• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E-mail Печать PDF

Проект детального плану території в межахпросп. Суворова, вул. Свято-Нікольська у м. Ізмаїл Одеської області

 

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторіїв межах просп. Суворова, вул. Свято-Нікольська у м. Ізмаїл Одеської області» № 3950-VII від 31.08.2018,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторіїв межах просп. Суворова, вул. Свято-Нікольська у м. Ізмаїл Одеської області» від 25.09.2018 № 1072.

 

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторіїв межах просп. Суворова, вул. Свято-Нікольська у м. Ізмаїл Одеської області передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Приватне підприємство «ЄЛЕНСАН», кваліфікаційний сертифікат АА  № 003786 від 26.05.2017 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території в межах просп. Суворова, вул. Свято-Нікольська у м. Ізмаїл Одеської області.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це упорядкування функціонального призначення та використання  даної території, з урахування розміщення існуючих та проектованих  об`єктів громадського призначення, наданих в користування земельних ділянок,  встановлення режиму забудови, червоних ліній,  ліній регулювання забудови території, блакитних ліній, визначення  містобудівних умов та обмежень на проектування об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.                                                                                                  

    Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим житлової та громадської забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території ДПТ - 1,35 га. Дана територія знаходиться у кварталі існуючої малоповерхової громадської забудови, у зоні житлової та громадської забудови уздовж магістралі міського значення – проспекту Суворова та обмежена: з півночі – існуючою забудовою (адміністративною, житловою, парковою) по вул. Свято-Нікольська, із сходу – існуючою забудовою  (торгівельною, адміністративною, житловою) по просп. Суворова (парна сторона);  із заходу – громадською та житловою багатоквартирною забудовою по просп. Суворова (непарна сторона), з півдня – територією загального користування, об`єктом благоустрію – дитячим майданчиком.

      На даній території планується розміщення та реконструкція готелю з об’єктами спортивно-розважального та торгівельного призначення по просп. Суворова, 2, будівництво будівель та споруд культового призначення – церкви з трапезною.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території  знаходяться об`єкти нежитлової  нерухомості – нежитлові будівлі та споруди по просп. Суворова, 2, які знаходяться у власності ООО «Ізмаїл-Тур»,  та землі загального користування вільні від забудови (колишній спортмайданчик) по пр. Суворова (непарна сторона).

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  дана території розташована у кварталі існуючої громадської забудови у припортовому планувальному районі міста, на який розміщено існуючий об`єкт нежитлового призначення (колишня адміністративна будівля ОАО УДП).     

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності.     

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

   

Проектні рішення: Функціонально проектована територія поділяється на зони:, зону громадської забудови комерційного призначення та зону громадської забудови культового призначення.

   Зона громадської забудови комерційного призначення включає:

- ділянку для розміщення та експлуатації об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування – реконструкція готелю з кафе та спортивно-розважальною будівлею, автостоянкою. благоустрій та озеленіння по просп. Суворова, 2.

  Зони громадської забудови культового призначення призначення включає:

- ділянки для розміщення та експлуатації будівель та споруд релігійних організацій – будівництва церкви з трапезною, автостоянкою, благоустрій та озеленіння по просп. Суворова.

 - землі загального користування для розміщення вулиць, доріг, тротуарів, автостоянок, озеленіння.

                           

                            Основні техніко – економічні показники

 

№ п/п

Найменування  показників

Одиниця

виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

громадська забудова у т. ч.:

- територія об'єктів туристичної

інфраструктури з закладом

громадського харчування;

- ділянка для будівництва та

обслуговування будівель громадських

та релігійних організацій;

Територія загального користування:

-        дороги, проїзди, тротуари

-        ділянка зелених насаджень загального  користування

га

 

га

га

 

 

га

 

 

           

            га

га

1,353

 

0,628

0,328

 

 

0,3

 

 

 

0,648

0,077

2

Кількість квартир в багатоповерховій

забудові існуючої

одиниць

-

3

 

Кількість квартир в багатоповерховій

забудові проектованої

одиниць

-

4

Кількість будинків в багатоповерховій забудові

одиниць

-

 

5

Основні установи сфери обслуговування:

готель

Кафе (вбудоване до готелю)

кафе з літнім майданчиком

магазин

Культова споруда

 

 

кільк. номерів

місць

місць

м2 торг. площі

люд.

 

 

34

24

12

31

100

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального планутериторіїв межах просп. Суворова, вул. Свято-Нікольська у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального планутериторіїв межах просп. Суворова, вул. Свято-Нікольська  у м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

 

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 28 вересня 2018 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 28 жовтня 2018 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                     

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради 

Обновлено 04.10.2018 15:10  

Мова

English Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша:

02092211

 

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія «Виходь на світло!»

Дізнайтеся, які зміни у законодавстві України

діють під час воєнного стану

https://cutt.ly/PLqOx4c

www.dsp.gov.ua

www.pratsia.in.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 287 гостей онлайн
Просмотры материалов : 21224163

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ