• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

  ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО   ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ   ВРАХУВАННЯ  ГРОМАДСЬКИХ

ІНТЕРЕСІВ  ПІД  ЧАС   РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Проект детального плану території в межах  вулиці Михайлівська

від № 8- № 8б, 8/1 у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга)   

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулиці Михайлівська від № 8- № 8б, 8/1  у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга)» № 3484-VII від 06.04.2017, рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторіїв межах в межах вулиці Михайлівська від № 8- № 8б, 8/1  у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга)» від 24.04.2018 № 435.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулиці Михайлівська, 2, 2а  та залізничної дороги у м. Ізмаїл передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  ФО-П Константінов С.М., кваліфікаційний сертифікат АА  №.001962 от 18.11.2013 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території в межах вулиці Михайлівська, від № 8- № 8б, 8/1у м. Ізмаїл.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це упорядкування функціонального призначення та використання  даної території, з урахування розміщення існуючих та проектованих  об`єктів житлового та  громадського призначення, наданих в користування земельних ділянок,  встановлення режиму забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови території, визначення  містобудівних умов та обмежень на проектування об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.                                                                                                  

    Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території ДПТ - 3,44 га. Дана територія знаходиться у зоні існуючої багатофункціональної забудови  (багатоповерхової житлової та громадської забудови, комунально-складської, транспорту) у західному планувальному районі міста та обмежена існуючою забудовою: з півночі – територією присадибної забудови по вул. Михайлівська, 4,6 , із сходу – вулицею Михайлівська; із заходу – зеленими насадженнями загального користування (Гагаринський парк);  з півдня – існуючою багатоповерховою житловою забудовою по вул. Михайлівська, 10,10а.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території  знаходяться існуючі об`єкти житлової  нерухомості по вулиці Михайлівська, 8, 8а, 8б (присадибні житлові будинки),  які знаходяться у власності, незавершена будівництвом культова споруда – церква по вул. Михайлівська, 8/1, зелені насадження загального користування по вул. Михайлівська.

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  на даній території передбачено розміщення об`єкту громадського призначення та зелених насаджень загального користування.

   На дану територію діють обмеження – санітарно-захисна зона залізниці, охороні зони існуючих мереж водопостачання.

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності.     

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

   

Проектні рішення: Функціонально проектована територія поділяється на зони: зону громадської забудови,зону житлової забудови:          

Зони громадської забудови включає:

- ділянку   культової споруди – для будівництва та експлуатації будівель релігійних організацій;

- ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Михайлівська;

- автобусну зупинку по вул. Михайлівська;

- ділянку зелених насаджень загального користування по вул. Михайлівська;

Зона житлової забудови включає:

- ділянки існуючої присадибної забудови - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;

                            

Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

громадська забудова у т. ч.:

- ділянка   культової споруди

- ділянки будівель  торгівлі

- ділянка автобусної зупинки

Житлова забудова у т.ч.:

- ділянки присадибної забудови

Проїзди тротуари,

Ділянка зелених насаджень загального  користування

га

 

га

га

га

га

га

га

га

га

га

 

 3,44

 

 0,693

 0,42

 0,27

 0,003

 0,53

 0,53

 0,45

 

 1,77

 

2

Кількість квартир в багатоповерховій забудові існуючої

одиниць

 -

3

 

Кількість квартир в багатоповерховій забудові проектованої

одиниць

  -

4

Кількість будинків в присадибній забудові

одиниць

 

  5

 

5

Основні установи сфери обслуговування:

Кафе

адміністративні будівлі

магазини

 

місць

роб.місць

м2 торг. площ

 

  -   

  20

  -

  120

 

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення   громадських   слухань  щодо врахування громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому Постановою Кабінету  Міністрів  України  від 25.05.2011 р. № 555, в редакції від 21.08.2013, проект містобудівної документації - проект детального планутериторіїв межах вулиціМихайлівська від № 8- № 8б, 8/1  у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга),  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  «Проект детального планутериторіїв межах вулиціМихайлівська від № 8- № 8б, 8/1  у м. Ізмаїл Одеської області (1 черга)», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін подання пропозицій з 18 травня 2018 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 18 червня 2018 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                       

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлено 29.05.2018 10:36  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 206 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13740643

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ