• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ Детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл, Ізмаїльського району Одеської об-ласті.

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ Детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл, Ізмаїльського району Одеської об-ласті.

E-mail Печать PDF

  

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл, Ізмаїльського району Одеської області.

1. ЗАМОВНИК СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Замовник: Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Функції замовника розроблення проекту детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, згідно рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 26.10.2021р. № 872.

Юридична адреса: 68600, м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, просп. Незалежності, 62

Тел.(04841)72569,72274, е-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється відповідно до вимог ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 01.12.2020. Детальний план території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Одеської області розробляється на підставі рішення Ізмаїльської міської ради № 1234-VIII від 10.09.2021 «Про розроблення проекту детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Одеської області».

Детальний план розробляється з метою уточнення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Одеської області, призначеної для розміщення об’єкту громадської забудови – будівель громадських та релігійних організацій,  для будівництва і обслуговування культової споруди, інженерної інфраструктури, організації транспортно-пішоходного руху, озеленення та благоустрою, визначення містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва та підлягає розгляду відповідно до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», як документ державного планування місцевого рівню.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Генеральний план м. Ізмаїл, затверджений рішенням Ізмаїльської міської ради від 10.09.1998 р. №59-XXIII, є діючим та актуалізований рішенням Ізмаїльської міської ради від 26.04.2013 р. №2876-YI.

 

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗ-МІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

      Відповідно до пункту 4 частини першої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

8) систему інженерних мереж;

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначають, зокрема:

  відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

  планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

  охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Проектом детального плану території передбачається розміщення об’єктів будівництва/реконструкції громадського призначення – культової споруди РО «Церква Християн Віри Євангельської «ЕММАНУЇЛ» м. Ізмаїл» по вул. Українська, 126 у м. Ізмаїл Одеської області. Під час розроблення проектних рішень детального плану території будуть розглянуті можливі варіанти розвитку території для узгодження оптимальних рішень.

Орієнтовна площа планувальної території ДПТ – 0,1205 га. Дана територія  знаходиться у зоні існуючої малоповерхової житлової та громадської забудови у південному планувальному районі міста та обмежена: з півночі – територією малоповерхової житлової та громадської (торгівельного призначення) забудови по вул. Українська; із сходу та півднязалізничною колією;із заходу – вул. Нахімова.

Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  прилеглій території  розміщені об`єкти нерухомості: малоповерхова громадська забудова торгівельного призначення, території загального користування – вулиці, дороги, озеленіння, благоустрій.

  На території ДПТ розміщено  нежитлові будівлі - молитовний будинок по вул. Українська, 126, Планується  реконструкція та нове будівництво проектованих об’єктів будівництва культового призначення, уточнення положень Генерального плану м. Ізмаїл в частині уточнення функціонального призначення існуючої забудови, благоустрій та озеленення території загального користування.  

Відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. ЙМОВІРНІ  НАСЛІДКИ.

а) для довкілля, у тому числі для населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного керування – детального плану території по вулиці Українська, 126 зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

  грунти;

  атмосферне повітря;

  водні ресурси;

  стан фауни, флори, біорізноманіття;

  кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів існуючої інфраструктури, що передбачена детальним планом території, на здоров’я населення.

б) території з природоохоронним статусом на території ДПТ відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення відсутні.

5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території по вулиці Українська, 126 передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

     Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначено документу державного планування.    

    Альтернатива 2: «Затвердження проекту детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області».

      Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку

 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися логічні і формалізовані методи прогнозування.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

        щодо охорони атмосферного повітря;

        охорона поверхневих та підземних вод, грунтів;

        заходи, що до пожежної безпеки;

        відновлювальні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатації, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економічного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;  

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження території та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е)здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

      відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

      заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

      заходи пожежної безпеки відповідно до нормативних вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

8.  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРКУТУРИ ТА ЗМІСТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею  11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

У складі містобудівної документації, а саме детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Одеської області, звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації  може бути розділ «Охорона навколишнього середовища», який має відповідати вимогам частини другої статті  11 Закону.

9.  ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області подаються до управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Незалежності, 62 та e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua із виконанням обмежень, які встановлені у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл, Одеської області буде розміщена на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради – izmail-rada.gov.ua та у приміщенні управління містобудування та архітектури каб. 405.

Відповідальна особа: начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  Кагал Лариса Альбертівна тел.(04841)72569, 72274, e-mail:  arh@izmail.odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня її оприлюднення, тобто з 22.11.2022 року до 06.12.2022 року.

 

 

 

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради

Ізмаїльського району Одеської області

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 228 гостей онлайн
Просмотры материалов : 21472630

Голосування:

Баннер

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ Детального плану території по вулиці Українська, 126 у м. Ізмаїл, Ізмаїльського району Одеської об-ласті.