Довідка про громадське обговорення проекту детального плану території по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) та звіту про стратегічну екологічну оцінку

15.02.2021 16:54 odmin
Печать

Відповідно до вимог статті 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  статті 12, 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 проведено  громадське обговорення та консультації  проекту детального плану території по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) тазвіту про стратегічну екологічнуоцінку

1. Найменування виконавчого органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області,  м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62,  izmail-rada.gov.ua.

1.1. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної оцінки:

      Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та проекту документа державного планування – проекту детального плану території по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга), з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості було розміщено на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення».

      Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документа державного планування  було опубліковано у газеті «Кур`єр», на телеканалі «Ізмаїл» ОЦЕВ» та розміщено  на офіційному веб-сайті Ізмаїльської міської ради 23.03.20.

      Доступ до проекту документа державного планування протягом усього строку громадського обговорення  та заяви про визначення обсягу СЕО, було забезпечено у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 404. тел. (04841)72569, 72274 та на e-mail: izmarh@odessa.gov.ua.

    Громадське обговорення заяви про визначення обсягу СЕО пройшло з 23.03.2020 до 06.04.2020.

    В процесі оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)  пропозицій та зауважень від громадськості не поступило.

     Поступили листи від Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації вх.1890/05-09/1968 від 13.04.2020  та від Департаменту охорони здоров`я Одеської облдержадміністрації  вх. 06-18-1420/1541 від 13.04.2020 про визначення обсягу СЕО при розробленні ДПТ по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) для урахування при розробленні розділу ДПТ «Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

      Обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до проекту детального плану території по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга),  пройшло у відповідності до законодавчих вимог.

1.2. Проект ДПТ по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) та звіт про стратегічну екологічну оцінку було оприлюднені наофіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569, e-mail: izmarh@odessa.gov.ua протягом 30 днів з 11.12.2020.

        Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування - ДПТ по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) та звіту про стратегічну екологічну оцінку опубліковано в газеті «Кур`єр», на телеканалі «Ізмаїл» ОЦЕВ» та розміщено  на офіційному веб-сайті Ізмаїльської міської ради 11.12.2020.

2. Процедура громадського обговорення (слухання).

       У зв’язку із настанням обставин непереборної сили (встановленням загальнонаціонального карантину із застосовуванням ряду обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»:

- для ознайомлення громадськості графічні та текстові матеріали проекту ДПТ та звіту про СЕО наофіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення»;

- для ознайомлення громадськості та отримання усних консультацій спеціалістів графічні та текстові матеріали проекту ДПТ та звіту про СЕО було розміщено на стенді у приміщенні   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 з дотриманням карантиних обмежень;

- Електроні консультації з громадськістю e-mail: izmarh@odessa.gov.ua.

2.1. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування - ДПТ по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) та звіту про стратегічну екологічну оцінку опубліковано на офіційному сайті Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації  ecology.odessa.gov.ua, м.Одеса,вул. Канатна,83.

3. Період проведення громадського обговорення

Громадське обговорення проекту документа державного планування - ДПТ по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту розпочато 11 грудня 2020 року та завершено 09 січня 2020 року.

5. Результати громадського обговорення

До проекту ДПТ по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТпропозицій та зверненнь від громадськості, зауваження та пропозиції також не надходили.

У контексті СЕО проекту ДПТ розгляд альтернативних проектних рішень не передбачався. Документ державного планування - детальний план території по проспекту Суворова (в`їзд з боку м. Одеси) у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга) тазвіт про стратегічну екологічнуоцінку пропонується до затвердження.

6. Порядок здійснення моніторингу.

Згідно ст.17  ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку” замовник СЕО у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік та оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

 

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області