• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

E-mail Печать PDF

 

На виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; статей 8, 10, 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості, Замовник – виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (містобудівна документація) – до проекту «Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки».

 ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту «Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки».

   Замовник: виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради (Рішення Ізмаїльської міської ради «Про внесення змін до Програми внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл на 2016–2020 роки» від 28.02.2019 № 4809-VІІ зі змінами від 29.11.2019 № 6031-VІІ, Програма внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл на 2016–2022 роки, що затверджена рішенням Ізмаїльської міської ради від 24.12.2015 № 224-VІІ зі змінами від 29.11.2019 №  6031-VІІ).

 Юридична адреса: 68600, м.Ізмаїл Одеської області, просп. Суворова, 62

тел. (04841)72569, e-mail: izmail-rada.gov.ua 

 

   Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

  Генеральний план міста Ізмаїла ( Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

  Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

  Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Рішення Генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

  Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

  Проект «Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки» розробляється на виконання Програми внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл на 2016–2022 роки, що затверджена рішенням Ізмаїльської міської ради від 24.12.2015 № 224-VІІ зі змінами від 29.11.2019 № 6031-VІІ) рішення  Ізмаїльської міської ради «Про внесення змін до Програми внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл на 2016–2020 роки» від 28.02.2019 № 4809-VІІ зі змінами 29.11.2019 № 5381-VІІ,            Проект «Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки» розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України,  Схеми планування території Одеської області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2012 р.), Генерального плану м. Ізмаїла Одеської області (інститут «ДІПРОМІСТО», Київ, 1993 р.), що затверджений рішенням Ізмаїльської міської ради від 10.09.1998 №59-ХХІІІ та актуалізований рішенням Ізмаїльської міської ради від26.04.2013 № 2876-VІ. У свою чергу рішення даного проекту є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту, та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

  При розроблені проекту будуть враховані також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку міста та регіону, наявна чинна проектна документація, спеціалізовані схеми, проекти і програми, що діють в населеному пункту, в тому числі:

-    Цілі сталого розвитку: Ізмаїл – 2019, «Регіональна доповідь»;

-    Стратегія розвитку Одеської області;

-    Формування екологічної мережі Одеської області;

-    Питна вода м. Ізмаїла;

-    Програма охорони довкілля м. Ізмаїл на 2017 – 2021 роки;

-    Програма економічного і соціального розвитку м. Ізмаїл на 2019 рік;

-    Паспорт міста Ізмаїл;

-    Стратегія поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату;

-    Екологічний паспорт м. Ізмаїла;

-    Регіональна доповідь про стан охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

-    Генеральний план м. Ізмаїла Одеської області (інститут «ДІПРОМІСТО», Київ, 1993 р.), затверджений рішенням Ізмаїльської міської ради від 10.09.1998 № 59-ХХІІІ та актуалізований рішенням Ізмаїльської міської ради від26.04.2013 № 2876-VІ.

   Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

  Розроблення Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла передбачає формування проектних рішень відповідно Завдання на розроблення проекту ( додаток 4 до договору № 610-01-2019/222 від 11.11.2019). Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

  Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення територій, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі Завданням на розроблення проекту, державними інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території міста (зонінг).

  Таким чином, проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

  Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту є:

- утворення та поводження з твердими побутовими відходами;

- використання природних ресурсів та розвиток зеленого господарства міста;

- забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць;

- наявність порушених ділянок, в тому числі, що зазнали техногенного впливу в наслідок господарської діяльності.

  Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є:

- зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище;

- забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення;

- зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць;

- створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

  До сфери охоплення СЕО проекту відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

  Стратегічна екологічна оцінка проекту Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл  здійснюється для території проектування, яка визначається проектною межею населеного пункту.

  Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

  1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Одеській області;

  2. Статистичний щорічник Одеської області;

  3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту Внесення змін до Генерального плану:

-    Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ із змінами ;

-    Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12.2011 №4203-VІ;

-    Закон України «Про туризм» від 15.09.1995  №325/95-ВР (зі змінами);

-    Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 №2349;

-    Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ (зі змінами);

-    Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

-    Закон України «Про відходи»;

-    Закон України «Про екологічну мережу України»;

-    Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-    низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

  4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

  5.Інші доступні джерела інформації.

 

   Ймовірні наслідки:

  1.Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

  Генеральний план (Внесення змін до генерального плану) населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

  Реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища: як ґрунти, ландшафт, повітря, поверхневі води, об’єкти природно-заповідного фонду.

  Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Внесення змін до Генерального плану міста передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

  2. Для територій з природоохоронним статусом.

  На території міста Ізмаїла наявні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

  На території міста наявні складові елементи Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області.

  В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл буде виконано оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області.

  3. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

  Зважаючи на географічне положення міста Ізмаїла (наявність великої водної акваторії р. Дунай), його промисловий потенціал, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

   Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Генеральний план (Внесення змін до генерального плану) не буде затверджено.

  Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку сельбищних територій (житлової, громадської, комунальної забудови), виробничих територій (промислово-виробничих, складських ділянок різних галузей господарського комплексу), транспортної інфраструктури, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

  Загальною альтернативою проекту Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїл, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

   Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

  Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення Внесення змін до генерального плану міста Ізмаїл, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

  З огляду на стратегічний характер такого виду документації як Генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень проекту Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл.

  Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту Внесення змін до генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища проживання.

  Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

  Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

   Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

  У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України, у першу чергу щодо:

-    оптимізації функціонально-планувальної організації виробничих територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з сельбищними територіями (житловою та громадською забудовою), дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від виробничих, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

-    вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

-    розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування рекреаційних зон, зелених насаджень спеціального призначення;

-    пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту:

-    проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання, водовідведення шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

  Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення загальних негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

  Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку і складається з наступних розділів:

1.          Зміст та основні цілі документу державного планування (містобудівна документація)  - «Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїла», його зв’язок з іншими документами державного планування;

2.          Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3.          Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4.          Екологічні проблеми, у тому числі загальні ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються даної містобудівної документації;

5.          Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються проекту Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

6.          Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7.          Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Внесення змін до Генерального плану міста Ізмаїл;

8.          Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9.          Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання зазначеної містобудівної документації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10.       Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації - Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

      У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

      Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки.

  У відповідності до вимог ст. 8, 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування місцевого та регіонального рівнів; у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

   Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

     Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Ізмаїл Одеської області з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки подаються до

 Управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради за адресою: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 62.

Відповідальна особа: начальник управління містобудування та  архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна тел. (04841)72274, 72569

e-mail: izmarch.odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня її оприлюднення, тобто з 20.12.2019 до 03.01.2020.

 Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради

 

Обновлено 20.12.2019 16:01  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 4 по 11 жовтня у м. Ізмаїл народилося 15 малюків -  7 дівчинок (з них одна двійня) та  8 хлопчиків 

 

Сейчас 263 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13833437

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ