• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Проект детального плану території в межах вулиць Чехова, Рєпіна та пр. Суворова із встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького

Проект детального плану території в межах вулиць Чехова, Рєпіна та пр. Суворова із встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулицьЧехова, Рєпіна та пр. Сувороваіз встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл» від 08.07.2016 № 989-VIІ,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулицьЧехова, Рєпіна та пр. Сувороваіз встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл» від 22.07.2016 № 1175.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулицьЧехова, Рєпіна та пр. Сувороваіз встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території в межах вулицьЧехова, Рєпіна та пр. Сувороваіз встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це встановлення меж існуючої паркової зони, меж дитячої спортивної школи із комплексом спортивних майданчиків   та меж забудови, впорядкування червоних ліній та ліній забудови вулиць існуючих кварталів житлової та громадської забудови в межах вулиць Чехова, Рєпіна та пр. Суворова у м. Ізмаїл, з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.

      Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим житлової та громадської забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території в межах вулиць Чехова, Рєпіна та пр. Суворова у м. Ізмаїл - 17,9 га, у т. ч. площа паркової зони – 3,7 га. Територія, охоплена проектом, розташована у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл. Дана територія  обмежена з півночі – житловим мікрорайоном «Виставка», зі сходу та півдня – вул. Чехова, з заходу – існуючою присадибною забудовою по пр. Суворова. Згідно матеріалів топоплану, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території  знаходяться зелені насадження загального користування - паркім. Богдана Хмельницького, земельні ділянки із існуючою присадибною забудовою, об`єкти громадського призначення – дитяча спортивна школа, адміністративно-складські будівлі СУОС, адміністративно комплекс ПБП «КІНГС», молитовний дім,  електропідстанція «Виставка, АЗС.

     На частину території діють обмеження  у  забудові - охоронна зона електропідстанція, ЛЕП згідно нормативних вимог ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень».  Сучасне використання території характеризується як неоднорідне. Основну частину даної території  займає  парк ім. Богдана Хмельницького.

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності.

     В зоні дії обмежень відсутня забудова та  пропонується  розміщення проектованої вулиці, яка  запроектована за житловою забудовою по вул. Чехова.

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

    Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  на проектованій території в межах вулиць Чехова, Рєпіна та пр. Суворова, розміщені зелені насадження загального користування, з об`єктами громадського призначення, малоповерхова присадибна забудова.

Проектні рішення: Функціонально проектована територія поділяється на зони:  паркову зону, житлову зону, зону громадської забудови.  

    Паркова зона – це сформована існуюча зелена зона (парк ім. Богдана Хмельницького), із межами, які відділяють її від  іншої забудови.  Паркова зона має виходи на пр. Суворова та вул. Чехова. Із заходу вона прилягає до проектованої  території дитячої спортшколи.

   Житлова зона включає:

- існуючу малоповерхову  присадибну забудову - це сформована існуюча житлова забудова, із кварталами, транспортною інфраструктурою, інженерними комунікаціями та спорудами.

- проектовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови. Проектована присадибна забудова включає земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

  Зони громадської забудовивключають:

- ділянки існуючих установ та організацій обслуговування: адміністративно-складський комплекс СУОС, адміністративний комплекс ПБП «КІНГС», , молитовний дім, дитяча спортивна школа із проектованим спортивним комплексом, існуючі спортивні площадки на землях комунальної власності;

- ділянку проектованого об`єкту торгівлі по пр. Суворова - автосалон;

- ділянку перспективного проектування сельбіщної території.

 Зона комунальних об`єктів включає:

- існуючий комплекс АЗС по вул. Рєпіна;

- електропідстанцію «Виставка». 

                            

Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

паркова зона

присадибна забудова

громадська забудова

електропідстанція

вулиці (в червоних лініях),тротуари, стоянки, озеленіння

га

 

га

га

га

га

га

га

17,9

 

 3,8

 6,4

 5,71

 0,16

 

 3,46

2

Кількість квартир в малоповерховій забудові

одиниць

 -

3

 

Кількість будинків в малоповерховій забудові

одиниць

  -

4

Кількість будинків в присадибній забудові

одиниць

 

 49

 

5

Основні установи сфери обслуговування:

Магазини

адміністративні будівлі

Складські будівлі

місць

м2 торг. площ

роб.місць

кв.м

  -   

  42

  20

  5

 

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального планутериторіїв межах вулицьЧехова, Рєпіна та пр. Сувороваіз встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального планутериторіїв межах вулицьЧехова, Рєпіна та пр. Сувороваіз встановленням меж парку ім. Богдана Хмельницького у м. Ізмаїл», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 28  грудня 2016 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 28 січня 2017 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                    

                                               Управління містобудування та архітектури

                                                            Ізмаїльської міської ради

Обновлено 26.12.2016 16:45  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 251 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13740157

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ