• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

  ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО   ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ   ВРАХУВАННЯ  ГРОМАДСЬКИХ

ІНТЕРЕСІВ  ПІД  ЧАС   РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Проект детального  плану території по вулиці Космодем'янської Зої, 80 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області 

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту  детального  плану території по вулиці Космодем'янської Зої, 80 у м. Ізмаїл Одеської області» від 24.12.2019  № 6230-VII,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального  плану території по вулиці Космодем'янської Зої, 80 у м. Ізмаїл Одеської області» від 28.01.2020 № 146.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального  плану території по вулиці Космодем'янської Зої, 80 у м. Ізмаїл Одеської областіпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Приватне підприємство «ЄЛЕНСАН», кваліфікаційний сертифікат АА  №.003786 от 26.05.2017 (розроблення містобудівної документації).

Мета проекту містобудівної документації: Головна мета розробки проекту ДПТ – це упорядкування функціонального призначення та використання  даної території, з урахування розміщення існуючих та проектованих  об`єктів житлового та громадського призначення, наданих в користування земельних ділянок,  встановлення режиму забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови території, визначення  містобудівних умов та обмежень на проектування об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.                                                                                                  

    Детальний план території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим житлової та громадської забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподілити територію згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

       ДПТ розробляється в межах функціональної зони житлової та громадської забудови середньої поверховості для зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності по вулиці Космодем'янської Зої, 80, кад. № 5110600000:01:049:0302, площею 0,0519 га, та параметрів забудови з «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для  будівництва та обслуговування об`єктів торгівлі».

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території в межах вулиць Космодем'янської Зої, Нєкрасова, Кольцова  у м. Ізмаїл Одеської області - 1,4466га.

       Дана територія знаходиться у кварталі існуючої малоповерхової житлової забудови, у зоні існуючої житлової та громадської забудови середньої поверховості у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл та обмежена: з півночі та сходу – житловою (садибною) забудовою по вул. Космодем'янської Зої;  із заходу – житловою(садибною) забудовою по вул. Кольцова;   з півдня – житловою(садибною) забудовою по вул. Некрасова. На даній території по вул. Космодем'янської Зої, 80 планується  розміщення проектованої торгівельно-адміністративної будівлі.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  території  ДП знаходяться об`єкти нерухомості – житлові будинки та господарські споруди, які належать громадянам.

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  дана територія розташована у кварталі існуючої малоповерхової  житлової (садибної) забудови у північно-східному планувальному районі міста.     

Проектні рішення: Функціонально проектована територія має дві зони громадської забудови, житлової забудови, які є органічно пов’язанними з соціально-планувальною та інженерно-транспортною інфраструктурою  структурою міста. При розробці були враховані частота попиту на одержання відповідних торгівельно-адміністративних послуг (повсякденних, періодичних, епізодичних), нормативна витрата часу на отримання послуг та поступове розширення номенклатури послуг, що не залежать від місця перебування особи, що одержує послуги.

  Зона громадської забудови включає:

- ділянку проектованої торгівельно-адміністративної  будівлі по вул. Космодем'янської Зої, 80 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі - 0,0519 га .

Зона житлової забудови включає:

- існуючі земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) – 0,8234 га;

- території благоустрою загального користування: існуючі вулиці, тротуари, зелені зони, благоустрій та автостоянку – 0,5713 га.

   Дана територія забезпечена існуючою інженерно-транспортною інфраструктурою.

     В екологічному відношенні виконано звіт про СЕО до проекту ДПТ.  

  Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, охоронних зон об’єктів культурної спадщини м. Ізмаїл.                     

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом детального  плану території по вулиці Космодем'янської Зої, 80 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування пропозицій громадськості на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569, e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua протягом 30 днів з 24.01.2022.

Громадське обговорення (слухання) проводиться наступними заходами: У зв’язку із настанням обставин непереборної сили (встановленням загальнонаціонального карантину із застосовуванням ряду обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

- для ознайомлення громадськості повідомлення про оприлюднення, графічні та текстові матеріали проекту ДПТ та звіту про СЕО розміщено наофіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення»;

- для ознайомлення громадськості та отримання усних консультацій спеціалістів графічні та текстові матеріали проекту ДПТ та звіту про СЕО розміщено на стенді у приміщенні   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 з дотриманням карантинних обмежень;

- Електроні консультації з громадськістю e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- електроні консультації на e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua;

- за отриманням усних консультацій та ознайомленням з проектом ДПТ, повним текстом звіту про СЕО, вихідними даними до проекту ДПТ, пояснювальною запискою, звертатися до каб. 405 управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради з 07.02.2022 по 11.02.2022  з 10.00 до 12.00  з дотриманням карантинних заходів;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому та електронному вигляді e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника (для письмового звернення) і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569. e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua.  Термін надання пропозицій з 24 січня 2022 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 22 лютого 2022 р. Пропозиції  подані особами  після встановленого  терміну, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської Ізмаїльського району Одеської області ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                              

                                             Виконавчий комітет  Ізмаїльської міської ради

                                                          Ізмаїльського району Одеської області                     

                   

                                                     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 214 гостей онлайн
Просмотры материалов : 21473051

Голосування:

Баннер

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ