• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Проект детального плану території в межах Болградського шосе, № 12 - № 18 ум. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторії в межах Болградського шосе, № 12 - № 18  у м. Ізмаїл Одеської області» № 3250-VII від 28.02.2018,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторії в межах Болградського шосе, № 12 - № 18 ум. Ізмаїл Одеської області» від 24.05.2018 № 503.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторії в межах Болградського шосе, № 12 - № 18 у м. Ізмаїл передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації: Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації), свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1039 від 23.06.2017 (розроблення містобудівної документації).  

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території в межах у Болградського шосе, № 12 - № 18 м. Ізмаїл.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це упорядкування функціонального призначення та використання  даної території, з урахування розміщення існуючих та проектованих  об`єктів житлового, громадського та іншого  призначення, наданих у власність/користування земельних ділянок,  встановлення режиму забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови території, санітарно-захисних  та охоронних зон, визначення  містобудівних умов та обмежень на проектування об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.                                                                                                 

     Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

      Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території ДПТ - 1,9 га. Дана територія  знаходиться у зоні існуючої багатофункціональної забудови (громадської, житлової комунально-складської, транспорту, промисловості ) у західному промисловому районі міста та обмежена: з півночі – існуючими об`єктами комунально-складського та торгівельного призначення зі сходу – магістральною вулицею - Болградського шосе; із заходу –  існуючими об`єктами комунально-складського та промислового призначення; із півдня – існуючою територією комунально-складського та торгівельного призначення. На території ДПТ розміщені існуючі об`єкти  нежитлової та житлової нерухомості, які знаходяться у власності.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території  розміщені об`єкт нерухомості  громадського, житлового, комунально-складського призначення, промислового, які знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб, існуючі вулиці та дороги - території загального користування Ізмаїльської міської ради.

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл територія ДПТ розміщена у західному планувальному районі, в зоні  комунально-складської та промислової забудови. На  території розташовані комунально-складські підприємства, гуртожиток сімейного типу, нежитлові будівлі виробничого комплексу завод ЗБВ ПМК-15 «Дунайводбуду», свердловина. На сьогодення підприємства розділені  та частково перепрофільовані під торгівельні та комунально-складського призначення.

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності, об`єктами обслуговування.     

    В екологічному відношенні територія частково зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

   

Проектні рішення: Функціонально проектована територія визначена для розміщення існуючої та проектованої громадської та житлової забудови (багатоквартирної) з об`єктами  обслуговування.      

   Житлова зона включає:

- існуючу ділянку гуртожитку сімейного типу, яке визначено для реконструкції під багатоквартирний  житловий будинок по  Болградському шосе, 16;

-  існуючу ділянку  виробничого комплексу з будівлями нежитлового призначення (колишня адміністративно0 торгівельна будівля) з реконструкцією під житловий  багатоквартирний будинок по Болградському шосе, 14 з об`єктами торгівлі;

   Громадська зона включає:

- існуючи об’єкти обслуговування;

- існуючи адміністративні будівлі та споруди;

- існуючі торгівельні будівлі

- готель;

- ПТО з об’єктами обслуговування.

                             

Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

Житлова та громадська забудова:

-територія забудови нежитлового призначення;

-територія багатоквартирної житлової забудови;

Площа вулиць у червоних лініях

Зелені насадження заг. користув.

 

га

 

 

 

га

 

га

га

га

 

 

 

 

 1,9040

 

 

 

 0,4630

 

 0,8370

 0,1980

 0,4060

 

 

2

Кількість квартир в багатоповерховій забудові

одиниць

  50

3

 

Кількість будинків в багатоповерховій забудові

одиниць

  2

4

Кількість будинків в присадибній забудові у т. ч. проектовані

одиниць

 

 -

 

5

Основні установи сфери обслуговування:

магазини

адміністративні будівлі

готель

кафе

місць

м2 торг. площ

роб. місць

номерів.

місць

 

  -   

  60

  31

  10

  20

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення   громадських   слухань  щодо врахування громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому Постановою Кабінету  Міністрів  України  від 25.05.2011 р. № 555, в редакції від 21.08.2013, проект містобудівної документації - проект детального планутериторіїв межах Болградського шосе, № 12 - № 18 у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального планутериторії в межах Болградського шосе, № 12 - № 18 у м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 04 липня 2018 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 04 серпня 2018 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                     

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

Обновлено 04.07.2018 15:42  

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 279 гостей онлайн
Просмотры материалов : 21224592

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ