• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ЗАЯВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

E-mail Печать PDF

 

 ЗАЯВА

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області.

 

1. ЗАМОВНИК СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Замовник: Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Функції замовника розроблення проекту детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, згідно рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради від 26.04.2021  № 335.

Ю Ізмаїльського району Одеської області ридична адреса: 68600, м. Ізмаїл Одеської області, просп. Суворова,62

Тел.(04841)72569,72274, е-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua.

 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється відповідно до вимог ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Детальний план території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області розробляється на підставі рішення Ізмаїльської міської ради № 484-VIII від 26.02.2021  «Про розроблення проекту детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області».

Детальний план розробляється з метою уточнення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Одеської області, призначеної для розміщення об’єктів громадської забудови, інженерної інфраструктури, організації транспортно-пішоходного руху, озеленення та благоустрою, визначення містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва та підлягає розгляду відповідно до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», як документ державного планування місцевого рівню.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Генеральний план м. Ізмаїл, затверджений рішенням Ізмаїльської міської ради від 10.09.1998 р. №59-XXIII, є діючим та актуалізований рішенням Ізмаїльської міської ради від 26.04.2013 р. №2876-VI.

 

 

 

 

 

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗ-МІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

      Відповідно до пункту 4 частини першої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

8) систему інженерних мереж;

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначають, зокрема:

  відповідальність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

  планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охороняємого ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

  охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Проектом детального плану території передбачається розміщення об’єктів житлового та громадського призначення – культової споруди у кварталі малоповерхової садибної забудови. Під час розроблення проектних рішень детального плану території будуть розглянуті можливі варіанти розвитку території для узгодження оптимальних рішень.

На території ДПТ в межах вулиць Чехова, Абрикосова відсутні будівлі та споруди. Проектом уточнюється положення Генерального плану м. Ізмаїл в частині уточнення функціонального призначення існуючої забудови із зміною цільового призначення земельної ділянки по вул. Чехова, 102 на громадську забудову – для будівництва та обслуговування будівель та споруд  релігійних організацій, благоустрій та озеленення території загального користування. На території, прилеглої до ДПТ розміщені: вулиця загальноміського призначення – вул. Чехова з громадською та житловою малоповерховою забудовою, та вул. Абрикосова з малоповерховою  житловою забудовою та територія благоустрою комунальної власності.  Призначення існуючих та проектованих об’єктів не передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачене здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічні мережі (далі – території з природоохоронним статусом) відповідно до ст.3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4. ЙМОВІРНІ  НАСЛІДКИ.

а) для довкілля, у тому числі для населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного керування – детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

  грунти;

  атмосферне повітря;

  водні ресурси;

  стан фауни, флори, біорізноманіття;

  кліматичні фактори;

б) території з природоохоронним статусом на території ДПТ відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення відсутні.

 

5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначено документу державного планування.

 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися логічні і формалізовані методи прогнозування.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

      щодо охорони атмосферного повітря;

      охорона поверхневих та підземних вод, грунтів;

      заходи, що до пожежної безпеки;

      відновлювальні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатації, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економічного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;  

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження території та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е)здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

     відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

     заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

     заходи пожежної безпеки відповідно до нормативних вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

 

8.  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРКУТУРИ ТА ЗМІСТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею  11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

У складі містобудівної документації, а саме детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього середовища», який має відповідати вимогам частини другої статті  11 Закону.

 

9.  ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області подаються до управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради за адресою: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 62 та e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах вулиць Чехова, Абрикосова у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області буде розміщено на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області – izmail-rada.gov.ua та у приміщенні управління містобудування та архітектури каб. 405.

Відповідальна особа: начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області  Кагал Лариса Альбертівна тел.(04841)72569, 72274, e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня Ії оприлюднення, тобто з 21.09.2021 до 05.10.2021.

 

 

 

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради

Ізмаїльського району Одеської області

 

 

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 229 гостей онлайн
Просмотры материалов : 22207960

Голосування:

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ЗАЯВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ