• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

  ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО   ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ   ВРАХУВАННЯ  ГРОМАДСЬКИХ

ІНТЕРЕСІВ  ПІД  ЧАС   РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Проект детального плану території в межах проспекту Суворова, провулків Бєлінського у м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторії в межах проспекту Суворова, провулків Бєлінського у м. Ізмаїл Одеської області» № 3241-VII від 28.02.2018,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторії в межах проспекту Суворова, провулків Бєлінського ум. Ізмаїл Одеської області» від 11.05.2018 № 470.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторії в межах проспекту Суворова, провулків Бєлінського у м. Ізмаїл передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації: Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації), свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1039 від 23.06.2017 (розроблення містобудівної документації).  

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території в межах проспекту Суворова, провулків Бєлінського у м. Ізмаїл.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це упорядкування функціонального призначення та використання  даної території, з урахування розміщення існуючих та проектованих  об`єктів житлового, громадського та іншого  призначення, наданих у власність/користування земельних ділянок,  встановлення режиму забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови території, санітарно-захисних  та охоронних зон, визначення  містобудівних умов та обмежень на проектування об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.                                                                                                 

     Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

      Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території ДПТ - 31,477 га. Дана територія  знаходиться у зоні існуючої багатофункціональної забудови (присадибної, громадської, комунально-складської, транспорту) у північно-східному планувальному районі міста та обмежена: з півночі – землями Ізмаїльської міської ради вільними від забудови (перспективного розвитку забудови міста) зі сходу – територією проектованої малоповерхової житлової та громадської забудови; із заходу –  пр. Суворова з існуючою  присадибною та садівничою забудовою; із півдня – існуючою присадибною забудовою. На більшій частині території ДПТ розміщені існуючі та проектовані квартали присадибної забудови.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території  розміщені об`єкт нерухомості  громадського, житлового, комунально-складського призначення, присадибні ділянки з житловими будинками, які знаходяться у власності громадян та юридичних осіб, існуючі вулиці та дороги, незабудовані території Ізмаїльської міської ради.

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл територія ДПТ розміщена у північно-східному планувальному районі, в зоні малоповерхової житлової та громадської забудови. На  території розташована існуюча присадибна забудова по пр. Суворова, хімчистка, територія проектованої малоповерхової житлової та громадської забудови. На сьогодення хімчистка не працює, та перепрофільована у готельно-складський комплекс, який  не є джерелом виділення шкідливих речовин..

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності, об`єктами обслуговування.     

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

   

Проектні рішення: Функціонально проектована територія визначена для розміщення існуючої та проектованої житлової малоповерхової присадибної забудови (присадибна) з об`єктами  громадського призначення та обслуговування.      

   Житлова та громадська зона включає:

- проектовані ділянки  житлової малоповерхової забудови (присадибна забудова);

- існуючи ділянки  житлової малоповерхової забудови (присадибна забудова) з об`єктами торгівлі;

- існуючи адміністративні будівлі та споруди.

  Комунально-складська зона включає:

- існуючи об’єкти обслуговування;

- малі підприємства (меблевий цех. майстерня);

- готельно-складський комплекс;

- ПТО з об’єктами обслуговування.

   Зона перспективного проектування сельбищної території                           

Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

Житлова та громадська зубудова:

- проектована присадибна забудова;

- існуючи присадибна забудова;

- існуючий об`єктів громад. признач.

Комунально-складська зона:

- меблевий цех

Площа вулиць у червоних лініях

Зелені насадження заг. користав.

Територія перспективного проектування сельбіщьної території                            

га

 

га

га

га

га

га

га

га

га

 

 

га

 31,477

 

 0,64

 0,64

 19,63

 2,30

0,314

0,59

6,62

0,368

 

1,01

2

Кількість квартир в багатоповерховій забудові

одиниць

  -

3

 

Кількість будинків в багатоповерховій забудові

одиниць

  -

4

Кількість будинків в присадибній забудові у т. ч. проектовані

одиниць

 

 230

 15

5

Основні установи сфери обслуговування:

магазини

адміністративні будівлі

готель

кафе

місць

м2 торг. площ

роб.місць

номерів.

місць

 

  -   

  60

  31

  10

  20

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення   громадських   слухань  щодо врахування громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому Постановою Кабінету  Міністрів  України  від 25.05.2011 р. № 555, в редакції від 21.08.2013, проект містобудівної документації - проект детального планутериторіїв межах проспекту Суворова, провулків Бєлінського у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального планутериторії в межах проспекту Суворова, провулків Бєлінськогоу м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 18 травня 2018 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 18 червня 2018 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                       

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлено 29.05.2018 10:37  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 212 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13740284

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ