• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Проект детального плану території по Болградському шосе у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту   детального планутериторіїпо Болградському шосе у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області» від 28.09.2016 № 1370-VIІ,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторії по Болградському шосе у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області» від 19.09.2017 № 1074.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального плану території по Болградському шосе у західному планувальному районім. Ізмаїл Одеської областіпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

 

Розробник містобудівної  документації:  Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток проектованої території по Болградському шосе у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області для розміщення та будівництва об`єктів енергетики.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це визначення функціонального призначення території, меж земельних ділянки для будівництва об`єктів енергетики та інш.,  встановлення червоних ліній та ліній забудови території з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, перспективного розвитку незабудованих територій, забезпечення існуючих та  проектованих кварталів житлової та громадської забудови м. Ізмаїл об`єктами енергозабезпечення.                                                                                                 

    Детальний плану території. також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій, охороні  та санітарно-захісні зони.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території відповідно до містобудівної документації,  встановити відповідний режим забудови, параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території ДПТ складає 22,3 га. Територія, охоплена проектом, розташована у західному планувальному районі м. Ізмаїл та розміщена у західній промисловій зоні міста. Дана територія  обмежена з півночі та північно-заходу – промисловим комплексом ЗБК та ПС 110/35/10 «Еталон»; зі сходу – магістраллю міського значення - Болградським шосе; із заходу – мережею ЛЕМ та магістраллю міського значення - об`їздною дорогою на паромну переправу; з півдня – землями Державної власності

(спецтериторією  в/ч). Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,   на території розміщена АЗС «Мавекс» по Болградському шосе, та земельна ділянка по Болградському шосе, яка знаходиться у оренді для розміщення будівель торгівлі, інша територія вільна від забудови і відноситься до земель запасу Ізмаїльської міської ради.

    На даній території відсутня інженерно-транспортна інфраструктура.    

    В екологічному відношенні територія частково зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища – існуючих промислових підприємств, розташованих в західній промисловій зоні міста. Територія ДПТ розміщена в санітарно-захісній зоні об`єктів промисловості.

    Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  території ДПТ призначена для розміщення проектованих промислових підприємств. До даної категорії земель відносяться землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 

Проектні рішення: Функціональне призначення проектованої території визначено для  розміщення та будівництва об`єктів енергетики.   

     Основна частина території ДПТ запроектована під розміщення сонячної та парогазової електростанцій, орієнтовною площею 13 га (58%). Частина території  визначена під розміщення будівель торгівлі, орієнтовною площею 3,1 га (14%), ПТО автомобілів площею 0,0216 га, існючої АЗС, площею 0,1615 га, існуючих зелених насаджень загального користування, площею 3,9 га (18%). По периметру ділянки з північно-заходу запроектовано розширення проїжджої частини дороги, та прокладання проектованої дороги, яка буде являтися транспортним зв`язком з магістраллю міського значення - об`їздною дорогою на паромну переправу. Розширення виконується в охороній зоні  існуючої ЛЕМ.

    Сонячна електростанція генерує енергію  шляхом перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію з наступною її передачею в мережу.

    На ділянці сонячної електростанції встановлюються фотоелектричні модулі, інветрорі, що розміщуться на конструкціях фотоелектричних модулів, трансформаторні підстанції контейнерного типу 10/04 кВ.  По периметру території навколо СЕС влаштовується технологічні проїзди  для можливості під’їзду технологічного транспорту до устаткування.

    Сонячна електростанція, не виділяє у навколишнє середовище екологічно шкідливих, токсичних, пилоподібних і пожежонебезпечних речовин, не створюють підвищених рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, не вимагає під'їзних залізниць.

    Розміщення проектної сонячної електростанції не призведе до погіршення умов інсоляції, перевантаженню об’єктів інфраструктури та інженерних мереж.

    Проект ДПТ виконано в ув`язці до функціонального призначення існуючих об`єктів промисловості та енергетики даного району міста, проектована вулично-доріжня мережа даної території  служить зв`язком з прилеглими районами і як складова частина війде до єдиної інженерно-транспортної структури міста у цілому.

                        Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

електростанція

парогазова електростанція

торгівельний центр

АЗС «Мавекс»

ПТО автомобілів

Дороги, проїзди (в червоних лініях),тротуари,автостоянки, озеленіння

Зелені насадження загального користування

 

га

 

га

га

га

га

га

га

га

га

 22,27

 

   5,11

   7,93

   3,1

   0,1615

   0,0216

        

   2, 16

  З,94

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального планутериторії по Болградському шосе у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального планутериторії по Болградському шосе у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 20  жовтня 2017 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 20 листопаду 2017 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                     

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

Обновлено 20.10.2017 14:19  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 214 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13740472

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ