ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

01.10.2018 14:34 odmin
Печать

Проект детального плану території в межах  проспекту Миру,  вулиці Шевченка у м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації:  рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту   детального плану територіїв межах проспекту Миру,вулиці Шевченка  у м. Ізмаїл Одеської області» № 3252-VII від 28.02.2018,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального плану території в межах проспекту Миру,вулиці Шевченка  у м. ІзмаїлОдеської області» № 863 від 13.08.2018.

 

 Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального плану території в межах проспекту Миру,вулиці Шевченка   м. Ізмаїл Одеської областіпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації: Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації), свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1039 від 23.06.2017 (розроблення містобудівної документації).

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та  розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту (земельної ділянки) в межах проспекту Миру,розташованої  у західному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області.

     Згідно до діючого Генерального плану м. Ізмаїл  дана території розташована у зоні існуючої  мало-  та багатоповерхової житлової та громадської забудови у західному планувальному районі, та передбачена для розміщення  та реконструкції об`єктів громадського призначення.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це уточнення планувальної структури і функціонального призначення проектованої території просторової композиції, параметрів забудови, визначення містобудівних умов та обмежень на забудову, встановлення червоних ліній та ліній забудови території з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян.                                                                                                

    Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, ландшафтну організацію території, порядок благоустрою та озеленіння, доцільність реконструкції, обсяги та послідовність забудови території.

    Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити відповідний режим забудови, параметри забудови, згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа ДПТ у м. Ізмаїл – 1,27 га. Дана територія  обмежена з півночі – зеленими насадженнями загального користування, зі сходу – громадською забудовою по вул. Шевченка, із заходу – земельною ділянкою для розміщення будівель торгівлі, з півдня – територією загального користування - площею Миру.

  Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році  на  даній території  знаходиться об`’єкт нерухомості по пр. Миру та по вул. Шевченка – к/т «Україна» з прибудованими торгівельними приміщенями; Адміністративно-торгівельний центр «Дельта»; лікувальний заклад (лікарня) комунальна установа, зелені насадження загального користування по пр. Миру та по вул. Шевченка.

      На частину території діють обмеження  у  забудові – охороні зони існуючих інженерних комунікацій та споруд, згідно до нормативних вимог. 

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл та внесення змін до Генерального  плану  м. Ізмаїл   на території в межахпр. Миру та по вул. Шевченка   розміщені існуючі  та проектовані будівлі громадського призначення у т.ч. кінотеатр.

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою.    

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

   

Проектні рішення: Функціональне призначення проектованої території в межах пр. Миру та  вул. Шевченка     визначено для розміщення  та реконструкції існуючого к/т «Україна» та адміністративно-торгівельний центру «Дельта» організації благоустрою територій загального призначення, автостоянок, озеленіння та поділяється на.

Зона громадської забудови  комерційного призначення:  

- ділянка к/т «Україна» для розміщення будівель торгівельного призначення; для розміщення та експлуатації  кінотеатру;

- ділянка адміністративно-торгівельний центру «Дельта» для розміщення будівель торгівельного призначення

- існуюча ділянка загального призначення – майданчик;

- зелені насадження загального користування.

 Зона громадської забудови  комунальної власності:

- ділянки існуючої медичного закладу - лікарні                         

  

Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

Площа Громадської забудови: в т.ч.

- Існуюча

- проектована

Вулиці та дороги, (в червоних лініях) в т.ч.

-  стоянка автомобілів

Озеленіння загального користування

га

 

га

га

га

га

га

га

 

   1,271

 

   0,4394

   0,3783

   0,0611  

   0,5306

   0,2200

   0,3010

  

2

Кількість квартир в малоповерховій забудові у т. ч. проектованих

одиниць

-

 

3

 

Кількість будинків в малоповерховій забудові

одиниць

  -

4

Кількість ділянок  в присадибній забудові

одиниць

 

 -

5

Основні установи сфери обслуговування:

Кінотеатр

адміністративні приміщення

магазини

заклади харчування

Медичний заклад

– лікарня

 

місць

роб.місць

м2 торг. площ

посадочн. місць

ліжок

     

  400

  170

  158

   24

   24

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального плану території в межах проспекту Миру,вулиці Шевченка у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального плану територіїв межах проспекту Миру,вулиці Шевченка у м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 28  вересня 2018 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 28 жовтня 2018 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                       

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради 

Обновлено 04.10.2018 11:34