• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

E-mail Печать PDF

  ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО   ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДЛЯ   ВРАХУВАННЯ  ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ  ПІД  ЧАС   РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Проект детального плану території в межах проспекту Незалежності

(кол. просп. Суворова), 45-а,  вулиці  Мистецька  (кол. вул. Осипенка)

 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

 

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторії в межах проспекту Суворова, 45-а, вул. Осипенка у м. Ізмаїл Одеської області» №  657-VIII від 26.03.2021,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторіїв межах проспекту Суворова, 45-а, вул. Осипенка у м. Ізмаїл Одеської області» № 317 від 20.04.2021.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторіїпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Розробник містобудівної  документації: мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА №.000740 від 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації), свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямком професійної атестації архітекторів  № 1039 від 23.07.17 (розроблення містобудівної документації).

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  частини територіїкварталув межахпроспекту Незалежності (кол. просп. Суворова), 45-а,  вулиці  Мистецька (кол. вул. Осипенка)  у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це уточнення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території   в межах кварталу житлової та громадської забудови середньої поверхової у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, призначеної для розміщення об’єктів громадської забудови,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з благоустрою прилеглої території,  визначення містобудівних умов та обмежень на проектування  об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян.                                                          

 Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній, лінії регулювання забудови та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння та стає невід’ємної складовою Генерального плану м. Ізмаїл. Генеральний план м. Ізмаїл, затверджений рішенням Ізмаїльської міської ради від 10.09.1998 р. №59-XXIII, є діючим та актуалізований рішенням Ізмаїльської міської ради від 26.04.2013 р. №2876-YI.

Характеристика та використання території: проектом детального плану території передбачається зміна цільового призначення  земельної ділянки по просп. в межахпроспекту Незалежності (кол. просп. Суворова), 45-а,  у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, кад. № 5110600000:01:025:0132, яка знаходиться у приватній власності, площею 0,053 га, цільове призначення відповідає В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, для будівництва і обслуговування магазину»  та реконструкція житлового будинку (садибна забудова) під магазин непродовольчих товарів. Під час розроблення проектних рішень детального плану території будуть розглянуті можливі варіанти розвитку території для узгодження оптимальних рішень.

На території ДПТ в межах просп. Незалежності (кол. просп. Суворова), 45-а, вулиці  Мистецька (кол. вул. Осипенка) розміщені: нежитлові будівлі громадського призначення (лікувальні заклади, спорткомплекс), багатоквартирний житловий будинок по пр. Незалежності (кол. просп. Суворова), 45 та малоповерхова житлова забудова, частина якої реконструюється під об’єкт торгівлі, зелені насадження загального користування, вулиці, дороги, тротуари.

Уточнюються положення Генерального плану м. Ізмаїл в частині розміщення об`єктів громадської забудови, функціонального призначення існуючої  території. Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році на даній території  ДПТ розміщені: магістральна вулиця загальноміського призначення – проспект Незалежності (кол. просп. Суворова) з громадською та житловою мало та багатоповерховою забудовою, та вул. Мистецька (кол. вул. Осипенка) з громадською та житловою малоповерховою забудовою.

Призначення існуючих та проектованих об’єктів не передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачене здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічні мережі (далі – території з природоохоронним статусом) відповідно до ст.3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Згідно Генерального плану м. Ізмаїл на території кварталу в межах просп. Незалежності (кол. просп. Суворова), 45-а, вулиці  Мистецька (кол. вул. Осипенка) розміщені існуючі будівлі громадського та житлового (садибна забудова) призначення.

     Дана територія забезпечена існуючою інженерною та транспортною інфраструктурою - мережами водопостачання, газопостачання, електропостачання, дощовою каналізацією, існуючими вулицями, дорогами, тротуарами.

     В екологічному відношенні виконано звіт про СЕО до проекту ДПТ.    

     Територія ДПТ не перебуває в межах охоронних зон та зон регулювання забудови об’єктів культурної спадщини.

     Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

Місце і строки ознайомлення з проектом ДПТ та звітом про СЕО:

Повідомлення про оприлюднення проекту детального планутериторії в межах просп. Незалежності (кол. просп. Суворова), 45-а, вулиці  Мистецька (кол. вул. Осипенка) у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області та звіту про СЕО,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування пропозицій громадськості на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», графічні та текстові матеріали ДПТ будуть знаходитися в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, пр. Незалежності, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569, e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua протягом не менше 30 днів з 20.01.2023.

Громадське обговорення (слухання) проводиться наступними заходами: У зв’язку із настанням обставин непереборної сили (встановленням воєнного стану в Україні з 24.02.2022) з урахуванням відповідних до закону тимчасових обмежень доступу до окремих категорій інформації на період дії правового режиму воєнного стану (частина перша ст. 8, п. 10 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»):

- для ознайомлення громадськості повідомлення про оприлюднення, розміщено на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення» та у засобах масової інформації (газета, телебачення);

- для ознайомлення громадськості та отримання усних консультацій спеціалістів графічні та текстові матеріали проекту ДПТ та звіту про СЕО знаходяться у приміщенні   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради за адресою: м.  Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області, пр. Незалежності, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 з дотриманням відповідних до закону тимчасових обмежень доступу до окремих категорій інформації;

- Електроні консультації з громадськістю e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua з дотриманням відповідних до закону тимчасових обмежень доступу до окремих категорій інформації.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення повідомлення про оприлюднення відповідно до вимог Закону України на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області у розділі «Громадське обговорення», у засобах масової інформації та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- електроні консультації на e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua;

- за отриманням усних консультацій до проекту ДПТ, звіту про СЕО,  звертатися до каб. 404, 405 управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради з 30.01.2023 по 03.02.2023  з 10.00 до 12.00  з дотриманням відповідних до закону тимчасових обмежень доступу до окремих категорій інформації;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому та електронному вигляді e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua  із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника (для письмового звернення) і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Незалежності, буд. 62 к. 404, 405. тел. 0484172569. e-mail: arh@izmail.odessa.gov.ua.  Термін надання пропозицій з 20 січня 2022 року

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 18 лютого 2023 року. Пропозиції  подані особами  після встановленого  терміну, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Ізмаїльського району Одеської області Кагал Лариса.

 

Виконавчий комітет  Ізмаїльської міської ради

 Ізмаїльського району Одеської області                      

                                                  

 

                   

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 258 гостей онлайн
Просмотры материалов : 22025814

Голосування:

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ