• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Проект детального плану в межах вулиць Нєкрасова, Лісова,  Польова, Східна  у м. Ізмаїл Одеської області 

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту   детального плану територіїв межах вулицьНекрасова, Лісова,  Польова, Східна  у м. Ізмаїл» від 08.07.2016  № 990-VII,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального плану територіїв межах вулицьНекрасова, Лісова,  Польова, Східна  у м. Ізмаїл» від 22.07.2016 № 1176. 

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального плану територіїв межах вулицьНекрасова, Лісова,  Польова, Східна м. Ізмаїл Одеської областіпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

 

Розробник містобудівної  документації:  Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток проектованого житлового району в межах вулицьНекрасова, Лісова,  Польова, Східна у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області.

     Згідно до діючого Генерального плану м. Ізмаїл дана територія передбачається під розміщення будівельної бази, СТО, та заводу продтоварів (винесення за межі житлової забудови). Однак на сьогодення з урахуванням соціальних, економічних умов сталого розвитку територій міста, інтересів та потреби територіальної громади  виникає необхідність в уточненні функціонального призначення вільних від забудови територій для потреб громади.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це уточнення планувальної структури і функціонального призначення проектованої території просторової композиції, параметрів забудови, охоронних  та санітарно-захісних зон існуючих підприємств,  встановлення червоних ліній та ліній забудови території з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення та перспективного розвитку незабудованих територій, забезпечення проектованих кварталів житлової та громадської забудови даного району  м. Ізмаїл об`єктами інженерної інфраструктури, комплексною забудовою.                                                                                                 

    Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити відповідний режим забудови, параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа ДПТ у м. Ізмаїл - 32,8 га. Територія, охоплена проектом, розташована у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл. Дана територія  обмежена з півночі  – присадибною та садівничою забудовою по вулиці Нєкрасова; із заходу – об`єктами комунального призначення (бази та склади); із сходу – садівничим товариством № 14, з півдня – існуючою багатофункціональною забудови (присадибною, громадською, комунально-складською) по вул. Лісова.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році, на даній території розміщені ділянки існуючої присадибної  забудови по вул. Нєкрасова та Східна, інша територія вільна від забудови і відноситься до земель комунальної власності Ізмаїльської міської ради. Земельна ділянка по вул. Лісова б/н, площею 0,2 га, надана в оренду ТОВ «МАВЕКС» для розміщення автозаправної станції.

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою. На частину території діє охорона зона ЛЕМ 10кВ.    

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

    Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  на проектованій території ДПТ передбачено розміщення  існуючих та проектованих кварталів малоповерхової присадибної забудови, комунальних об`єктів (баз, складів), АЗС із об`єктами сервісу.

 

Проектні рішення: Функціональне призначення проектованої території визначено для розміщення кварталів малоповерхової присадибної забудови, АЗС із об`єктами сервісу, торгівельних об`єктів, встановлення санітарно-захисних зон існуючих підприємств. Проектом передбачене   наступне зонування  території:

1. Зона малоповерхової присадибної забудови  включає:

-  проектовані квартали жилої малоповерхової забудови, для будівництва та обслуговування  жилого дому та господарських будівель, з проектованими житловими вулицями, елементами профілю вулиць, червоними лініями кварталів и лініями забудови;

 -    сформовані квартали існуючої присадибної забудови по вул. Нєкрасова, Лісова, Польова;

-   ділянки проектованих невеликих торгівельних  об`єктів, які забезпечують обслуговування присадибної забудови;

      Орієнтовна площа ділянки присадибної забудови – 11,7  га, что складає 36% від площі території.

1.      Зона комунальна включає існуючі бази, склади та проектовані обєкти обслуговування: 

-  проектована АЗС з обєктами сервісу по вул. Лісова;

-  ділянка проектованих зелених насаджень спецпризначення –санітарно-захисні зони існуючих підприємств, вулиці;

- проектована ТП по вул. Східна.

                           

   Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

житлова забудова у т. ч.:

- присадибна забудова існуюча

- присадибна забудова проектована

Громадська забудова у т.ч.:

- установи обслуговування

- торгівельні заклади

 Комунальні підприємства. бази, склади

вулиці  та дороги

озеленіння (зелені насадження спецпризначення)

га

 

га

га

га

га

га

га

га

га

га

 

32,8

 

 16,17

   4,47

 11,7

  1,11

   0,92

   0,19

   4,63

  10,64

  0,23 

    

 

2

Кількість квартир в малоповерховій забудові

одиниць

 -

3

 

Кількість будинків в малоповерховій забудові

одиниць

  Згідно до будівельних паспортів

4

Кількість ділянок  в присадибній забудові

одиниць

 

 150

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального плану територіїв межах вулицьНекрасова, Лісова,  Польова, Східна  у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального плану територіїв межах вулицьНекрасова, Лісова,  Польова, Східна  у м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 20  жовтня 2017 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 20 листопада 2017 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                    

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

Обновлено 20.10.2017 14:19  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 251 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13773784

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ