Як переводяться пенсії за кордон

03.09.2015 15:16 odmin
Печать

З 3 липня 2015 р. діє нова редакція Інструкції про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні (Постанова Пенсійного фонду від 20.05.2015 р. №10-1).

Документ регулює питання пенсійних виплат, що здійснюються на підставі міжнародних договорів (угод) в галузі соціального (пенсійного) забезпечення та законодавства України з виплати пенсій у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон.

Інструкція встановлює правила переведення пенсій за кордон Пенсійним фондом України через ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». ПФ України здійснює грошовий переказ за кордон через АТ «Укрексімбанк», який знаходиться в державній власності, але лише в тому випадку, якщо міжнародними договорами не передбачений інший варіант.

Переведення пенсії здійснюється з дня припинення її виплати в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Нарахована, але неодержана пенсія виплачується за минулий час, але не більше, ніж за три роки до дня звернення за її одержанням.

Пенсійний фонд України здійснює перерахунок розмірів пенсій за пенсійними справами, які находяться на обліку у Фонді.

Пенсії пенсіонерам іноземних держав, проживаючим в Україні, виплачуються на підставі міжнародних договорів за рахунок цих держав шляхом їх переведення на поточний рахунок Фонду в іноземній валюті в уповноваженому банку.

Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території АР Крим та міста Севастополя, здійснюється ГУ ПФ України в Херсонській області поштовими переводами, у тому числі міжнародними, або, за бажанням особи, на поточний рахунок у банку, за умови відкриття рахунку у банківській установі, розміщеній за межами тимчасово окупованої території, з якою територіальним органом укладено відповідний договір.

Виплата пенсій пенсіонерам, які виїхали на постійне місце проживання в країни, які підписали Угоду про гарантії прав громадян держав - учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р., які не мають права на пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави проживання, здійснюється на умовах і в порядку, визначених Угодою, управліннями Пенсійного фонду України за попереднім місцем проживання. Виплата таких пенсій здійснюється поштовими переводами або платіжними дорученнями з урахуванням міжнародної Угоди про порядок переказу грошових коштів громадянам за соціально значущими неторговельними платежами від 09.09.1994 р.. 

О.В. Кульча - начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №2 управління ПФУ

в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі