• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная

Громадське обговорення – проект містобудівної документації

E-mail Печать PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО   ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ   ВРАХУВАННЯ  ГРОМАДСЬКИХ

ІНТЕРЕСІВ  ПІД  ЧАС   РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Проект детального плану житлового району «Гудзовка -3»  у північно-східному планувальному районі у м. Ізмаїл Одеської області

Підстава розроблення містобудівної документації: рішення Ізмаїльської міської ради «Про розроблення проекту   детального планужитлового району «Гудзовка-3» у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області» від 31.05.2016 № 874-VIІ,  рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради «Проорганізацію  розроблення проекту детального плану житлового району «Гудзовка-3» у північно-східному планувальному районім. Ізмаїл Одеської області» від 24.07.2016 № 1033.

Замовник містобудівної документації: функції замовника розроблення проекту детального плану житлового району «Гудзовка-3» у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської областіпередані управлінню містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради.

Розробник містобудівної  документації:  Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція», кваліфікаційний сертифікат АА  №.000740 от 26.10.2012 (розроблення містобудівної документації)

Мета проекту містобудівної документації: детальний план території (далі – ДПТ) уточнює положення Генерального плану м. Ізмаїл та визначає планувальну організацію та розвиток проектованого житлового району «Гудзовка-3»  у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл Одеської області.

      Головна мета розробки проекту ДПТ це уточнення планувальної структури і функціонального призначення проектованого житлового району «Гудзовка-3», просторової композиції, параметрів забудови, охоронних зон, комплексна забудова території,  встановлення червоних ліній та ліній забудови території з урахуванням соціальних, економічних інтересів громадян, функціонального призначення та перспективного розвитку незабудованих територій, забезпечення проектованих кварталів житлової та громадської забудови даного району  м. Ізмаїл об`єктами інженерної інфраструктури, комплексною забудовою.                                                                                                

    Детальний плану території. також визначає розташування основних структурних елементів території, червоних ліній та інших меж, що з`єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурою, містобудівних умов та обмежень на забудову, ландшафтну організацію території, порядок комплексного благоустрою та озеленіння, доцільність, обсяги та послідовність забудови вільних територій.

   Реалізація передбачених у ДПТ рішень дасть можливість упорядкувати функціональне призначення та використання  даної території,  встановити відповідний режим забудови, параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та внести зміни, у подальшому, до Генерального плану м. Ізмаїл для його оновлення.

 

Характеристика та використання території: орієнтовна площа планувальної території житлового району «Гудзовка-3»м. Ізмаїл - 136,0 га. Територія, охоплена проектом, розташована у північно-східному планувальному районі м. Ізмаїл. Дана територія  обмежена з північно-сходу – вулицею Чехова, із заходу – жилим мікрорайоном «Гудзовка-2», із сходу – землями запасу Ізмаїльської міської ради, з півдня – існуючою присадибною забудовою. На даній території розміщені ділянки існуючої забудови по вул. Тургєнєва, інша територія вільна від забудови і відноситься до земель комунальної власності Ізмаїльської міської ради.

     Згідно матеріалів топоплану м. Ізмаїл, виконаного ДНВП «Геосистема» у 2015 році,    дана територія вільна від забудови і відноситься до земель запасу Ізмаїльської міської ради.

    На даній території відсутня інженерно-транспортна інфраструктура.    

    В екологічному відношенні територія не зазнає впливу основних джерел забруднення оточуючого середовища, розташованих в межах міста.

    Згідно Генерального  плану  м. Ізмаїл  на проектованій території у північно-східному планувальному районі «Гудзовка»передбачено розміщення житлового району з багатоповерховою житловою та громадською та малоповерховою присадибною забудовою.

 

Проектні рішення: Функціональне призначення проектованої території визначено для будівництва житлового району«Гудзовка-3»   Проектом передбачене   наступне зонування  території:

1. Зона присадибної забудови  включає:

-  проектовані квартали жилої малоповерхової забудови, для будівництва та обслуговування  жилого дому та господарських будівель, з проектованими житловими вулицями, елементами профілю вулиць, червоними лініями кварталів и лініями забудови;

 -    сформовані квартали існуючої присадибної забудови по вул. Тургєнєва;

-   ділянки проектованих невеликих торгівельних  об`єктів, які забезпечують обслуговування присадибної забудови;

-  ділянки проектованої громадської забудови – загальноосвітніх шкільного та дошкільного закладів, які забезпечують обслуговування присадибної забудови;

      Орієнтовна площа ділянки присадибної забудови – 57 га, что составляет 41% от площади территории.

1.      Зона громадського центру включає: 

-  проектований громадський центр, який формується уздовж вул. Чехова, та складається з  підприємствта установ обслуговування: ділянок торгівельно-розважального комплексу, ресторанно-готельного комплексу, кінотеатру;

-  ділянка проектованих зелених насаджень загального користування–міського парку;

3. Зона жилої та громадської багатоповерхової забудови включає:

-  проектовану багатоквартирну жилу забудову, яка складається з кварталів багато- та малоповерхових жилих будинків з прибудинковими територіями, елементами благоустрою  – проїздами, площадками, озеленінням, вулицями и дорогами, елементами профілю вулиць і доріг, червоними лініями кварталів та лініями забудови:

-  ділянки проектованої культової споруди;

-  ділянок проектованих шкільної  та дошкільної установи;

-   ділянок проектованих торгівельних об`єктів - магазинів, спортивно-клубного комплексу;

- ділянок проектованих об`єктів інженерно-транспортного призначення.

   Орієнтовна площа зони громадського центру та багатоквартирної,  багатоповерхової забудови – 50,4 га, що складає 38% від площі території.  На даній території запроектована транспортна мережа вулиць і доріг, яка забезпечить проектований жилий район, а також  його зв`язок  з іншими районами міста та як складова частина увійде до єдиної інженерно-транспортної структури міста в цілому. Проектом передбачено проектовані ділянки під розміщення споруд електромереж, водопостачання  та водовідведення.

     

    

   

                    

   Основні техніко – економічні показники

№ п/п

  Найменування  показників

Одиниця виміру

Показники

(проектні

пропозиції)

1

Територія в межах проекту, всього

в тому числі:

житлова забудова у т. ч.:

- присадибна забудова

- багатоповерхова

Громадська забудова у т.ч.:

- установи обслуговування

- шкільні та дошкільні заклади

- культові споруди

- спортивні споруди

- комунальні споруди

вулиці  та площі

стоянки

озеленіння

га

 

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

 

136,6

 

 73,25

 56,91

 16.34

  50,4

    8,4

    7,05

    1,84

    0,52

    0,26

  35,1

    1,8

     8,4        

 

2

Кількість квартир в малоповерховій забудові

одиниць

 Згідно до завдання

3

 

Кількість будинків в малоповерховій забудові

одиниць

  Згідно до завдання

4

Кількість ділянок  в присадибній забудові

одиниць

 

 Згідно до завдання

 

 

Врахування громадських інтересів: управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради інформує,  що  відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проект містобудівної документації - проект детального плану житлового району «Гудзовка-3» у північно-східному планувальному районім. Ізмаїл Одеської області,  оприлюднюється  у засобах масової інформації  для врахування громадських інтересів. Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом містобудівної  документації  « Проект детального плану житлового району «Гудзовка-3» у північно-східному планувальному районім. Ізмаїл Одеської області», можливо ознайомитися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради - izmail-rada.gov.ua, у розділі «Громадське обговорення», а також в приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради  за адресою: м.  Ізмаїл Одеської області, пр. Суворова, буд.62 каб. 405. тел. 0484172569 протягом місяця.

Заплановані  інформаційні заходи:

- розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради у розділі «Громадське обговорення» та у приміщені   управління містобудування та архітектури Ізмаїльської міської ради;

- інформування мешканців міста Ізмаїл про проект детального плану через засоби масової інформації;

- інформування власників та користувачів земельних ділянок, розміщених на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції  приймаються  у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції та зауваження подавати до  управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради за адресою: м. Ізмаїл, Одеської області, пр. Суворова, буд.62 к.405. тел. 0484172569.   Термін надання пропозицій з 27  квітня 2017 р

Строк завершення подачі та розгляду пропозицій   - до 27 травня 2017 року. Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник управління містобудування та архітектури Ізмаїльської  міської ради Кагал Лариса Альбертівна.

                                                    

                                               Управління містобудування та архітектури

Ізмаїльської міської ради

 

Язык

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Объявления:

Афиша ДК им. Т.Г.Шевченко:

  Справки по тел. 2-16-31.

 


Все видео:

.
Баннер
.

Измаил в цифрах:

С   9 по 16апреля  в Измаиле родились 9 малышей, 3  девочки и 6 мальчиков

Всего в 2017 году в Измаиле родились 1338 малышей, 664 мальчика и 684 девочки. Из них два малыша - весом до 1,5 кг , 17 - более 4,5 кг и один  великан весом 5 кг

Сейчас 326 гостей онлайн
Просмотры материалов : 5812650

Поиск по сайту

Баннер
Баннер
Баннер

Главная