• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Внесення змін до  детального плану Припортового району  в межах вулиць Свято-Нікольська (кол. вул. Дзержинського), пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту внесення змін до  детального плану Припортового району  в межах вулиць Свято-Нікольська , пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл» від 25.04.2014 № 4047-VI,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проектів детальних планів територій та внесення змін до детального плану території у м. Ізмаїл» від 13.07.2014 № 469.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту  внесення змін до  детального плану Припортового району  в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території із внесенням змін до  детального плану Припортового району  в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл.

       Проект ПДП Припортового району було виконано Київським інститутом "Діпроміст" у 90-х роках. Замовником  проекту було Радянське Дунайське пароплавство. Проектом передбачено  будівництво кварталів мало та багатоповерхової забудови, об`єктів громадського, складського та транспортного призначення із знесенням існуючої присадибної забудови по вулицям Дзержинського, Краснофлотська, Нахімова,  С.Лазо, організація паркової зони - дендропарку, зон відпочинку, спортивних майданчиків на підтоплювальних територіях «Леб`яжего озера», організація транспортного та пішохідного руху. У зв`язку із зміною політичної та економічної ситуації в країні даний проект не було своєчасно реалізовано.

На даний час підприємство ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство"  не має намірів щодовиконання цього проекту (лист вх. № 01/13-125 від 11.02.14).

      Головна мета розробки проекту внесення змін до детального плану Припортового району  це встановлення меж існуючих кварталів житлової та громадської забудови в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл, з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, перспективи розвитку незабудованих територій даного району м. Ізмаїл. Частина проекту детального плану Припортового району, яка стосується планувальної організації  та функціонального призначення території «Леб`яжего озера» залишається без змін.                                                                                                  

   Внесення змін до детального плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у детальному плані рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим житлової та громадської забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл (існуючої житлової та громадської забудови) - 37,3 га, у т. ч. площа малоповерхової житлової (присадибної) – 29 га. Територія, охоплена проектом, розташована у південній частині міста, у припортовому планувальному районі м. Ізмаїл. Дана територія  обмежена з півночі – житловою вулицею Свято-Нікольська, зі сходу – вул.  Топольна, з заходу -  проспектом Суворова, з півдня – територією «Леб`яжего озера».  Сучасне використання території характеризується як однорідне. Основну частину даної території  займає існуюча житлова та громадська малоповерхова забудова, більшість якої складає присадибна забудова. На території  також розміщені об`єкти громадського призначення – будівлі та споруди ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та Ізмаїльського інтерклубу  по вул. Пароходна (кол. вул. Червонофлотська), культова споруда - Свято-Нікольська церква по вул. Татарбунарська, торгівельні підприємства (магазини), адміністративні та складські будівлі, зелені насадження загального користування – сквер по вул. Свято-Нікольська із дитячим і спортивним майданчиками.  Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності.

     На частину території діють обмеження  у  забудові - охоронна зона інженерних мереж (ЛЕМ 35 кВ, газопроводу, каналізаційного напорного колектору). В зоні дії обмежень пропонується розміщення проектованої вулиці, яка відокремлює житлову забудову від території «Леб`яжего озера».  В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

 

Проектні рішення: Функціонально проектована територія поділяється на зони: зона існуючої житлової та громадської забудови, зона  перспективного розвитку територій.

   Зона існуючої житлової та громадської забудови - це сформована існуюча житлова та громадська малоповерхова забудова, із кварталами, транспортною інфраструктурою, інженерними комунікаціями та спорудами. Ця зона включає:

- існуючу малоповерхову житлову забудову по вул. Комерційна (кол. вул. Леніна) із сформованими прибудинковими територіями;

- існуючи квартали присадибної забудови з транспортною інфраструктурою;

- проектовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови;

- існуючу громадську забудову: адміністративні будівлі ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та Ізмаїльського інтерклубу по вул. Пароходна, будівлі та споруди Свято-Нікольської церкви по вул. Татарбунарська, торгівельні підприємства (вбудовані магазини);

- існуючи інженерні комунікації та споруди;

- зелені насадження загального користування по вул. Свято-Нікольська.

 Зона  перспективного розвитку територій включає території перспективного проектування сельбіщної території.

 

  Уздовж південної частини проектованої території,  в зоні дії обмежень інженерних комунікацій,  пропонується розміщення проектованої вулиці, яка замикає планувальну організацію території від пр. Суворова до вул. Топольна та відокремлює житлову забудову від території «Леб`яжего озера»                            

Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

малоповерхова забудова

присадибна забудова

громадська забудова

зелені насаджень загального користування – сквер по вул. Свято-Нікольська

вулиці (в червоних лініях),тротуари, стоянки, озеленіння

 

га

га

га

га

 

га

 

га

37,25

 

 0,27

28,75

  4,14

 

  1,87

 

  2,21

2

Кількість квартир в малоповерховій забудові

одиниць

 36

3

 

Кількість будинків в малоповерховій забудові

одиниць

  2

4

Кількість будинків в присадибній забудові

одиниць

 

 319

 

5

Основні установи сфери обслуговування:

Магазини

адміністративні будівлі

Складські будівлі

місць

м2 торг. площ

роб.місць

кв.м

  -   

  42

100

  72

 

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - внесення змін до  детального плану Припортового району  в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом містобудівної  документації  «Внесення змін до  детального плану Припортового району  в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна у м. Ізмаїл», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект внесення змін до детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 3 червня 2016 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій   - до 3 липня 2016 року. Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                    

                                               Управління містобудування та архітектури 

                                                            Ізмаїльської міської ради

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 274 гостей онлайн
Просмотры материалов : 21224582

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ