• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Переглянути Проект внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова

Проект внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова

 у м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розробку проекту   внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова ум. Ізмаїл Одеської області» від 30.11.2016 № 1631-VIІ,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова у м. Ізмаїл Одеської області» від 13.12.2016 № 1896.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова у м. Ізмаїл Одеської областіпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: внесення змін до детального плану території (далі – внесення змін до ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток проектованої території в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова м. Ізмаїл Одеської області.

      Головна мета розробки проекту внесення змін до ДПТ - це визначення функціонального призначення існуючих забудованих територій, визначення меж кварталів житлової забудови, яка склалася, та визначення меж розміщення ділянки під проектування і будівництво сонячної електростанції  міцністю 7 МВт  з влаштуванням під`їздної дороги до неї,  встановлення червоних ліній та ліній забудови території з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення та перспективного розвитку незабудованих територій, забезпечення існуючих кварталів житлової та громадської забудови, промислових і комунальних об`єктів  та інш. даного району  м. Ізмаїл об`єктами енергозабезпечення.    

           Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у внесення змін до ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити відповідний режим забудови, параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території внесення змін до ДПТ в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова у м. Ізмаїл складає 58,0 га, Територія, охоплена проектом, розташована у південній частині міста, у припортовому планувальному районі м. Ізмаїл. Дана територія  обмежена з півночі – вул. Нахімова,  зі сходу – вул. Ушакова, із заходу – вул. Топольна, із півдня – територією Ізмаїльського морського порту (ПР № 2 и 3).

    Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території розміщені квартали існуючої присадибної забудови,  промислові і комунальні об`єкти, об`єкти громадського призначення, об`єкт спецпризначення, території вільні від забудови - підтоплюванні території, непридатні для житлового та громадського будівництва, та території «Леб`яжего озера».    На даній території  розміщена існуюча інженерно-транспортна інфраструктура, а також ЛЕМ 35кВ, яка має відповідну охорону зону, згідно нормативних вимог ДБН 260-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень».    

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

    Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  на проектованій території внесення змін до ДПТ в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова у м. Ізмаїл передбачено розміщення малоповерхової житлової і громадської забудови, комунальних та промислового підприємств з частковим знесенням існуючої житлової забудови по вул. Нахімова, Севастопольська, Ушакова, винесення території спецпризначення (в/ч) за межі житлової та  громадської забудови.

 

Проектні рішення: Проектом внесення змін до ДПТ передбачено  наступне функциональне призначення територій:

- визначені межі кварталів існуючої присадибної забудови по вулицям Нахімова, Севастопольська, Польска (кол. вул. Шмідта), пров. Севастопольський з врахуванням  даних земельного кадастру;

- визначено призначення територій, які знаходяться у користуванні: СОНК «Каравай» по вул. Нахімова, 90 (хлібокомбинат), банно-прасувальний комбинат по вул. Нахімова, 92, адмінистративно-промисловий комплекс по вул. Нахімова, 94 , дитячий дошкільний заклад по вул. Нахімова, 110;

-  визначена територія перспективного проектування сельбищної забудови –територія спецпризначення (в/ч) по вул. Нахімова, у зв`язку з тим, що  згідно до Генерального плану м. Ізмаїл, ця територія спецпризначення передбачена для винесення за межі житлової і громадської забудови;

- визначені межі охороних зон існуючих інженерних та транспортних комунікацій: ЛЕМ 35 кВ, магистрального газопроводу, проектованого напорного коллектору (дві вітки), залізничної колії;

- визначена територія для розміщення сонячної електростанції міцністю 7 МВт  з влаштуванням під`їздної дороги до КТП и РП. Територія, яка передбачена під розміщення сонячної електростанції вільна від забудови та згідно своїх ґрунтових умов ( просідалість , підтоплення підземними водами, заболочення) непридатна для розміщення житлової та громадської забудови.

     Заходи з інженерної підготовки території  визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов, впливу сейсмічних явищ, характеру використання і планувальної організації території на основі інженерно-будівельної оцінки території  при виконанні проектної документіціїї на будівництво.

- передбачена проектована дорожна мережа з урахуванням затвердженої містобудівної документації - внесення змін до ДП Припортового району (1 черга) в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна;

- визначені ділянки зелених насаджень загального користування та зелених насаджень спецпризначення для укріплення відкосів.

  - визначені подтоплювані території, водяні дзеркала («Леб`яже озеро»).

     Територія ДПТ запроектована під розміщення сонячної електростанції,  орієнтовною площею ділянки  16,0 га, складає 28% від загальної площі території ДПТ. Територія  визначена під малоповерхову існуючу присадибну забудову,  орієнтовною площею 13,4 га, складає 23% від загальної площі території ДПТ.

    Сонячна електростанція генерує енергію  шляхом перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію з наступною її передачею в мережу.

    На ділянці заплановано встановлення фотоелектричних модулів, інветрорів, що розміщуться на конструкціях фотоелектричних модулів, трансформаторних підстанції контейнерного типу 10/04 кВ.  По периметру території навколо СЕС влаштовується технологічні проїзди  для можливості під’їзду технологічного транспорту до устаткування.

    Сонячна електростанція, не виділяє у навколишнє середовище екологічно шкідливих, токсичних, пилоподібних і пожежонебезпечних речовин, не створюють підвищених рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, не вимагає під'їзних залізниць.

    Розміщення проектної сонячної електростанції не призведе до погіршення умов інсоляції, перевантаженню об’єктів інфраструктури та інженерних мереж.

    Проект внесення змін до ДПТ виконано з урахуванням затвердженої містобудівної документації - внесення змін до ДП Припортового району (1 черга) в межах вулиць Свято-Нікольська, пр. Суворова, наб. Лукі Капікраяна, Топольна, проектована вулично-доріжня мережа даної території  служить зв`язком з прилеглими районами і як складова частина війде до єдиної інженерно-транспортної структури міста у цілому.

                        Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

підприємства та установи

дошкільний заклад

територія спецпризначення

сонячна електростанція (проектована)

присадибна забудова

вулиці (в червоних лініях),тротуари, стоянки,

озеленіння:

зелені нас. загального користування

зелені нас. для укріплення відкосів

території «Леб`яже озеро»

 

га

га

га

га

га

га

 

га

 

га

га

га

 

58,0

   4,12

   1,06

   5,16

 16,0

 13,4

 

    8,07

        

    1,6

    6,7

    1,9

2

Кількість квартир в малоповерховій забудові

одиниць

 -

3

 

Кількість будинків в малоповерховій забудові

одиниць

 130

4

Кількість ділянок  в присадибній забудові

одиниць

 

 130

 

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом містобудівної  документації  - внесення змін до детального плану Припортового району в межах вулиць Топольна, Нахімова, Ушакова у м. Ізмаїл Одеської області, можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

 

 

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з  1  лютого 2017 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій   - до 1 березня 2017 року. Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                    

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

 

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 251 гостей онлайн
Просмотры материалов : 22051722

Голосування:

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ