• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Цивільний захист ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ ( рекомендації з проведення «ТБД» у дошкільному закладі)

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ ( рекомендації з проведення «ТБД» у дошкільному закладі)

E-mail Печать PDF

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту»  дошкільний навчальний заклад №…   :
- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та      забезпечує                                                  їх дотримання;
- формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей».
Збільшення дитячого травматизму ставить завдання щодо систематичної роботи з дошкільниками з метою вироблення в їх свідомості стереотипів поведінки в життєвому середовищі – навичок користування предметами та речами, поведінки в різних ситуаціях тощо.

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя рекомендуємо   проведення в дошкільних навчальних закладах щорічного «Тижня безпеки дитини» як форми систематизації знань дітей про безпечне довкілля.
«Тиждень безпеки дитини» не потребує суворої регламентації, його зміст залежить від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території, професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.

                                    І. Підготовка  до проведення «Тижня безпеки дитини»
Підготовку до проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільному навчальному закладі (далі – ДНЗ) потрібно розпочати з наказу про проведення «Тижня безпеки дитини», у якому зазначаються терміни та особи, відповідальні за проведення цього заходу, склад творчої групи (додаток 1).
                                        До творчої групи, як правило, входять:
-
завідувач ДНЗ;
- вихователь-методист;
- вихователі груп;
- медична сестра.

Члени творчої групи знайомляться з різними варіантами проведення «Тижня безпеки дитини», що містяться в навчально-наочних та методичних посібниках, і адаптують їх до умов свого ДНЗ. 
Відповідно до затвердженого наказу члени творчої групи складають план основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини». Заплановані заходи мають бути конкретними та пізнавальними, цікавими не тільки для дітей, але й для їх батьків, які беруть участь у «Тижні безпеки дитини» (орієнтовний план наведено в додатку 2).
На основі загального плану проведення «Тижня безпеки дитини» вихователі складають план заходів для кожної вікової групи, який наповнюють змістом навчально-виховної роботи з дітьми: тематичні заняття, дидактичні, сюжетні, театралізовані, конструктивно-будівельні ігри з елементами безпеки життя, конкурси, естафети, змагання, екскурсії та прогулянки на природу, читання творів художньої літератури відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій та правила поведінки (орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини для старшої групи наведена в додатку 3). 
План заходів обов’язково містить практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу. Терміни та порядок проведення навчальної евакуації визначається наказом завідувача (додаток 4). Мета цього заходу - відпрацювання правильної поведінки учасників навчально-виховного процесу під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

ІІ. Проведення «Тижня безпеки дитини»
Проведення «Тижня безпеки дитини» має проходити неформально, творчо, з позицій діяльнісного підходу. Це дає змогу забезпечити умови для збагачення досвіду дітей щодо безпечної поведінки.
Перший день «Тижня безпеки дитини» у ДНЗ слід розпочати зі святкових зборів, на які запрошуються батьки, шефи, спонсори. Незвичайна обстановка, яскраві транспаранти зроблять цей ранок справді святковим. Під час святкової лінійки проводиться парад груп-учасників у святковій формі з атрибутами здорового способу та безпеки життя. Це яскраве дійство надовго запам’ятається дітям. 
Батьки відвідують заплановані заходи «Тижня безпеки дитини» у зручний для них час та беруть у них участь.
Під час проведення навчальної евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу практично відпрацьовується проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом «Увага всім»:
- отримання начальником цивільного захисту дошкільного закладу інформації про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації від служби цивільного захисту міста (району);
- доведення цієї інформації до працівників;
- підготовка дітей до евакуації;
- проведення евакуації;
- розміщення дітей після евакуації;
- надання інформації батькам про місцезнаходження дітей.

За результатами проведення «Тижня безпеки дитини» слід створити спеціальний стенд, на якому розмістити перелік заходів, фотоматеріали змагань та найкращі моменти проведення заходів, малюнки дітей – переможців конкурсу малюнків та інші наочні та ілюстративні матеріали.
Наприкінці «Тижня безпеки дитини» доцільно провести по групах бесіди з дітьми і з’ясувати, що сподобалось чи запам’яталося дітям, це допоможе оцінити проведену вихователями роботу з навчання дітей питанням безпеки життєдіяльності.
Творча група складає звіт про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини» в ДНЗ, за яким завідувач видає наказ про підсумки проведення, визначаються позитивні сторони і виявлені недоліки, що необхідно усунути до запропонованого строку (додатки 5,6).

Перелік нормативно-правових актів для забезпечення 
організації та проведення "Тижня безпеки дитини"

1 Кодекс цивільного захисту України ,2012 р.
3. Закон України «Про охорону праці» 
4. Закон України «Про охорону дитинства» 
5. Закон України «Про дошкільну освіту» 
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 № 305.
8. Наказ МОН України «Про Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 03.09.2009 № 814.
9. Наказ МОН України "Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі від 17.01.2002 № 28.
10. Постанов КМУ України "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру від  26.06.13 №№ 443, 444.


Додаток 1


                                   Назва дошкільного навчального закладу

НАКАЗ

«___» ____________ 20__ р. м._______ № ______

Про організацію та проведення
«Тижня безпеки дитини»


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 246 «Про основні заходи цивільного захисту на 2016 рік» та наказу  міського відділу освіти    __________________________________________________________________ ,
(дата, номер та назва наказу)
з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Провести «Тиждень безпеки дитини» в період з «___» по «___» 20__ р.
2.
Призначити відповідальним за проведення «Тижня безпеки дитини» _____________________________________

(прізвище, ім’я. по батькові, посада)
_________ 

3. Для підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» створити творчу групу в складі: 
______________________________________________- голова, 
(прізвище, ім'я, по батькові)
члени творчої групи:

______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)____________________
4. Творчій групі розробити та затвердити план проведення заходів «Тижня безпеки дитини» із залучен¬ням батьків. 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ _________________________________________


Підпис, прізвище, ім’я. по батькові

 

 


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач ___________
дошкільного закладу
___________підпис

                                                             П Л А Н  
основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини»

 
1.  Видати наказ про прове-дення «Тижня безпеки дитини»
2 . Перевірити наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ.
3.  Перевірити наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності , наказів, журналів обліку занять з програми загальної підготовки з питань цивільного захисту .

ПРИМІТКА: щодо пункту 3, звертайтесь на Курси ЦЗ м.Ізмаїл, відповідальний:
 Завідувач ДНЗ. Термін виконання -  за місяць до проведення «ТБД».

4.                    Підготувати матеріали та оформити стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо. Стенди з моделюванням пове-дінки в надзвичай-них ситуаціях, відповідальні :Вихователь-методист, за 2 тижні до проведення «ТБД».
5.  Провести лекцію «Морально-психологічна підготовка працівників ДНЗ до дій в екстремальних ситуаціях». Лекція з де- монстра-цією наоч-них матеріалів, відповідальний:  Практичний психолог.  За тиждень до проведення «ТБД».
6.  Підготувати план проведення заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час «Тижня безпеки дитини».
7.  Перевірити стан спортивного обладнання. Конспекти Відповідальний :  інструктор з фізичної культури.  За 3- 5 днів до проведення «ТБД».
 
 8.  Підготувати план проведення свят і розваг за тематикою безпеки дитини.  План, конспект. Відповідальний  Музичний керівник  За 3-5 днів до проведення «ТБД»
 9.  Оформити куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі

10.            Підготувати і оформити виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини». Куточки-стенди, виставки малюнків. Вихователі.  За 2 дні до проведення
 11.  Підготувати інструкції, пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків.
 12.  Перевірити стан та забезпеченість медичного обладнання.
 13. Поповнити аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах.
 14.  Виготовити ватно-марлеві пов’язки. Пам’ятка, інструкції. Медичний працівник, вихователі.  За 2 дні до проведення «ТБД»
 15.  Перевірити стан пожеж-них щитів та пожежного інвентарю, перезарядити за необхідності вогнегасники.
16.  Перевірити стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території. Огляд, перезарядка вогнегасни-ків. Завідувач господар-ством.  За 2 дні до проведення «ТБД»
 17.  Провести з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Лекція. Особа, відповідаль-на за безпеку життєдіяль-ності ДНЗ .За тиждень до проведення «ТБД»

  

Голова творчої групи,                                            підпис прізвище

 

 


Додаток 3


Орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини»
для старшої групи
 


Перший день
1. Засідання екологічного клубу «Природа – друг, природа – ворог» (надзвичайні ситуації), прогулянка до лісу.
2. Музична розвага «У лісочок ми підемо, грибів, ягід там нарвемо» (їстивні та неїстівні гриби, ягоди).
3. Дидактична гра «Стихійне лихо» (небезпечні ситуації: сильний вітер, буревій, гроза, буран тощо).

Другий день
1. «Обережність не завадить» (шкідливість промислових відходів).
2. Читання оповідання Б.Житкова «Обвал».
3. Сюжетно-рольова гра «Рятувальники».
4. Дидактична гра «Аварія» (найпростіші засоби індивідуального захисту).

Третій день
1. Сюжетно-рольова гра «Я вдома сам» (вирішення проблемних ситуацій вдома).
2. Дидактична гра «Я і незнайомець» (поведінка з незнайомими людьми).
3. Читання казки «Червона шапочка».
4. Сюжетно-рольова гра «Сім'я» (поведінка дітей вдома).

Четвертий день
1. Читання твору К.Чуковського «Айболить».
2. Бесіда «Міцне здоров'я».
3. Дидактична гра « Лялька захворіла».
4. Спортивна розвага «Ми зі спортом дружимо».
5. Ігрові ситуації «Чистота – запорука здоров'я» (предмети особистої гігієни).

П'ятий день 
1. Бесіда «Твої дії в разі небезпеки» (сигнал оповіщення, як при цьому діяти).
2. Сюжетно-рольова гра «Тривога» (правила поведінки в екстремальних ситуаціях).
3. КВК «ЯК діяти в різних життєвих ситуаціях.
4. Спортивні ігри.
5. Навчальна евакуація. Додаток 4

Назва дошкільного навчального закладу

Н А К А З

«_____»______20___                             м.________                                         №______

Про проведення практичного
тренінгу з евакуації

З метою покращання профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності та проведення заходів «Тижня безпеки дитини»

Н А К А З У Ю:

1. Провести навчальну евакуацію вихованців і працівників з приміщень дошкільного навчального закладу «____»_______20____ о 8 годині 30 хвилин.
2. Для підготовки навчальної евакуації призначити робочу комісію у складі:
Голова комісії: ____________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)
Члени комісії: ____________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)
____________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)

3. Комісії розробити послідовність проведення навчальної евакуації і довести до відома всіх вихователів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)

Завідувач ДНЗ _________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові)


З наказом ознайомлені:


___________________ (дата ) __________________________ 
(підпис) (прізвище, ім’я. по батькові)
____________________ (дата ) __________________________
(підпис) (прізвище, ім’я. по батькові)
___________________ (дата ) _________________________ 
(підпис) (прізвище, ім’я. по батькові)

 

 Додаток 5


                                                          З В І Т  


про проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільному навчальному закладі
__________________________________________________________
(назва, місто, район)

На виконання наказу завідувача дошкільним навчальним закладом _____ м.________ від «____»_________20____р. №_______ «Про проведення «Тижня безпеки дитини» з «___» по «___» __________20____р. у ДНЗ №_____ проведено «Тиждень безпеки дитини».
Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.
Для проведення «Тижня безпеки дитини» було створено творчу групу, яка підготувала План підготовки до проведення«Тижня безпеки дитини» і План проведення «Тижня безпеки дитини». 
Під час підготовки до «Тижня безпеки дитини» проведено ряд заходів:
перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ;
перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо;
перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників;
перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі;
підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини»;
перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах;
виготовлено ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту;
підготовлено конспекти заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час «Тижня безпеки дитини», перевірено стан спортивного обладнання;
підготовлено план і конспект свят і розваг за тематикою безпеки дитини;
проведено з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Однак, під час перевірки виявлено певні недоліки, а саме:
план евакуації дітей на випадок надзвичайної ситуації слід оновити у зв’язку з проведеним ремонтом першого поверху;
замінити на штепсельних розетках запобіжні заглушки, що вийшли з ладу, і написи про величину напруги;
провести доопрацювання системи своєчасного інформування про надзвичайні ситуації.
Під час «Тижня безпеки дитини» проведено:
конкурс дитячих малюнків «Небезпеки, які нас оточують», переможцем конкурсу стали ________________(середня група) та ______________(старша група) ;
інтелектуально-розважальна гра для педагогів-вихователів на правила поведінки під час стихійних лих «Брейн-ринг», переможець - вихователька старшої групи ____________________;
сюжетно-розважальна гра «Кожна маленька дитина повинна це знати з пелюшок» для дітей старшого віку та батьків;
дидактична гра “Свої – чужі” для дітей середнього віку;
спортивна розвага “Ми малята – здоров’ята” для дітей молодшого віку.
«____»___________20___ р. об 11 годині проведено практичний тренінг з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування про надзвичайну ситуацію та порядок і послідовність дій під час евакуації.

На завершення «Тижня безпеки дитини» працівниками і вихованцями ДНЗ підготовлено святковий концерт за тематикою безпеки дитини.


Голова творчої групи ,                                      підпис прізвище, ініціалиДодаток 6


                                 Назва дошкільного навчального закладу

Н А К А З

«_____»______20___ м.________ №______

Про підсумки «Тижня
безпеки дитини»


На виконання наказу від ______ _____20___рє № _____ «Про проведення «Тижня безпеки дитини» в ДНЗ №______ м. _______ , а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчально-виховного процесу та профілактики дитячого травматизму в ДНЗ з _______ по _________ 20____р. проведено «Тиждень безпеки дитини».
Під час «Тижня безпеки дитини» проведено заходи відповідно до розробленого Плану проведення:
проведено бесіди, рольові та дидактичні ігри, спортивні розваги тощо, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя та поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя;
перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ;
перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо;
перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників;
перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі;
підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини».
Ураховуючи зазначене вище,

Н А К А З У Ю:

1. Визнати, що «Тиждень безпеки дитини» проведено на належному рівні.
2. Нагородити грамотами ДНЗ за активну участь у проведенні «Тижня безпеки дитини» вихователів____________________групи ___________ та __________групи ________________.
3. Завідувачу господарством ____________________:
доопрацювати план евакуації дітей на випадок надзвичайної ситуації;
замінити на штепсельних розетках запобіжні заглушки, що вийшли з ладу, і написи про величину напруги;
провести доопрацювання системи своєчасного інформування про надзвичайні ситуації.
4. ______________________, відповідальному за безпеку життєдіяльності в ДНЗ, постійно вживати заходів щодо забезпечення нешкідливих і безпечних умов навчально-виховного процесу в ДНЗ.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Завідувач ДНЗ                                                      підпис прізвище 

 Підготував:  Завідувач НКП (Курсів) цивільного захисту м.Ізмаїл          М.П.Юревич

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 247 гостей онлайн
Просмотры материалов : 22051826

Голосування:

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Цивільний захист ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ ( рекомендації з проведення «ТБД» у дошкільному закладі)