ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

02.10.2018 15:51 admin
Печать

Проект детального плану території в межах вулицьТучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37у м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулиць Тучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37у м. Ізмаїл Одеської області» № 3952-VII від 31.08.2018,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулиць Тучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37у м. Ізмаїл Одеської області» від 25.09.2018 № 1074.

 

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального планутериторіїв межах вулиць Тучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37у м. Ізмаїл передані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Приватне підприємство «ЄЛЕНСАН», кваліфікаційний сертифікат АА  № 003786 від 26.05.2017 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток  території в межах вулиць Тучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37у м. Ізмаїл.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це упорядкування функціонального призначення та використання  даної території, з урахування розміщення існуючих та проектованих  об`єктів громадського призначення, наданих в користування земельних ділянок,  встановлення режиму забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови території, визначення  містобудівних умов та обмежень на проектування об`єктів будівництва з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення незабудованих територій даного району м. Ізмаїл.                                                                                                  

    Детальний плану території також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити режим житлової та громадської забудови, яка склалася,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території ДПТ - 0,282 га. Дана територія знаходиться у кварталі існуючої малоповерхової житлової та громадської забудови, у західній частині міста та обмежена: з півночі – існуючою житловою забудовою по вул. Тучкова , із сходу – існуючою житловою забудовою по вул. Білгород-Дністровська;  із заходу – існуючою присадибною  забудовою; з півдня – малоповерховою присадибною забудовою  по вул. Кутузова. На даній території планується реконструкція торгівельної будівлі – магазину з кафе  по вул. Кутузова, 37/вул. Білгород-Дністровська, 11.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,  на  даній території  знаходяться об`єкти нежитлової  нерухомості – будинки та споруди торгівельного та торгівельно-адміністративного  призначення  - магазини з господарськими спорудами та гаражами, які знаходяться у власності МБПП «Дюна».

     Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  дана території розташована у кварталі існуючої малоповерхової  житлової та громадської забудови у західному планувальному районі міста, на який розміщені існуючі об`єкти громадського призначення (колишні дитячий садок та адмінбудівля).     

    Дана територія забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою – існуючими мережами та спорудами водопостачання та водовідведення, електромережами, газовими мережами, мережами зв`язку, вулицями та дорогами комунальної власності.     

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

   

Проектні рішення: Функціонально проектована територія визначена як зона громадської забудови  для розміщення об`єктів торгівельного призначення, а саме:

   - ділянки для розміщення та експлуатації будівель та споруд торгівельного призначення – магазинів, кафе;

- землі загального користування для розміщення вулиць, доріг, тротуарів, автостоянок, озеленіння.

  

                            

                            Основні техніко – економічні показники

№ п/п

Найменування  показників

Одиниця

виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

Площа громадської забудови у т. ч.:

- ділянка для  реконструкції  будівель та споруд торгівельного призначення;

у т.ч. ділянка реконструкції;

Територія загального користування:

-        дороги, проїзди, тротуари

-        ділянка зелених насаджень загального  користування

га

 

 

га

 

га

 

           га

 

га

 

 

0,282

 

 

0,1339

 

0,099

 

    0,1381

 

0,01

2

Кількість квартир в багатоповерховій

забудові існуючої

одиниць

-

3

 

Кількість квартир в багатоповерховій

забудові проектованої

одиниць

-

4

Кількість будинків в багатоповерховій забудові

одиниць

-

 

5

Основні установи сфери обслуговування:

реконструйований магазин;

магазин існуючий

Адміністративні будівлі

кафе

 

 

м2 торг. площ

м2 торг. площ

  роб. місць

 місць

 

 

35

150

-

12

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального планутериторіїв межах вулиць Тучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37 у м. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектоммістобудівної  документації  « Проект детального планутериторіїв межах вулиць Тучкова, Білгород-Дністровська, 13, Кутузова, 37 у м. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

 

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 28 вересня 2018 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій  - до 28 жовтня 2018 року.Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                     

                                               Управління містобудування та архітектури                          

                                                            Ізмаїльської міської ради

Обновлено 04.10.2018 11:39