• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

E-mail Печать PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ», код ЄДРПОУ 38728507
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Поштова адреса: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27, контактний номер телефону +38 0512 500-901.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти» (далі – ГСХ р. Дунай - Чорне море).

 Судновий хід р. Дунай - Чорне море складається з таких об’єктів та ділянок:

морська частина: морський підхідний канал; огороджувальна дамба морського підхідного каналу; морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення;

річкова частина: ділянка море - Вилкове (1,5 - 20,5 км) - проходить по рукавам Бистрий та Старостамбульский; ділянка Вилкове - Ізмаїльський Чатал (20,5 -116 км) - проходить по Кілійському рукаву; ділянка Ізмаїльський Чатал - Рені (116,0-170,36 км) - проходить по р. Дунай вздовж державного кордону України; до об’єктів річкової частини належать також річкові та берегові відвали ґрунтів днопоглиблення.

 

Технічна альтернатива 1.

Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море передбачається шляхом проведення гідротехнічних та днопоглиблювальних робіт з виділенням трьох пускових комплексів (ПК):
ПК І - забезпечення фактично досягнутих параметрів ГСХ р. Дунай - Чорне море; ПК ІІ - забезпечення проходження розрахункового судна з осадкою 5,0 м; ПК ІІІ - забезпечення проходження розрахункового судна з осадкою 7,2 м.

При реалізації проектних рішень:

- ПК І планується реконструкція існуючої північної огороджувальної дамби на ділянці, прилеглій до гирла рукава Бистрий; днопоглиблення не виконується.

- ПК ІІ планується будівництво південної огороджувальної дамби на ділянці, прилеглій до гирла рукава Бистрий; днопоглиблення  виконується на МПК та річковій ділянці ГСХ (перекати).

- ПК ІІІ планується добудова морських ділянок південної та північної огороджувальних дамб; днопоглиблення виконується на МПК та річковій ділянці ГСХ (перекати).

Таким чином буде створена система двох паралельних струменестискувальних дамб.

Складування ґрунтів днопоглиблення річкової частини ГСХ здійснюється на діючі берегові гідровідвали; складування ґрунтів днопоглиблення морської частини здійснюється на існуючий морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення.

 

Технічна альтернатива 2.

Основні технічні рішення згідно з робочим проектом «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток». Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту «РІЧТРАНСПРОЕКТ», Київ, 2006 р.

Реалізацію рішень робочого проекту було передбачено у 2 етапи.

На першому етапі (фаза 1) відновлення ГСХ включало проведення днопоглиблювальних робіт зі створення морського підхідного каналу (МПК) через бар рукава Бистрий довжиною 3.432 км., будівництво північніше від МПК частини односторонньої  огороджувальної дамби (на першому етапі – 1040м., на другому - 2730м.), поглиблення перекатів у Кілійському рукаві між Ізмаїльським Чаталом і Вилковим. Більше 90% довжини траси ГСХ проходить руслом Кілійського рукава, ширина та переважаючі глибини якого відповідають вимогам до водного шляху вищого міжнародного класу. Днопоглиблювальні роботи на 1 и 2 етапах необхідні тільки у межах перекатів.

Метою першого етапу було забезпечення проходження трасою ГСХ суден з осадкою 5,85 м.

На другому етапі (фаза 2) передбачалося продовження днопоглиблювальних робіт та гідротехнічних робіт на барі Бистрого і перекатах Кілійського і Старостамбульського рукавів до повного розвитку ГСХ, з метою доведення його параметрів до міжнародних стандартів і забезпечення проходження суден з осадкою 7,2 м. Для досягнення стабільної експлуатації ГСХ на цьому етапі було передбачено добудову огороджувальної дамби і спорудження струмененапрямної дамби та берегоукріплення у місці розвилки рукавів Бистрий і Старостамбульський.

На етапі 1 днопоглиблювальні роботи у руслі рукава Бистрий не проводилися. На другому етапі (повного розвитку) ГСХ обсяг виїмки ґрунту в рукаві Бистрий є незначним.

Складування ґрунтів днопоглиблення передбачено у берегові відвали на лівому березі Кілійського рукава і на морський відвал ґрунту, під який відведено ділянку морського дна у вигляді кола площею 269,2 га на глибині 22 м, розташовану на схід від гирла рукава Бистрий у 8 км від берегової лінії.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Територіальна альтернатива 1 обумовлена розташуванням і призначенням існуючого та діючого  глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море - Україна, Одеська область, Ізмаїльський, Кілійський  та Ренійський райони.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти» по суті  є поетапним збільшенням глибин шляхом днопоглиблення існуючих та  діючих об’єктів глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море. Проведення реконструкції за територіальними межами цих існуючих об’єктів не має сенсу. Територіальна альтернатива 2 - відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Забезпечення умов для здійснення судноплавства в українській частині дельти Дунаю сприятиме збільшенню зайнятості та рівня оплати праці в найперспективніших і найдинамічніших галузях господарства. Так, мають з'явитися додаткові робочі місця на флоті, у портах, на залізничному та автотранспорті, в обслуговуючих організаціях, на промислових підприємствах суднобудування і судноремонту тощо. Прогнозується зростання інвестицій не лише в транспортний комплекс, а й в інші галузі господарства та інфраструктуру регіону. Для мешканців придунайських міст і сіл значно покращаться умови пасажирського сполучення, розвитку водного туризму, зокрема й міжнародного.

Таким чином, планована діяльність призведе до істотних позитивних зрушень у соціальній сфері регіону і значно збільшить загальний рівень добробуту населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Технічні характеристики будівництва І пускового комплексу відповідають фактично досягнутим параметрам ГСХ р. Дунай - Чорне море, відповідно до яких визначаються максимальні параметри розрахункового судна.

Технічні характеристики будівництва II пускового комплексу - забезпечення проходження розрахункового судна із осадкою 5,0 м,шириною - 17,0 м, довжиною - 125 м.

Технічні характеристики будівництва III пускового комплексу - забезпечення проходження розрахункового судна із осадкою 7,2 м

Реконструкція споруди огороджувальна дамба морського підхідного каналу ГСХ р. Дунай – Чорне море здійснюється з виділенням 3-х пускових комплексів: ПК І - реконструкція існуючої (північної) огороджувальної дамби зі зміною її конфігурації на наближеній до берега ділянці, довжиною 1700 м;
ПК ІІ - будівництво наближеної до берега ділянки паралельної (південної) струменестискувальної дамби, довжиною 1900 м; ПК ІІІ - добудова віддалених від берега ділянок південної та північної струменестискувальних дамб, довжиною 900 м і 2300 м відповідно.

Складування ґрунтів днопоглиблення річкової частини ГСХ здійснюється на діючі річкові відвали та берегові гідровідвали; складування ґрунтів днопоглиблення морської частини здійснюється на існуючий морський підводний відвал.

Орієнтовна довжина реконструйованого  морського підхідного каналу ГСХ р. Дунай – Чорне море складатиме 3,8 км; річкової частини - 168.86 км.

Орієнтовний сумарний обсяг ґрунтів днопоглиблення складатиме 10 000 тис.м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Технічна альтернатива 1

Проходження частини траси ГСХ Дунай – Чорне море в межах зони антропогенних ландшафтів Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ), у якій допускається антропогенна діяльність, у тому числі, судноплавство.

У період масового розмноження диких тварин будівельні роботи, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, ведуться згідно вимог «Положення про Дунайський біосферний заповідник».

Необхідність припинення будівельних робіт у періоди НМУ (зокрема штормів та льодових явищ).

Необхідність обмеження будівельних робіт, по окремим ділянкам, під час дії спеціалізованих державних нерестових заборон на використання водних біоресурсів.

Технічна альтернатива 2

Проходження частини траси ГСХ Дунай – Чорне море в межах зони антропогенних ландшафтів Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ), у якій допускається антропогенна діяльність, у тому числі, судноплавство.

У період масового розмноження диких тварин будівельні роботи, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, ведуться згідно вимог «Положення про Дунайський біосферний заповідник».

Необхідність припинення будівельних робіт у періоди НМУ (зокрема штормів та льодових явищ).

Необхідність обмеження будівельних робіт, по окремим ділянкам, під час дії спеціалізованих державних нерестових заборон на використання водних біоресурсів.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

За обома технічними альтернативами необхідна еколого-інженерна підготовка території берегових гідровідвалів ґрунтів днопоглиблення.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера можливого впливу планованої діяльності для обох технічних альтернатив охоплює:

·    повітряне середовище: місця дислокації будівельних машин, механізмів та плавзасобів вздовж рукавів Кілійського, Старостамбульського, Бистрого та морського підхідного каналу в будівельний період та при проведенні експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; місця пересування плавзасобів при транспортуванні ґрунтів днопоглиблення з району морського підхідного каналу до морського підводного відвалу та траса проходження транзитних суден в період експлуатації;

·    геологічне середовище: місця техногенних змін рельєфу дна та берегів вздовж траси ГСХ р. Дунай – Чорне море; ділянка узмор’я, прилегла до гирла рукава Бистрий, де є імовірними зміни процесів еволюції дельти Дунаю внаслідок змінених гідродинамічних умов в морській частині ГСХ р. Дунай – Чорне море

·    водне середовище: місця пошкодження поверхні дна при проведенні робіт з днопоглиблення, реконструкції городжувальної дамби і підводного складування ґрунту; ділянки дельти Дунаю де є імовірною зміна гідрологічного і гідродинамічного режиму як наслідок проведення будівельних робіт і проходження суден; місця надходження в воду завислих і розчинених забруднюючих речовин при переміщенні ґрунтів днопоглиблення, а також у випадках порушення режиму експлуатації суден і скоєння аварій;

·    ґрунти: місця берегових гідровідвалів; прилеглі до рукавів дельти ділянки, де є імовірними зміни водного режиму ґрунтів;

·    рослинний і тваринний світ: опосередкований вплив є можливим в межах сфери усіх перелічених впливів на абіотичні умови довкілля;

Джерелами впливів планованої діяльності на довкілля є:

·     будівельні машини та механізми, плавзасоби та транзитні судна (газоподібні та аерозольні викиди у повітря, акустичне забруднення, механічна дія, хімічне забруднення води та збільшення вмісту у воді завислих речовин під час проведення робіт з днопоглиблення та складування ґрунтів днопоглиблення);

·    змінена внаслідок планованої діяльності морфометрія рукавів та району морського підхідного каналу (гідрологічний вплив та гідродинамічна дія).

Прямі види впливів при цьому поділяються на хімічні, фізичні та механічні. Опосередкованим видом впливу є біологічний (зміна умов життєдіяльності гідробіоценозів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність, з врахуванням параметрів розрахункового судна, що зможе проходити глибоководним судновим ходом, належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме, до будівництва «глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден тоннажністю понад 1350 тонн» (абзац 7 пункту 7 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Така планована діяльність згідно пункту 5  статті 3 цього Закону підлягає  оцінці транскордонного впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля) та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля обумовлені місцем проведення планованої діяльності, а саме:

·         близькістю району здійснення планованої діяльності до кордону з Румунією;

·         існуванням у зоні впливу планованої діяльності білатерального румунсько-українського біосферного резервату «Дельта Дунаю», однією з частин якого є  Дунайський біосферний заповідник на території України, а іншою – Біосферний заповідник Дельта Дунаю на території Румунії.

Виходячи з цього, Румунія є можливою зачепленою державою при здійсненні планованої діяльності.

Території інших держав, розташованих у басейні р. Дунай, знаходяться поза межами зони впливу планованої діяльності, тому ці держави не мають достатніх підстав вважати себе зачепленими при здійсненні планованої діяльності.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Дослідження включатимуть:

-          аналіз та узагальнення результатів комплексного екологічного моніторингу довкілля у зоні впливу ГСХ Дунай – Чорне море, який постійно проводиться, починаючи з 2004 р., а також інформації з опублікованих та архівних джерел, яка характеризує стан довкілля в районі планованої діяльності;

-          вивчення відомчих та фондових даних щодо морфометричних та гідрологічних параметрів рукавів дельти та узмор’я;

-          прогнозування та оцінка імовірних наслідків змін стану довкілля, включаючи транскордонні аспекти, при здійсненні планованої діяльності за технічними альтернативами, в тому числі із застосуванням методів математичного моделювання.

Звіт з оцінки впливу на довкілля міститиме:

-          опис планованої діяльності, зокрема, місця провадження планованої діяльності; цілей планованої діяльності; опис основних характеристик планованої діяльності за сучасною схемою її здійснення та виправданими альтернативними варіантами з описом основних причин обрання запропонованого варіанта;

-          опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності;

-          опис поточного стану довкілля та здоров’я населення за існуючих умов здійснення діяльності;

-          опис ймовірного стану довкілля та здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності за основним та альтернативним варіантом;

-          оцінку впливу планованої діяльності за варіантами на довкілля, зокрема, навколишнє водне та геологічне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду та здоров’я населення;

-          оцінку ризиків для довкілля та здоров’я населення, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій;

-          опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля;

-          опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля;

-          стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності;

-          резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеному у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  дозвіл, що видається органами державного архітектурно-будівельного контролю.

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, е-mail: OVD@menr.gov.ua,   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.

 

Обновлено 11.06.2020 15:43  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

Довідки за тел. 2-16-31.

 

             Проєкт першої леді

               Олени Зеленської

     "Довідник безбар’єрності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 З 7 по 14 лютого  у м. Ізмаїл народилося 6 малюків -  4 дівчинки та  2 хлопчика 

 

Сейчас 317 гостей онлайн
Просмотры материалов : 16251125

Пошук по сайту

Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна Громадське обговорення ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля