• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” (КП “Ізмаїльське ВУВКГ”) код ЄДРПОУ 03350137

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” (КП “Ізмаїльське ВУВКГ”) код ЄДРПОУ 03350137

E-mail Печать PDF

КП “Ізмаїльське ВУВКГ” інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса та адреса для листування: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вул. Дмитрівська (кол. Свердлова), 65, контактна особа: керівник: Бєлов Віталій Федотович, тел.\факс: +380484162657, e-mail: puvkh_i Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” здійснює видобування підземних прісних вод для господарсько-питного та технічного водопостачання міста Ізмаїл, с. Броска, с. Матроска Одеської області. Видобування підземних прісних вод здійснюється з Ізмаїльського родовища підземних вод шляхом експлуатації двох групових водозаборів: «Матроска», «Фортеця» та поодиноких свердловин.  Загальна кількість пробурених свердловин - 44 одиниці, усі глибиною в межах 40-60 м. Загальна фактична продуктивність складає 35 тис. м3 водина добу. Всі свердловини експлуатуються з різною тривалістю та продуктивністю, деякі знаходяться в стані ремонту.

 

 Для підйому води свердловини оснащені електро-занурювальним насосним обладнанням типу ЕЦВ. Процес видобутку та водопостачання передбачає, що видобута вода з частини свердловин підлягає водопідготовці (деякі  свердловини за технологічним регламентом не мають регулюючих резервуарів та  споруд з водопідготовки) та подається до насосних станцій 2 підйому. Водопідготовка (знезараження води), санітарна обробка водопровідних мереж, а також свердловин технологічних трубопроводів здійснюється рідким реагентом (діоксид хлору або гіпохлорит натрію). Знезаражена вода (а також та, що не підлягає знезараженню) поступає у резервуари чистої води насосних станцій водопроводу, а потім насосними агрегатами, що установлені в машинних залах насосних станцій, подається у розподільчу мережу.

Процедура ОВД проводиться для існуючого підприємства, діяльність не передбачає підготовчих та будівельних робіт. Планується продовження використання наявних насосних агрегатів, якими обладнані свердловини та наявного зназаражувального устаткування.

Технічна альтернатива 1.

Свердловини обладнані електричними занурювальними насосами у відповідності до технологічних схем видобування. Процес забезпечений стабільною електричною енергією, тому цей варіант розглядається як оптимальний. Фактичні затрати електроенергії складають 3222,0                            тис. кВт/год., які споживаються, здебільше, саме насосним обладнанням.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи може розглядатися обладнання свердловин глибинними насосами ДНА (насосний агрегат з дизельним приводом на базі дизельного двигуна). Альтернатива не розглядається як основна, оскільки збільшить забруднення атмосферного повітря.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Діяльність з видобування підземних прісних провадиться з Ізмаїльського родовища підземних вод у Одеській області (водозабір  у районі с. Матроска, міський водозабір в районі «Фортеця», поодинокі свердловини по вул. Нахімова та по вул. Чехова).  Обрання місця провадження планованої діяльності обумовлене наявністю на даній території родовища питних підземних вод із вже розвіданими запасами.  

Територіальна альтернатива 1, 2.

Територіальні альтернативи відсутні, у зв’язку з тим, що об’єкти існуючі, свердловини розташовані в межах ділянок Ізмаїльського родовища підземних вод. Існуюче територіальне розміщення діяльності підприємства є оптимальним варіантом водозабору як за гідрогеологічними умовами так і за розвіданністю запасів підземних вод.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив діяльності цілком позитивний. Забезпечення прісною водою населення та підприємств міста Ізмаїл відповідає вимогам чинних нормативних документів щодо централізованого господарсько-питного водопостачання та покликане задовольнити таку потребу. Позитивний вплив на соціальну та економічну сферу місцевості полягає також у забезпеченні зайнятості населення у процесах з видобутку та реалізації господарсько-питної води, а також в участі підприємства у наповненні місцевих бюджетів за рахунок рентної плати. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Станом на початок процедури ОВД кількість наявних свердловин 44 одиниці (глибиною від 40-60 м), які працюють в різних штатних режимах та обсягах видобування, деякі знаходяться в стані ремонту, деякі мають закінчений нормативний строк експлуатації, одже, кількість фактично діючих свердловин (наразі 23) змінюватиметься. Тип водозабору інфільтраційний. Загалом видобування здійснюється в сумарному обсязі 35 тис. м3 води на добу, середня подача води 30 тис. м3 на добу. Таким чином щорічний забір прісний підземних вод передбачається в обсязі не менш ніж 12775 тис. м3 на рік. Враховуючи специфіку діяльності підприємства кількість одночасно працюючих свердловин може змінюватись у зв’язку з будівництвом нових свердловин  та/або тампонуванням та консервацією діючих, які відпрацювали нормативні терміни експлуатації. Облік води, що видобувається свердловинами буде вестися лічильним устаткуванням, що має встановлюватися на свердловинах (ультразвукові та турбінні витратоміри), які здійснюють облік поданої у водопровідну мережу води.

Підйом води здійснюється електро-насосним занурювальним обладнанням типу ЕЦВ продуктивність 25-120 м3 на годину. Вода подається до водо-насосних станцій «Дунай» та «Фортеця». Знезараження видобутої води здійснюється рідким реагентом (діоксид хлору або гіпохлорит натрію), що виробляється системою виробництва діоксида хлору «ProMinent» або гіпохлорит натрію, що виробляється установками «ЕП-10/12», який (розчин) за своїми характеристиками вважається фізіологічно інертним для здоров’я людини.  Підведення води до користувачів забезпечує розподільча водопровідна мережа (діаметром від 50 до 600 мм) із загальною довжиною 336 км. Система каналізування господарюючого суб’єкта не має власних очисних споруд та під’єднана до загальної системи каналізування міста Ізмаїл.

6.           Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо. При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених в проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення). Не допускається виробництво та експлуатація автотранспортних засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя тощо) забороняється, забороняється скидання у водні об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття. Здійснення усіх робіт на підприємстві відповідно до  затверджених технічних документів, дозволів, ліцензій, угод та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів. Дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря має здійснюватися відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при умові підтримання обладнання та устаткування у належному технічному стані. Господарюючий суб’єкт зобов’язаний до дотримання умов Дозволу на спеціальне водокористування, вимог Робочої програми виробничого контролю, згідно з якою проводяться спостереження за якісною характеристикою підземних вод, дотримання гігієнічних вимог до води питної, призначеної до споживання людиною, дотримання держстандартів щодо джерел централізованого питного водопостачання, на територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, рівні звуку не повинні перевищувати 55 дБА (вдень) або 45 дБА (вночі). Крім вищезазначених обмежень, з метою запобігання виснаження водоносного горизонту, зміні якості підземних вод через хімічне чи бактеріологічне забруднення водоносного горизонту, слід суворо дотримуватися вимог технологічного процесу експлуатації водозабору.

Щодо технічної альтернативи 1, 2

Ті самі, як і для основної виправданої технічної альтернативи.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2

Територіальні альтернативи планової діяльності не розглядаються.

7.        Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Процедура ОВД проводиться для існуючого підприємства, діяльність не передбачає підготовчих та будівельних робіт. Розширення площі ділянки родовища не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні. Дотримання встановлених зон санітарної охорони навколо водозабірних свердловин. Зона суворого режиму (I пояс) включає майданчики експлуатаційних свердловин. Другий пояс захоплює прилеглу до неї територію. Третій пояс призначений для захисту підземних вод від хімічних забруднень. Розміри II та III поясів визначені гідродинамічними розрахунками. Існуючий технологічний процес є найбільш екологічним, економічно доцільним та ефективним для забезпечення водопостачання.

Щодо технічних альтернатив 1, 2

Ті самі, що і для основної виправданої технічної альтернативи.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Територіальні альтернативи планової діяльності не розглядаються.

8.   Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Основною функцією виробничої діяльності є видобуток, знезараження та подача господарсько-питної води споживачам. Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес видобування підземних вод не впливає на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Геологічне середовище: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає на геологічне середовище.

Повітряне середовище: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає на повітряне середовище (джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні).

Водне середовище: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливатиме на водне середовище. Для виключення можливого забруднення водоносного горизонту безпосередньо через свердловини або за межами водозабору, встановлені три пояси зони санітарної охорони. На техногенне середовище негативного впливу не очікується. 

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливатиме на ґрунт та земельні ресурси.

Природно-заповідний фонд: вплив на об'єкти природно-заповідного фонду відсутній, оскільки землі природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення в межах території родовища відсутні.

Рослинний та тваринний світ: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає на флору та фауну. Природно-заповідний фонд та перспективні для заповідання території відсутні у районі планованої діяльності. Реліктові рослини та тварини, що знаходяться під охороною на прилеглих територіях та в межах земельних ділянок планованої діяльності відсутні.

Навколишнє соціальне середовище (населення): вплив носить цілком позитивний аспект: забезпечення господарсько-питною водою населення та підприємств м. Ізмаїл; залучення місцевого населення у процесі видобутку та реалізації господарсько-питної води (робочі місця); участь у наповненні місцевого бюджету за рахунок рентної плати. Здійснення негативних впливів не передбачається.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Негативного впливу під час реалізації проектованої видобувної діяльності на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається тому що вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкта.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів). Утворенні відходи будуть своєчасно передані спеціальним органам на утилізацію, згідно з укладеними договорами.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року: щорічний забір води складатиме менше ніж  10 млн кубічних метрів.

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11.    Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

У відповідності з вимогами п.2 ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"                         № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-   підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

-   проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-   аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-   надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

-   врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13.     Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.   Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України, продовження діючого або отримання нового Спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин) Ізмаїльського родовища питних підземних вод, що видається Державною службою геології та надр України.

15.          Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 (044) 206-31-29,

e-mail: gladun@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенович, фахівець відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Обновлено 03.03.2020 16:21  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 13 по 20 вересня у м. Ізмаїл народилося 8 малюків -  3 дівчинки та  5 хлопчиків 

 

Сейчас 382 гостей онлайн
Просмотры материалов : 13773893

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” (КП “Ізмаїльське ВУВКГ”) код ЄДРПОУ 03350137