• Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Головна

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міськради та Ізмаїльському міському центрі соціальних послуг

E-mail Печать PDF

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2001 №169 (зі змінами), Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164, наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27.04.2015 №87 «Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді (додається).

2. Конкурсній комісії проводити іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді згідно з зазначеним Порядком.

3. Визнати розпорядження міського голови від 06.09.2011 №305-к «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді» таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова А.В. Абрамченко

Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням міського голови (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється структурним підрозділом виконкому міської ради з кадрових питань (далі - кадровою службою) з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту  та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджуються розпорядженням міського голови. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті міської ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.10. Питання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого міським головою.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркушах із штампом виконавчого комітету міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на останньому аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після  закінчення часу, відведеного на складання іспиту,  проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркушах з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну    відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційній відомості.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну   суму   балів    від     13 до 25 балів вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 13 балів вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Міський голова                                                                                         А.В. Абрамченко

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»  та «Про запобігання корупції»

 

I.         Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 28.  Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29.  Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 32.  Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II.        Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве          самоврядування в Україні»

1.       Поняття місцевого самоврядування, системи місцевого самоврядування, територіальної громади (статті 2, 5, 6).

2.       Місцевий референдум (стаття 7).

3.       Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

4.       Виконавчі органи рад (стаття 11).

5.       Організаційно – правова основа місцевого самоврядування:

-      повноваження сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів (статті 25-41);

-      повноваження районних і обласних рад (статті 43, 44).

6.       Порядок формування, організація роботи ради:

-      сесія ради (стаття 46);

-      постійні комісії ради (стаття 47);

-      депутат ради (стаття 49);

-      секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50);

-      виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 51);

-      повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52).

7.       Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування:

-      право комунальної власності (стаття 60);

-      місцеві бюджети (стаття 61).

8.       Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність його органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 71).

III.      Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах    місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та посадової особи місцевого самоврядування  відповідно до  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 6. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 11. Класифікація  посад та ранги  посадових   осіб    місцевого самоврядування (статті 14,15).
 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органи місцевого самоврядування (статті 23, 24).

IV.      Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України "Про запобігання корупції" (стаття 3). 
 1. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції        (статті 4, 5).
 2. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції        (стаття 11).
 3. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 4. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики         (стаття 20).
 6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 9. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів        (стаття 29).
 10. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
 14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 15. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 16. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 17. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 18. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 19. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи(стаття 61).
 20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у
секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Ізмаїльська міська рада

 

 

 

                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                    Голова конкурсної комісії 

                   ______________________________
                    (підпис)          (прізвище, ініціали)

                   «___»____________ 20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання  корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів секретаріату виконавчого комітету і виконавчих органів міської ради та Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у
секретаріаті виконавчого комітету і виконавчих органах Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  конкурсною комісією виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради

від «___» ____________ 20__ року

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

кандидата

Посада,

на яку претендує кандидат

Категорія посади,

на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Обновлено 12.06.2015 14:16  

Мова

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Оголошення:

Афіша ПК ім. Т.Г.Шевченка:

 

  Довідки за тел. 2-16-31.

 

 

Все відео:

.
.

Ізмаїл у цифрах:

 

З  20 по 27 грудня  у м. Ізмаїл народилися 13 малюків -  9  дівчинок та 4 хлопчика, з них одна двійня

 

Сейчас 258 гостей онлайн
Просмотры материалов : 9444100

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Головна