглядають навчальні питання, дії свої і учасників. Потім на місцевості організовують два-три тренування з навчальних питань на кожному рубежі. Крім вище згаданих заходів, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо запис одного із сигналів оповіщення і спільно діють наприкінці одного з уроків щодо його практичного   відпрацювання.

           Якщо навчальний заклад не оснащений радіовузлом, інформацію про НС повідомляють по класах кожному вчителю індивідуально.

       Оповіщення за ввідною проводиться дзвінковою сигналізацією школи або індивідуальною мовною інформацією

        Проведення навчальної евакуації педагогічних працівників і учнів здійснюється, як правило, наприкінці останнього уроку.

         IV етап. Підбиття підсумків Дня ЦЗ

      Завершується День ЦЗ підбиттям підсумків.

     На основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного колективу, а також доповідей відповідального з питань ЦЗ і своїх заступників, директор готує підсумкову доповідь про виконання запланованих заходів з цивільного захисту

     У підсумковому виступі директор аналізує, як досягнута мета і як вирішені завдання Дня ЦЗ, дає оцінку діям формувань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів, проявлені ними високі морально-психологічні якості.

      За результатами підсумків складається наказ директора навчального закладу „Про підсумки проведення Дня цивільного захисту” (Додаток 4), в якому чітко визначено, що було зроблено позитивного, які недоліки мали місце, що необхідно доопрацювати, щоб не повторювати помилок.

      В наказі відзначаються вчителі і учні, які брали активну участь у запланованих заходах у період підготовки і проведення Дня ЦЗ. Цей наказ обов'язково повинен бути доведений до працівників школи, учнів, інших учасників заходу

      Особовий склад школи: формування, команди, учні, педагоги, які відзначилися під час виконання заходів з ЦЗ, нагороджуються призами, грамотами при цьому можливо розподіл за віковими категоріями, окремі учні - за кращі індивідуальні показники.

      Після загального обговорення класні керівники у своїх класах підбивають підсумки проведених змагань, здачі нормативів ЦЗ, аналізують роботу кожного учня у цей день, відзначають тих, які досягли успіхів.

      З керівним складом ЦЗ, особами, які відповідали за проведення заходів, класними керівниками директор навчального закладу проводить розбір Дня ЦЗ в інший визначений час. За результатами проведеного у навчальному закладі Дня ЦЗ здійснюються практичні заходи з усунення виявлених недоліків з підготовки навчального закладу до практичного навчання шляхом внесення необхідних змін у плани, розклади занять з фахівцями і формуваннями ЦЗ, а також у методику навчання учнів.  

         Про найбільш цікаві заходи або весь День ЦЗ, бажано надрукувати статті у засобах масової інформації, де, крім вчителів та учнів, відзначити окремих працівників, батьків, які брали активну участь у проведенні Дня ЦЗ у навчальному закладі. Це сприятиме стимулюванню учасників заходу і даватиме можливість керівництву навчального закладу і надалі сподіватись на їх активну участь і підтримку

         Протягом наступного тижня директор і його заступники готують звіт про проведення Дня ЦЗ начальнику відділу  освіти  міськвиконкому та до НКП у м.Ізмаїл.  

        Головною умовою успішного проведення Дня ЦЗ повинна бути його насиченість практичними заходами, які б викликали жвавий інтерес в учнів. Необхідно докласти максимум зусиль, щоб в навчальному закладі учні мали можливість підготувати себе до самостійного життя. Важлива роль у цьому належить Дню ЦЗ. Тому, проведення практичних заходів, значною мірою повинно здійснюватись так, щоб одне з завдань освіти - збереження і зміцнення здоров'я дітей, навчання їх вмінню правильно діяти в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - було виконано.

      Пам’ятаймо, що навчання учасників навчально-виховного процесу діям у НС - є одне з найважливіших завдань, від якого залежить якість виконання заходів цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях. Від рівня підготовки учнів та педагогічних працівників залежить як життя людей так і збереження матеріальних цінностей.  

 

 ДОДАТКИ:

 Додаток 1.

 

 НАКАЗ (з основної діяльності) „___”_________20__р.               м. Ізмаїл №___

 

          Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту і об’єктового тренування

 

На виконання наказу начальника відділу   освіти  міськвиконкому  від „__”___________ №____ та згідно з Планом основних заходів цивільного захисту школи на 20__ рік, а також з метою перевірки та закріплення теоретичних знань, умінь і навичок з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, набутих учнями та працівниками закладу протягом навчального року, практичного відпрацювання всіма учасниками навчально-виховного процесу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації, для забезпечення високої організованості якісного проведення заходів НАКАЗУЮ:

           1. Провести „____”_______20__ року День цивільного захисту (далі – День ЦЗ) і об’єктове тренування (далі - ОТ) з теми ______________________ (враховуючи специфіку техногенно-екологічної безпеки міста  ).

         2. Основною метою Дня ЦЗ і ОТ вважати: 2.1. Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя в умовах надзвичайних ситуацій. 2.2. Виховання впевненості учнів у ефективності заходів ЦЗ, що проводяться. 2.3. Формування та розвиток у учнів високих морально-психологічних якостей.

         3. Головними завданнями Дня ЦЗ вважати: 3.1. Удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій. 3.2. Практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. 3.3. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ.

           4. Під час проведення Дня ЦЗ провести об’єктове тренування з залученням: керівного складу та фахівців ЦЗ закладу; працівників формувань ЦЗ;  педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та учнів 1-11 класів.

            5. Призначити загальношкільну комісію з контролю за виконанням Плану підготовки та проведення Дня ЦЗ, дотримання правил безпеки учасниками Дня ЦЗ під моїм керівництвом у складі: заступника голови – відповідальний з питань ЦЗ _____________________ членів комісії:___________________________________________________ _______________________________________________________________ заступника директора з адміністративно-господарської роботи (АГР)____ _______________________________________________________________ заступника директора з __________________________________________ вчителя предмету ”Захист Вітчизни” _____________________________ підкомісію з питань проведення змагань ЦЗ: голова ________________________________________________________ члени підкомісії ________________________________________________

         6. Відповідальному з питань ЦЗ закладу: 6.1. До „____”_______________ 20__ року розробити План підготовки та проведення Дня ЦЗ і ОТ та Графік проведення Дня ЦЗ. 6.2. До „___”___________ 20__ року разом з головами підкомісій розробити суддівську документацію, плани проведення змагань, вікторин, конкурсів, естафет, тренувань та ознайомити з ними членів комісій. 6.3. Разом з вчителем предмету „Захист Вітчизни” до „___”__________20__ року забезпечити підготовку проведення ОТ та огляду формувань ЦЗ.

                       7. Заступнику директора з АГР ____________________ до „___”_________ 20__ року забезпечити проведення заходів Дня ЦЗ необхідним майном, для цього до „___”__________ 20__ року розробити відповідний План з матеріально-технічного забезпечення проведення Дня ЦЗ

                     8. Класним керівникам до „___”__________ 20__ року розробити плани підготовки та участі учнів класів у Дні ЦЗ та затвердити їх у директора навчального закладу. Провести відповідні тренування, а також ознайомити учнів з правилами безпеки в ході проведення Дня ЦЗ

                   9. Загальна готовність до Дня ЦЗ „____”_____________ 20__ року

                  10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відповідального з питань ЦЗ навчального закладу __________________.

                    11. Наказ оголосити всьому постійному складу закладу

 

           Директор навчального закладу ____________ (ініціали, прізвище) (підпис)  

 

 

 

 Додаток 2

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор навчального закладу №__ ________ (ініціали, прізвище) „___”_____________20___p.

 

           План підготовки та проведення Дня цивільного захисту і об’єктового тренування

 

         І. Підготовка Дня цивільного захисту і ОТ

 1. Вивчення з адміністрацією навчального закладу, педагогічними працівниками і  учнями нормативних документів  відділу освіти Ізмаїльської міськради,  відділу з питань НС та ЦЗН м.Ізмаїл, Ізмаїльського відділу ДСНС України в Одеської області з питань підготовки до Дня ЦЗ. Розгляд на нараді питань про стан ЦЗ в навчальному закладі та завдань педагогічного колективу щодо підготовки Дня ЦЗ. Лютий. Директор, відповідальний з питань ЦЗ.

2. Проведення інструктивно-методичних занять щодо підготовки до Дня ЦЗ з членами підкомісій з проведення змагань, естафет, здачі нормативів з ЦЗ. Лютий. Відповідальний з питань ЦЗ.

3. Організація контролю за якістю підготовки занять і тренувань з ЦЗ в 1-11 класах. Березень. Відповідальний з питань ЦЗ.

 4. Уточнення Плану реагування на надзвичайні ситуації і внесення змін до нього (за потребою). Березень. Відповідальний з питань ЦЗ.

 5.  Визначення складу учасників і гостей, що залучаються до підготовки та проведення Дня ЦЗ в навчальному закладі. Призначення осіб, які відповідають за їх зустріч і супровід. Березень.  Відповідальний з питань ЦЗ.

 6. Уточнення списків працівників формувань ЦЗ і проведення огляду: ланки по обслуговуванню захисної споруди ЦЗ; пожежної ланки; комісії з питань евакуації; ланки зв’язку та оповіщення; медичної ланки; ланки охорони громадського порядку; аварійно-відновлювальної ланки. Лютий – березень.  Відповідальний з питань ЦЗ. 

 7. Вивчення обов’язків за призначенням членів комісії з питань евакуації.  Березень. Голова комісії з питань евакуації.

 8. Перевірка і підготовка майна ЦЗ, яке буде використовуватись для проведення Дня ЦЗ і ОТ. Березень- квітень. Заст. директора з АГР; відповідальний з питань ЦЗ.

 9. Виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання – ватно-марлевих пов’язок для проведення практичних заходів. Квітень. Класн. керівн., вчителі трудового навчання.

10. Перевірка засобів протипожежного захисту (вогнегасників, пожежних кранів, протипожежної сигналізації). Квітень.  Відповідальний з питань ЦЗ.

 11. Розроблення суддівських документів, рекомендацій для класних керівників з проведення змагань, естафет. Квітень.  Відповідальний з питань ЦЗ.

 12. Взаємодія зі службами ЦЗ міста , Ізмаїльським відділом    ДСНС України у  Одеської області,  відділом  з питань НС та ЦЗН м.Ізмаїл, НКП у м.Ізмаїл НМЦ ЦЗ та БЖД  Одеської області. Березень- квітень.  Керівник НЗ, відповідальний з питань ЦЗ.    13.Організація та проведення заходів з пропаганди ЦЗ та БЖД: проведення лекцій, тематичних читань; демонстрація відеоматеріалів для   педагогічних працівників, учнів; організація в бібліотеці навчального закладу виставки книжок з ЦЗ та БЖД; оновлення інформаційно-довідкового куточку щодо дій населення у НС; проведення позакласної роботи з ЦЗ. Березень- квітень.  Відповідальний з питань ЦЗ, заст. директора з виховної роботи. Вчителі предмету „Основи здоров'я”

14. Проведення необхідних заходів з підготовки навчальної матеріально-технічної бази ЦЗ до проведення Дня ЦЗ в навчальному закладі. Березень- квітень, директор, відповідальний з питань ЦЗ.

 15. Ознайомлення учнів із заходами Дня ЦЗ. Березень – квітень.  Класні керівники.

 16. Підведення підсумків підготовки педагогічного колективу, персоналу закладу та учнів до проведення Дня ЦЗ і ОТ. Квітень. Директор.

   II. Проведення Дня цивільного захисту 1. Збір керівного складу ЦЗ і працівників навчального закладу. Уточнення Плану підготовки та проведення Дня ЦЗ і ОТ, порядку проведення відповідних заходів.  Директор.

 2. Урочисте відкриття Дня ЦЗ. 8.00 Оголошення наказу директора навчального закладу „Про підготовку та проведення Дня ЦЗ і ОТ”. Доведення завдань з проведення Дня ЦЗ і ОТ. 9.00 – 9.30 Директор, заст. директ. з виховн. Роботи.

 3. Збори з керівним складом ЦЗ і працівниками школи, огляд формувань ЦЗ школи. 9.45 – 10.30 Директор.

 4. Відкриті уроки по програмі з предмету „Основи здоров’я” в 1-9 класах, заняття з медико-санітарної підготовки за навчальною програмою „Захист Вітчизни” в 10-11 класах. 10.45- 11.  Відповідальний з питань ЦЗ .

5. Перегляд відеофільмів з ЦЗ у 5-6 класах. 10.45- 11.  Класні керівники.

6. Проведення уроків, вікторин з питань ЦЗ та БЖД учнями 1 – 11 класів: „СНІД – хвороба душі”; „Життя і здоров’я людини”; „Дорога в школу”; „Пожежна безпека”, „Правила поведінки та дії в разі виникнення пожежі. Правила користування засобами пожежогасіння”; „Надзвичайні ситуації, дії при їх виникненні”. Згідно розкладу. Класні керівн., вчителі предмету „Основи здоров'я”

 7. Конкурс-виставка і захист стінних газет з тем ЦЗ: надзвичайні ситуації, пожежна безпека, безпека життєдіяльності. 1 перерва Заст. директора з виховної роботи, класні керівники.

 8. Огляд-виставка аварійно-рятувальної техніки. Показові дії служби порятунку – 101: розгортання пожежного рукава, гасіння осередку загоряння. 11.30- 12.45 Фахівці  Ізмаїльського відділу  ДСНС в Одеської області.

 9. Відпрацювання дій учнів, постійного складу навчального закладу з ввідної (відповідно до варіантів можливої обстановки на території закладу при виникненні надзвичайної ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру). 13.15- 14.00 Нач. відділу   з питань НС та ЦЗН м.Ізмаїл,  директор.

 10. Проведення комбінованих естафет, відпрацювання нормативів ЦЗ з учнями 7 -11 класів: одягання індивідуальних засобів захисту (протигазів); проведення комбінованої естафети; надання домедичної допомоги потерпілому. 14.15- 15.00.  Вчителі предмету „Захист Вітчизни”, „Фізичне виховання”

 III. Підбиття підсумків Дня цивільного захисту 1. Збір учнів та педагогічного складу для підведення підсумків Дня ЦЗ і ОТ. 15.00 Директор

2. Оголошення наказу директора навчального закладу „Про підсумки проведення Дня ЦЗ і ОТ”. 15.30 – 15.45 Директор

3. Нагородження призами, грамотами, подарунками переможців етапів (конкурсів, естафет) Дня ЦЗ і ОТ. 16.00 Відповідальний з питань ЦЗ

 4. Підведення підсумків проведення Дня ЦЗ і ОТ з керівним складом ЦЗ, відповідальними особами, педагогічними працівниками. 16.15 Директор. Відповідальний з питань ЦЗ навчального закладу __________________ (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 3

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор навчального закладу №___ __________ (ініціали, прізвище) „____” _________________ 20__р.

 

 ГРАФІК проведенняДня цивільного захисту в навчальному закладі №______ м. Ізмаїл

 

 Заходи з цивільного захисту.

Учасники -  Постійний склад школи. Учні 1-11 класів.1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 8.00 – 8.30.

 Проведення лінійки з метою доведення завдань з проведення Дня ЦЗ і ОТ 8.30 – 9.15,   «1-й урок» -  Збір керівного складу ЦЗ та працівників, прийняття рішень, організаційна робота згідно Плану підготовки та проведення Дня ЦЗ і ОТ. Заняття за розкладом.  9.15– 9.25 Радіоінформація (сигнал „Увага всім!”) 9.25 – 10.00,  « 2-й урок» -  Виконання тренувальних завдань згідно розпорядження відділу   освіти  Ізмаїльського міськвиконкому.  Приведення в готовність формувань ЦЗ. Перегляд навчального кінофільму. Відкриті уроки згідно Плану у 2 класі. Відкриті уроки згідно Плану у 6 класі. Заняття за розкладом 10.00– 10.30 . Радіоінформація (завдання ЦЗ) 10.30– 11.15   «3-й урок» - Виконання тренувальних завдань згідно з ввідною. Збір керівного складу навчального закладу. Здача нормативів з ЦЗ.  Заняття за розкладом.  Тренування згідно ввідних 11.15– 11.35.  Радіоінформація (виступ учасника ліквідації аварії на ЧАЕС) 11.35– 12.20, « 4 -й урок» Виставка засобів індивідуального захисту   12.30– 13.15, « 5-й урок» -Відкриті уроки згідно з Планом у 3 класі. Відкриті уроки згідно з Планом у 7 класі. Тренування з ЦЗ у 8 кл. Комбінована естафета учнів 10- 11 класів за програмою „Захист Вітчизни” 13.15 – 14.10 , «6-й урок» - Перегляд кінофільму з цивільного захисту для учнів 1-9 класів .Перегляд діафільму з ЦЗ. Перегляд кінофільму „Дії за сигналом „Увага всім!” Заняття за розкладом 14.10–14.20 .Радіоінформація (про відзначення кращих класів на етапах проведення Дня ЦЗ і ОТ) 14.20– 15.05,  Виконання тренувальних завдань згідно з ввідною.  Евакуація учнів 1-11 класів 15.05– 17.00.  Проведення олімпіади з ЦЗ „Знання, швидкість, сила” 3 кл. 6 кл. 10 кл. 17.15-17.35 .

 Загальне підведення підсумків Дня ЦЗ.  Відповідальний з питань ЦЗ навчального закладу __________________ (ініціали, прізвище)  

 

Додаток 4

 

НАКАЗ (з основної діяльності) „___”______20____р. м. Ізмаїл № ____

 

Про підсумки проведення Дня цивільного захисту „___”____________20 __ р. в загальноосвітньому (професійно- технічному) закладі був проведений День цивільного захисту, в ході якого було проведено об’єктове тренування з особовим складом та учнями, здійснено перевірку готовності всіх формувань цивільного захисту та працівників, учнів до проведення евакозаходів за сигналами оповіщення. Протягом Дня ЦЗ з працівниками і учнями відпрацьовані дії за сигналом „Увага всім!”, користування засобами колективного та індивідуального захисту, виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, виконання нормативів ЦЗ, організація роботи пункту видачі 3І3. Для учнів були проведені ігри-змагання, вікторини, комбіновані естафети. Проведено конкурс малюнків, стіннівок на тематику ЦЗ та НС. Учні, працівники, формування цивільного захисту за сигналами ЦЗ діяли грамотно, чітко, відповідно до поставлених завдань. Загальну мету проведення Дня цивільного захисту вважати досягнутою. Головні завдання з ЦЗ щодо підготовки працівників та учнів навчального закладу, працівників формувань цивільного захисту до ефективних дій у НС вважати виконаними. З метою подальшого підвищення рівня знань з питань ЦЗ та вдосконалення практичних дій у разі виникнення НС:

 

 НАКАЗУЮ: 1. Включити питання проведення заходів ЦЗ і дій учнів за сигналами оповіщення до тематики проведення класних годин.

 2. За вміле управління членами формувань цивільного захисту оголосити подяку керівникам формувань та класним керівникам (посади, прізвища, ініціали).

3. За грамотні і чіткі дії у складі формувань цивільного захисту, високу організованість і дисципліну, оголосити подяку (прізвища, ініціали осіб, які входять до складу формувань, які діяли найкраще).

4. Відповідальному з питань ЦЗ (прізвище, ініціали) до __________ розробити План практичних заходів по усуненню недоліків, виявлених під час проведення Дня ЦЗ і ОТ

5. Досвід проведених заходів вивчити, узагальнити і використовувати в подальшому при підготовці та проведенні Дня ЦЗ.

 

 Директор навального закладу _________ (ініціали, прізвище)

 

 

                                      

                                     Підготовлено:  Завідувач НКП у м.Ізмаїл

 

                                                                М.П.Юревич

 

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 4 по 11 жовтня у м. Ізмаїл народилося 15 малюків -  7 дівчинок (з них одна двійня) та  8 хлопчиків 

 

Сейчас 225 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13904516

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Цивільна оборона День ЦЗ в ЗОШ міста Ізмаїл